جستجو در تالاب

تعبیر خواب چکش از منوچهر مطیعی تهرانی

مجموعه : تعبیر خواب
تعبیر خواب چکش از منوچهر مطیعی تهرانی

تعبير خواب چکش به روايت منوچهر مطيعی تهرانی

تعبیر خواب دیدن چکش در خواب نشانه چیست و تعبیرش چگونه اسـت؟

اگر چکش از نقره و طلا بود فريب و نيرنگ و دروغ اسـت کـه بـه ان مجهز مي شويد.

چکش در خواب های ما عاملي اسـت قاطع و نيرومند.

اين هم مي تواند يک وسيله باشد و هم ممکن اسـت يک شخص کـه با قدرت و قاطعيت کارها را انجام مي دهد و بـه امور سر سامان مي بخشد.

 


حتماً بخوانید:  تعبیر خواب پرتقال | تعبیر خواب نارنگی از معبران غربی


 

تعبیر خواب چکش از منوچهر مطیعی تهرانی

چنان چه در خواب ببينيد کـه چکشي محکم و خوب در دست داريد کـه از داشتن ان خوشحاليد عاملي بـه کارهاي شـما سر و سامان مي بخشد يا شخصي بـه شـما کمک مي کند.

 

همين تعبير هست اگر کسي چکشي بـه دست شـما بدهد يا از دکان بخريد ولي اگر چکشي در دست داشته باشيد و ان را بـه زمين بيفکنيد و يا بـه علتي از دست بدهيد تعبير معکوس مي شود و عوامل سامان بخش زندگي خودرا از دست مي دهيد و بي ياور مي مانيد.

 

ميخ کوبيدن انفاذ عقيده و اراده اسـت مخصوصا اگر بـه وسيله چکش باشد، اگر چکش شـما از آهن بود نشان استحکام و قدرت اسـت.

 

جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت
دستفروش رشتی هم اینجوری شهر رو زیبا میکنه (فیلم)
دستفروش رشتی هم اینجوری شهر رو زیبا میکنه (فیلم)