تعبیر خواب پیانو | تعبیر خواب ویولون و آرشه ویولن

مجموعه : تعبیر خواب
تعبیر خواب پیانو | تعبیر خواب ویولون و آرشه ویولن

تعبیر خواب پیانو

تعبیر خواب پیانو و ویولون و آرشه ویولن را در سایت تالاب بخوانید:

 

تعبير خواب پیانو به روايت منوچهر مطيعي تهراني

پيانو در خواب نشان جاه طلبي و تفاخر بيننده خواب است به خصوص اگر پيانو کوک نباشد و صدايي ناخوشايند از ان شنيده شود. اگر کسي در خواب ببيند که پيانويي در خانه دارد، در صورتي که نواختن در کار پيانو نباشد، بايد در آينده نزديک از قبول و انجام کارهايي که در شان و قدرت او نيست خودداري کند چون با شکست مفتضحانه ای رو به رو مي شود.

 

اگر کسي در خواب ببيند که ديگري براي او پيانو مي نوازد و پيانو صدايي خوش و گوشنواز ندارد گوياي اينست که در آينده وی را به دروغ مي ستايند يا خبرهاي دلخوش کننده و واهي به او مي دهند.

 

اگر نوازنده پيانو ديده نشود زني به او خيانت مي کند و دروغ مي گويد و اگر ديده شود و مرد باشد با شخصي رياکار و مزور و دروغگو رو به رو مي گردد و چنانچه صدايي خوش از پيانو شنيده شود مدح و ستايش وی را مي گويند و او باور مي کند و گول مي خورد، بي ان که واقعا شايستگي ان ستايش را داشته باشد.

 

اگر در خواب ببينيم که ما براي ديگران پيانو مي نوازيم در حالي که اهل نواختن پيانو نباشيم دروغي بزرگ مي گوييم که در ان مي مانيم و سرزبان ها مي افتيم و درباره ما حرف مي زنند و بد مي گويند. به هرحال پيانو در خواب سمبول جاه طلبي و مفاخره است.

 


 

تعبیر خواب پیانو | تعبیر خواب ویولون و آرشه ویولن

تعبیر خواب ویولون و آرشه ویولن

آیا می دانید دیدن ویولن در خواب چه معنایی است؟

ویولن ساز زهی و آرشه‌ای است. این ساز کوچک‌ ترین عضو سازهای زهی-آرشه‌ای است.

ویولون نواختن بسیار مشکل و سخت است و معانی خوبی هم ندارد.

اما در بعضی از حالات به معنای سر خوشی و شادی است

 

تعبیر خواب آرشه ویلون

در سر زمین رویاها آمده:

خواب آرشه ویلون : اشخاص دیگر در روابط عشقی شما دخالت خواهندکرد .

 

تعبیر خواب ویولون شکسته

در سر زمین رویاها آمده:

یک ویولون شکسته : بدشانسی

یک سیم ویولون را پاره میکنید: مشاجره در پیش دارید .

 

تعبیر خواب ویولون زدن در خواب

در سر زمین رویاها آمده:

خواب یک ویولون : غم بزرگ

شما ویولون می‌زنید : دریک مراسم تدفین شرکت خواهید کرد .

دریک کنسرت شما ویولونیست هستید : آرامش خاطر

شما یک ویولون دارید : مراقب حریف باشید .

صدای لطیف یک ویولون را میشنوید : شادی بزرگ

دیگران ویولون می‌زنند : شوک مهلک

 

مطالب مشابه مهم !

جدیدترین مطالب سایت