مجموعه : تعبیر خواب
بروزرسانی : 17 مهر 1398

تعبیر خواب دزدی به روایت بزرگان + تعبیر خواب دزد

تعبیر خواب دزدی به روایت بزرگان + تعبیر خواب دزد

 تعبیر خواب دزدی

تعبیر خواب دزد و دزدی را در مجله تالاب قسمت تعبیر خواب بخوانید…

– تعبير خواب دزدی به روايت سرزمین رویاها

خوراکی میدزدید : پول نسبتاً زیادی از دست می‌دهید.

پول میدزدید : دوره ای کـه در انتظار شماست بسیار دشوار خواهد گذشت.

از یک گاو صندوق دزدی می کنید : تمام دارائیتان را از دست خواهید داد.

بخاطر دزدی مورد تعقیب هستید.: مشکلات متعدد در امور حرفه ای .

خواب یک سرقت انجام شده :از ضررها و صدمات بزرگ بـه عذاب می افتید .

همه ی چیز شـما را میدزدند : یک ازدواج بسیار نزدیک اسـت .

شـما دزدی می‌کنید : پولتان را در کارهائی کـه از روی بیفکری انجام می‌دهید از دست خواهید داد.

لباس میدزدید: دوستان شـما را ترک می‌کنند.

تعبیر خواب دزدی به روایت بزرگان + تعبیر خواب دزد

– تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني

اگر در خواب ديديد دزدي بـه خانه شـما آمده مهماني براي شـما مي رسد يا مسافري مي آيد. اگر مسافري در راه دور نداريد منتظر مهمان نا خوانده باشيد.

اگر بـه شـما خبر دادند کـه دزد آمده از دوستي بـه شـما خبر مي رسد و يا نامه ای دريافت مي کنيد بـه هرحال در خواب دزد بد نيست بر خلاف بيداري کـه از دزد متنفريم.

دزد در خواب يا دوست اسـت يا مهمان اسـت و يا مسافر و از اين سه خارج نيست. در خواب های ما انچه دزد مي دزدد مهم نيست و هيچ تعبيري ندارد بلکه برداشت ما از ديدن دزد اهميت دارد و تعابير مختلفي بـه وجود ميآورد.

در علم تعبير ترس نيز شادي اسـت. يک صاحب خانه وقتي در خانه خويش با دزد رو بـه رو شود مي ترسد. اين ترس فطري اسـت ودر خواب شادي تعبير مي شود و عينا حالتي اسـت کـه ما از مشاهده يک دوست فراموش شده ؛ يک مسافر از راه رسيده يا ديدار يک مهمان عزيز احساس مي کنيم.

جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت