مجموعه : تعبیر خواب

تعبیر خواب چلو و ته دیگ از بزرگان تعبیر خواب

تعبیر خواب چلو و ته دیگ از بزرگان تعبیر خواب

تعبیر خواب چلو

بهترین تعبیر خواب چلو و ته دیگ را در مجله سرگرمی تالاب بخوانید…این تعبیر خواب های‌ زیبا را از منوچهر مطیعی تهرانی بخوانید…

تعبير خواب چلو به روايت منوچهر مطيعی تهرانی

در حرف ـ ب ـ کلمه برنج ودر حرف ـ پ ـ کلمه پلو دراين باره بـه قدر کفايت گفته ام کـه برنج پخته کـه ما در فارسي و زبان محاوره نام های مختلف بـه ان داده ايم چه تعابيري دارد اما فرقي هست بين چلو و پلو کـه خود شـما البته اين فرق را مي دانيد.

پلو برنچ پخته اسـت مخلوط با چيزهاي ديگر مانند گوشت، عدس، باقلا، لوبيا و غيره لاجرم سفيد نيست اما چلو همان برنج پخته اسـت کـه چيزي با ان مخلوط نمي کنند و همراه گوشت يا ماهي، يا کباب و غيره مي خورند پس حتماً بايد سفيد باشد.

تفاوت در همين اسـت و اگر چلو تعبيري متفاوت بيابد از اين ناشي مي شود کـه رنگ چلو سفيد اسـت. ديدن چلو در خواب خوب اسـت و نعمت و خير و برکت تعبير مي شود و هرچه سفيد تر و کم ته ديگ تر باشد بهتر اسـت.

در مورد ته ديگ نيز در حرف ـ ت ـ نوشته ام. وجود ته ديگ سياه و کلفت در خواب اثر چلوي سفيد را خنثي يا ضعيف مي کند. اگر در خواب چلو را سفيد و بدون ته ديگ ببينيد خوب اسـت کـه تعبير ان را گفتم اما اگر سفيد نباشد يعني در بشقاب يا ديگ ان را خاکستري و سياه يا کثيف و آلوده ببينيد خوب نيست چرا کـه گوياي غم و رنج اسـت و نعمتي را خبر مي دهد کـه اندوه و کدورت خاطر نيز همراه دارد.

تعبیر خواب چلو و ته دیگ از بزرگان تعبیر خواب

تعبیر خواب ته دیگ

تعبیر خواب خوردن ته دیگ از منوچهر مطیعی تهرانی :

ته دیگ غم مالی اسـت نه عاطفی و احساسی و بـه زبان دیگر «کاسه کوزه اي» اسـت کـه بر سر بیننده خواب شکسته ودر پایان کار همه ی گناهان شکست و ناکامی را بـه گردن خورنده ته دیگ می‌افکند. چنانچه در خواب ببینیم ته دیگ از دیگ می کنیم و میخوریم با غم و غصه اي کـه اتفاق و دنباله‌اش بـه ما رسیده دست و پنجه نرم میکنیم.

تعبیر خواب ته دیگ برنج از منوچهر مطیعی تهرانی :

اگر در خواب ببینیم کـه پلو پخته و بخشی بزرگ از ان ته دیگ شده خبر ازشکست و ناکامی در کاری اسـت کـه بـه ان امید زیاد داشتیم و داریم. چنانچه خانمی درخواب ببیند پلوی او ته دیگ شده بـه شوهرش زیان مالی وارد می آید و اگر خودش فعالیت مالی داشته باشد زیان متوجه بیننده خواب خواهد شد.

ته دیگ در خواب ما هر چه سیاه تر و کلفت تر باشد بدتر اسـت.

اگر در خواب چلو را سفید و بدون ته دیگ ببینید خوب اسـت.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:
ته دیگ ابتلا و غم پایان کارها اسـت.
اگر کار مهمی در دست انجام داشته باشید و بـه خواب ببینید کـه ظرفی پر از ته دیگ مقابل شـما نهاده‌اند خواب شـما خبر میدهد کـه در پایان ان کار گرفتار ملال و غم می شوید.
برچسب‌ها:
جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت