جستجو در تالاب

تعبیر خواب پلنگ | بهترین تعبیر خواب حیوانات

مجموعه : تعبیر خواب
تعبیر خواب پلنگ | بهترین تعبیر خواب حیوانات

بهترین تعبیر خواب پلنگ

اگر میخواهید بهترین تعبیر خواب درباره پلنگ را بخوانید کافی است این مقاله را تا انتها دنبال کنید. در ضمن انواع تعبیر خواب را با جست و جو در مجله تالاب می توانید دریافت کنید.

 

خواب ها هر کدام تعبیری دارد و نباید عده ای از خواب ها را ساده از پیش روی آن گذشت….

 

تعبیر خواب پلنگ امام جعفر صادق «ع»

* مال غصبی

* دشمن قوی و زیرک

* ترس از پادشاه «فردی قدرتمند»

 

تعبیر خواب پلنگ | بهترین تعبیر خواب حیوانات

تعبیر خواب پلنگ ابن سیرین

پلنگ در خواب دشمنی دانا و قوی باشد، اگر در خواب از پلنگی فرار کرد و شکست خورد دلیل که از دشمن خود شکست خورد.

اگر بر پلنگ پیروز شد دلیل باشد که بر دشمن خود پیروز شود. پلنگ در خواب نشان دهنده جنگ و خصومت است.

 


 

تعبیر خواب حضرت یوسف «ع» می گوید:

اگر در خواب پلنگی دیدید از پادشاه خیر و نیکی می بینید و همچنین حرمت بزرگی بـه دست می آورید.

 


 

بهترین تعبیر خواب حیوانات

تعبیر خواب پلنگ | بهترین تعبیر خواب حیوانات

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

پلنگ در خواب های‌ ما نشان دهنده افراد قدرتمند و یا قابل احترام در زندگی مان هستند. پلنگ می تواند بیانگر پدر و مادر، دوستان، مافوق یا دشمنان ما باشد.

 

غالب ترین تعبیر خواب پلنگ دشمنی است که روحیه مردانگی هم دارد، اما اگر غالب شود بسیار آزار رساند. دیدن پوست پلنگ در خواب نیز نشان از مال و تحصیل است که بدست آوردن شان شما را خوشنود خواهد کرد.

 


 

در کتاب سرزمین رویاها آمده است:

دیدن توله پلنگ = شادی

ترس از پلنگ = آزار توسط دشمنان

پلنگ در قفس = غافلگیر کردن دشمنان

غرش پلنگ = رنج و اندوه

کشتن پلنگ = سخت کوشی و موفقیت

تعداد زیادی پلنگ = سفر بـه سرزمین های‌ دور

 


 

بهترین تعبیر خواب حیوانات

تعبیر خواب پلنگ | بهترین تعبیر خواب حیوانات

آنلی بیتون میگوید:

اگر در خواب پلنگی بـه شما حمله کند یعنی بر اثر اعتماد نا بـه جا از کسی ضربه میخورید.

کشتن پلنگ در خواب بـه معنی موفقیت در کارها میباشد. دیدن خال ها و پوست پلنگ در خواب نشان دهنده فردی طماع، دو چهره و زیرک در اطراف شماست.

 

تعبیر خواب پلنگ چیست؟

از نظر روانشناسی دیدن پلنگ در خواب بیانگر: دشمنان قوی، تولد دوباره «بلوغ فکری»، قدرت، غلبه بر مشکلات و غرور مضر می باشد.

 

دیدن یک پلنگ وحشی در خواب بـه معنی غلبه بر مشکلات میباشد، تعبیر دیگر این است که این خواب بـه شما میگوید: شما تغییر ناپذیر هستید، شما قابلیت انعطاف پذیری ندارید و همانید که هستید!

 

این شخصیت شما میتواند در خیلی موارد بـه ضررتان باشد و اطرافیان تان را از شما منزجر کند.

 

تعبیر خواب پلنگ | بهترین تعبیر خواب حیوانات

اگر در خواب پلنگی را در قفس ببینید یعنی شما فرد سخت کوشی هستید و میتوانید موانع زندگی تان را از راه بردارید. اگر در خواب یک پلنگ را از پای درآوردید یعنی شما میتوانید بر دشمنان خود پیروز شوید، شما پتانسیل روحی قوی دارید.

 

اگر در خواب پلنگی بـه شما حمله کرد و شما هم با او درگیر شدید یعنی در زندگی مدام بـه دنبال چالش و کسب تجربه اید، شما جسور و شجاع اما کوته بین هستید.

 

اگر در خواب پلنگی رام شده داشتید یعنی بیش از حد از آینده مطمئن هستید و این اعتماد بـه نفس کاذب میتواند برای تان مضر باشد، اگر در خواب از یک پلنگ فرار کردید نیز یعنی شما قادر بـه تحمل مشکلات زندگی تان نیستید. چالش ها و مشکلات بر تجربه ها می افزایند و روح شما را بزرگ می‌کنند شما باید بـه جای فرار کردن با انها رو بـه رو شوید.

 


 

وب سایت Globe views

دیدن پلنگ در خواب نمادی از زیبایی، قدرت و البته حیله گری است. اگر در خواب با یک پلنگ زخمی رو بـه رو شدید یعنی دشمنان شما توانایی رو بـه رو شدن با شما را ندارند.

 

اگر از پلنگی ترسیده بودید یعنی قرارهایی شکسته می‌شوند یا این که انجام کارهایی بـه تعویق خواهند افتاد. پلنگ سیاه در خواب یعنی وقوع اتفاقاتی غیر منتظره در زندگی.

 

تعبیر خواب پلنگ | بهترین تعبیر خواب حیوانات

دیدن پلنگ مرده در خواب بـه شادی ها و موفقیت هایی در آینده ای نزدیک اشاره دارد. غرش پلنگ در خواب همان خط و نشان هایی هستند که برخی در دنیای بیداری برای ما تعیین می‌کنند، شما نباید اجازه دهید کسی بـه زور وادارتان کند کاری انجام دهید.

 

اگر در خواب پلنگی از شما فرار کند یعنی بـه زودی موفقیت های‌ زیادی کسب میکنید، اگر پلنگی در خواب شما را گاز بگیرد یعنی تا مدتی از شر بیماری ها در امان هستید.

 


 

تعبیر خواب پلنگ سیاه

پلنگ در دنیای بیداری بـه غرور، زیاده خواهی و کینه توزی مشهور است. او هوشیارانه شکار می کند و برای حملات خود استراتژی هایی منحصر بفرد دارد.

 

تعبیر خواب پلنگ | بهترین تعبیر خواب حیوانات

اگر در خواب یک پلنگ سیاه و براق دیدید یعنی فرد یا افرادی بـه ظاهر دوست در اطراف شما هستند.

 

انها بـه دنبال موقعیتی برای ضربه زدن بـه شما هستند، این افراد می توانند همکاران، همکلاسی ها، رقیبان در حوزه کاری یا یک رقیب عشقی باشند. انها غافلگیر کننده ضربه می زنند و شما باید مراقب خود باشید.

جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت
به قضاوت دیگران اعتنا نکن اگر میخواهی دریا باشی (کلیپ)
به قضاوت دیگران اعتنا نکن اگر میخواهی دریا باشی (کلیپ)