کشف یک انگل 30 سانتی عجیب در عنبیه چشم (عکس)

مجموعه : عجیب ترین ها
کشف یک انگل 30 سانتی عجیب در عنبیه چشم (عکس)

پیدا کردن یک کرم 30 سانتی عجیب در چشم

 

لوا لوا نام یک کر 2 متری هست در ادامه می‌توانید با کشف یک انگل دو متری در عنبیه چشم تالاب را دنبال نمایید. 

 

به گزارش تالاب ” لوا لوا” انگلی هست که توسط نیش مگس انبه و مگس گوزن وارد بدن انسان میشود. این انگل بیشتر در مرداب ها و جنگل هاي آفریقای غربی زندگی می کند. بهمین خاطر به آن «کرم چشم آفریقایی» هم میگویند.

 

بعد از وارد شدن لوا لوا به بدن انسان، این انگل مدت ها در بدن انسان حرکت میکند تا این که روزی به چشم برسد. کمتر پیش می‌آید که گذشته از ورود کرم به چشم، این مریضی‌‌ تشخیص داده شود.

کشف یک انگل 30 سانتی عجیب در عنبیه چشم (عکس)

کشف یک انگل 30 سانتی عجیب در عنبیه چشم

 

لوا لوا مثل سایر کرم هاي لوله اي، دارای جنس هاي نر و ماده هست. برای این که انسان آلوده بشود، هردو جنس نر و ماده باید در بدن او حضور داشته باشند. طول کرم نر ۲۰ تا ۳۴ میلی متر و طول کرم ماده ۲۰ تا ۷۰ میلی متر هست.

حرکت این انگل در بدن انسان باعث خارش پوست میشود. اگر انگل برای مدتی در یکجای بدن باقی بماند، انسان گریبانگیر التهاب پوستی میشود. با حرکت دوباره انگل این التهاب ها ناپدید میشوند.

 

به گزارش تالاب لوا لوا طبق معمول روی دید میزبان خود تاثیری نمی‌گذارد ولی باعث باد کردن و خارش شدید چشم میشود. همین طور حرکت دادن چشم ها هم مقدور هست دردآور باشد.

 

این مریضی‌‌ با دو داروی آیورمکتین و دی اتیل کاربامازین درمان میشود. این دو دارو کرم هاي موجود در زیر پوست انسان را می کشند ولی کرم هایي که وارد چشم شده اند باید با جراحی بیرون کشیده شوند.

 

لوا لوا به تنهایی کشنده نیست ولی اگر فرد همزنان به لوا لوا و مریضی‌‌ انگلی دیگری به نام کوری رودخانه اي مبتلا شود، استفاده از این دارو ها به کما و مرگ منجر میشود.

با این که لوا لوا طبق معمول کشنده نیست، ولی تصور وجود یک کرم در چشم ها بسیار ترسناک هست.دراین ویدیو دکتر جراح یک کرم لوا لوای 20 سانتی متری را از چشم مریضی‌‌ در کرالای هند بیرون می آورد.

 

جدیدترین مطالب سایت