با خانواده شش انگشتی ها آشنا شوید !+ عکس

مجموعه : عجیب ترین ها
با خانواده شش انگشتی ها آشنا شوید !+ عکس

با خانواده شش انگشتی ها آشنا شوید 

 

پلی داکتیلی به معنای داشتن انگشت اضافی یا انگشتان اضافه در دست یکی از شایعترین ناهنجاری های مادرزادی دست است و از هر 500 تولد در یک نفر وجود دارد و میتواند به اشکال متعددی ظاهر شود. در این جا یک خانواده ای برزیلی که هر کدام از شش انگشت دارند,

 

  • یک برجستگی کوچک در کنار دست
  • یک انگشت که در انتها پهن شده و دو ناخن دارد
  • یک انگشت اضافه که با یک پایه نازک از کنار دست آویزان است
  • یک دست با ظاهر معمولی با یک شست و پنج انگشت دیگر
  • و بسیاری اشکال دیگر

 

در این جا یک خانواده ای برزیلی که هر کدام از شش انگشت دارند,که سوژ خبر در برزیل شده اند تمامی این خانواده دارای 6 انگشت هستند.

 

با خانواده شش انگشتی ها آشنا شوید !+ عکس

با خانواده ی شش انگشتی آشنا شوید 

 

جدیدترین مطالب سایت