جستجو در تالاب

تعبیر خواب بزرگان از کلمه آبنوس در خواب

مجموعه : تعبیر خواب
تعبیر خواب بزرگان از کلمه آبنوس در خواب

تعبیر خواب آبنوس

تعبير خواب به روايت امام جعفر صادق

ديدن آبنوس در خواب دلالت بر مردي دارد که صفات سختکوشي ، بر سر پيمان ماندن ، به ثروت رسيدن و غيره به او مربوط مي شود

در اشاره امام صادق عليه السلام حرفي از بخيل و کنس بودن به ميان نيامده است

تعبير خواب به روايت محمد بن سيرين

آبنوس درختي تناور چون درخت گردو است که در پاره ای از مناطق آفريقا و نواحي هند مي رويد و چوبش به سختي و درخشان شدن معروف است و سياهي چوب آن که بر اثر قرار گرفتن تنه درخت در آب زيبائي و برق خاصي مي يابد در شعر شاعران متقدم به ذلف يار و غيره تشبيه شده است

اگر در خواب آبنوس ببيند دليلش مردي است سختکوش در کار خود ، محکم با اراده و خلل ناپذير ، بر سر پيمانش مي ايستد ، توانگر مي شود ، ثروت مي اندوزد ، اما با همه ی صفات بخيل و کنس مي شود و چيزي از او به کسي نمي رسد

تعبير خواب به روايت ابراهیم کرمانی

اگر در خواب آبنوس ببيند چنانچه زن باشد همان خصوصيات مورد بالا را دارد متها با مسائلي که به زن مربوط ميشود

تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني

آبنوس در زندگي ما چوبي است محکم و گرانقيمت ودر خواب نيز به استحکام و قوت تعبير مي شود. برخي از معبران آبنوس رابه بخل و حسد تعبير کرده اند و نوشته اند، داشتن شيئي خاص از چوب آبنوس که احساس کنيد بخود شما تعلق دارد بخل است و خست و حسد.

 

اگر عصايي از چوب آبنوس داشته باشيد بر مردي محکم و استوار اما خشک که سود او کمتر عايد ديگران مي شود متکي مي گرديد. اگر صندوق يا کمدي از چوب آبنوس ببينيد که در خانه شماست زني متشخص و مقتدر به زندگي شما قدم مي نهد ولي اگر آن شيئي را در جايي ناشناخته مشاهده نموديد زني با اين خصوصيات با شما برخورد مي کند.

 

ديدن دري از چوب آبنوس برخورد و رو به رو شدن با مردي است محکم و استوار. اگر آن در بسته باشد نمي توانيد ازآن مرد بگذريد و از او متنفع شويد ولي اگر باز باشد براي شما موثر و مفيد واقع مي شود.

 

جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت
بهتون قول میدم با دیدن این ویدیو تعجب می کنید!
بهتون قول میدم با دیدن این ویدیو تعجب می کنید!