تعبیر خواب موز از معبران غربی و ایرانی

مجموعه : تعبیر خواب
تعبیر خواب موز از معبران غربی و ایرانی

تعبیر خواب موز

انواع تعبیر خواب میوه موز را در اینجا خواهید خواند و تعبیر درست آن را به شما خواهیم گفت ؛ همراه ما باشید در مجله تالاب…

 

تعبیر خواب موز از معبرین غربی :

کنار دیگر میوه‌ها مشاهده کردید بیانگر احساس کمبود توجه در روابط عاطفی و عاشقانه شماست.

 

موضوعی کـه در رابطه با موز در تفاسیر رویا تاثیر مستقیم گذاشته، رنگ موز اسـت.

 

موز زرد مربوط بـه قناعت و شادی بوده و موزهای سبز نشانه برهه‌اي جدید از زندگی، سرگرمی و امکان ظهور فعالیت و حرفه‌اي جدید در خط فکری بیننده خواب اسـت.

 

موز در رویا نمادی از شادی و عشق در زندگی اسـت. در واقع رویای موز نشان از باروری و احساسی بودن بیننده خواب دارد. 

 

خواب‌هایي کـه در رابطه با موز دیده می شوند میتوانند بیانگر لذایذ جنسی از شریک جدید «چه مرد و چه زن» در زندگی بیداری باشند. اگر در خواب موز را در

 


حتما بخوانید:  تعبیر خواب سیب قرمز و سیب سبز از بزرگان تعبیر خواب


 

تعبیر خواب موز از آنلی بیتون :

اگر در خواب موزهایی ببینید کـه رو بـه فسادند ؛ دلالت بر ان دارد کـه بـه دردسر خواهید افتاد .

اگر خواب ببینید در حال معامله موز با دیگران هستید ؛ نشانه ان اسـت کـه بـه منابعی دسترسی دارید کـه غیر قابل بهره برداری اسـت.

تعبیر خواب موز از معبران غربی و ایرانی

تعبیر خواب موز درکتاب سرزمین رویاها :

شـما موز می‌خرید : شادی

موز می‌خورید : شـما را وادار خواهند كرد كه دینی را ادا كنید .

موز می فروشید : وارد كارهایی می شویدكه هیچ گونه منفعتی برای شـما نخواهند داشت.

موزهای پلاسیده : اقدام بـه یك كار كوچك نه زیاد رضایتبخش خواهید كرد.

 

تعبیر خواب موز کارل گوستاو یونگ :

دیدن موز در خواب ممکن اسـت استعاره از تمایلات جنسی سرکوب شده باشد. نماد جنس مذکر اسـت

خواب دیدن این کـه موز میخورید بیانگر این اسـت کـه سخت کوشی شـما، دستاورد کمی دارد و پاداش کمی می گیرد.

دیدن پوست موز در خواب بیانگر این اسـت کـه شـما نیاز دارید مراقب باشید کـه نلغزید و اشتباه نکنید. اگر پوست موز خراب شده باشد، بیانگر اشتباهات برگشت ناپذیر«جبران نشدنی» اسـت

 

مولف کتاب بانک جامع تعبیر خواب گوید:

خوردن موز اگر شیرین باشد دلیل بر منفعت .

اگر بی وقت باشد دلیل بر بیماری

 

تعبیر خواب موز از لیلا برایت :

دیدن موز در خواب ؛ نشانه دوستی و رفت و آمد با فردی اسـت کـه نه چندان جذاب اسـت و نه چندان در خور دوستی .

اگر خواب ببینید موز میخورید ؛ علامت ان اسـت کـه شغلی پر دردسر را متحمل شده اید و وظایف بر شانه شـما سنگینی خواهد کرد .

 

منبع: کتاب بانک جامع تعبیر خواب
برچسب‌ها:
جدیدترین مطالب سایت