تعبیر خواب انواع سوسک از بزرگان تعبیر خواب

مجموعه : تعبیر خواب
تعبیر خواب انواع سوسک از بزرگان تعبیر خواب

تعبیر خواب سوسک

تعبیر خواب جالب سوسک را در مجله تالاب بخوانید…

 

تعبیر خواب سوسک از امام جعفر صادق «ع»

امام صادق «ع» دیدن و یا چه کشتن سوسک را نشانه ي دشمن و یا دوستانی می دانند کـه می خواهند در زندگی شـما خلل ایجاد کنند.

 

تعبیر خواب سوسک از منوچهر تهرانی

سوسک تعبیر دیگر حشرات را دارد و ان دشمنی اسـت ضعیف و پست و حقیر کـه زحمت می‌آفریند ودر شـما کراهت و اشمئزاز بـه وجود می‌آورد.

 

* تعبیر خواب سوسک بالدار از منوچهر تهرانی : اگر در خواب سوسک پردارى ببینید، بـه این معنا اسـت کـه دچار گرفتارى می شوید.

 

* تعبیر خواب سوسک روی بدن از منوچهر تهرانی: اگر خواب ببینید سوسکی روی بدن شـما راه می‌رود، دلالت بر ان دارد کـه مدت کوتاهی تنگ دست و بیمار خواهید شد.

 

* تعبیر خواب کشتن سوسک از منوچهر تهرانی: کشتن سوسک رفع زحمت اسـت و ایجاد خوش دلی و پیروزی و چیرگی بر دشمن گرچه ضعیف و ناتوان باشد.

 

* تعبیر خواب سوسک زیاد از منوچهر تهرانی: دیدن سوسک‌هاي‌ زیاد تشویش و نگرانی اسـت بـه خصوص اگر در خانه خودتان باشد.

 


حتما بخوانید:  تعبیر خواب قبر از دید بزرگان


 

تعبیر خواب انواع سوسک از بزرگان تعبیر خواب

تعبیر خواب سوسک مرده :

سوسک مرده در خواب معنی و یا تاویل خوبی دارد و نشان دهنده این اسـت کـه تو دارای فرصت هاي‌ مهمی از نظر کاری یا اقتصادی در زندگی میشود و اشتباهات گذشته رابا جبران خواهی کرد.

 

تعبیر خواب کشتن سوسک سفید :

از بین بردن سوسک هاي‌ سفید رنگ سبب محو شدن و یا پاک شدن تدریجی مشکلاتی اسـت کـه در زندگی زنانشویی بین یک زن و مرد و یا یک دختر و پسر وجوددارد.

 

تعبیر خواب سوسک سفید در دهان از شیخ طوسی:

بـه گفته شیخ طوسی اگر خواب دیدی سوسک سفید را می‌خوری نشان دهنده ي فاصله گرفتن آفات اشرار و یا اشخاص مزاحم از سمت شماست.

 

تعبیر خواب کشتن سوسک بزرگ:

کشتن سوسک بزرگ در اغلب موارد بـه علامت پیروزی و موفقیت بر کسانی اسـت کـه نسبت بـه شـما حسادت می ورزند و بیشتر این افراد از اقوام و اشنایان هستند.

 


 

تعبیر خواب سوسک سیاه بالدار از شیخ طوسی:

شیخ طوسی می‌گوید سوسک هاي‌ بزرگ و با رنگ سیاه کـه دارای بال هستند در خواب بـه نشانه ي از دست دادن نیرو و توان و یا بـه هدر رفتن زمان و فرصت هاي‌ شغلی مهم می باشد.

 

تعبیر خواب سوسک از دید ابن سیرین

تعبیر خواب ترسیدن از سوسک:

اگر کسی در خواب ببیند سوسک را میبیند و با دیدنش وحشت میکند دلیل بر این کـه خوار و ذلیل میشود و کسانی کـه با دشمنی دارند برو او غالب می شوند ترسو بودن خقیر شدن خوار و خفیف شدن از دیگر معانی دیدن سوسک در خواب اسـت.

 

تعبیر خواب سوسک از دید ابراهیم کرمانی

کشتن سوسک هاي‌ زیاد و کوچک در خانه بـه علامت سعادت ؛ چیره شدن بر دشمنان، زندگی پرثمر اسـت.

 

تعبیر خواب سوسک از دید جابر مغربی

تعبیر خواب سوسک قهوه اي:

سوسک کوچک یا بزرگ و بـه رنگ قهوه اي در خواب دلیل بر این اسـت کـه یکی از یکی یا چند نفر از دوستان و آشنایان تو قصد دارند تا با کینه توزی تفرقه افکنی و یا حسادت ها و دخالت هاي‌ بیجا در زندگی تو زحمت و سختی ایجاد کنند و میانه ي تو رابا سایرین خراب کنند.

 

تعبیر خواب سوسک از دید لیلا برایت

اگر در خواب سوسکى را بکشید، نشانه ان اسـت کـه در کارتان موفق میشوید.

 


 

دانستنی های جالب درباره سوسک

 

سوسک ها در دوره ي ژوراسیک بر روی زمین وجود داشتند.

بدون شوخی سوسک ها بیش از ۲۰۰ میلیون سال سن دارند!

 

سوسک ها هرروز را بدون هیچگونه خاطره از دیروزشان شروع می‌کنند.

این حقیقت بـه عنوان نتیجه ي آزمایش وانیل و نعنا بـه دست آمد. دراین آزمایش بـه سوسک ها با موفقیت آموزش داده شد کـه نعنا را بـه وانیل ترجیح دهند، اما روزبعد انها دوباره بـه سمت وانیل رفتند.

 

همه ی انها بد و زیان آور نیستند.

تنها یک درصد از گونه هاي‌ روی زمین آفات هستند.

 

 نهایتا یک هفته می‌توانند بدون آب دوام بیاورند.

اگر چه انها مدت زیادی بدون غذا میتوانند زندگی کنند.

 

 هرچه میخواهید بگویید ولی در غذای شـما سوسک هست.

پاها و شاخک هاي‌ سوسک در هر قطعه شکلات، پنیر، کره بادام زمینی و پاپ کورن وجوددارد. اما نگران نباشید، این حقیقت حال بـه هم زن هست ولی خطرناک نیست! « البته اگر بـه سوسک حساسیت نداشته باشید»

 

 یک سوسک یک هفته می‌تواند بدون سر زنده بماند.

زندگی ان بـه دهان یا بینی بستگی ندارد، چرا کـه می‌تواند از سوراخ هاي‌ ریز دیگر قسمت هاي‌ بدنش تنفس کند.

جدیدترین مطالب سایت