تصویری از بلندترین عروس دنیا

مجموعه : عجیب ترین
تصویری از بلندترین عروس دنیا

تصویری از بلندترین عروس دنیا در برزیل 

این دو نوجوان که در یک نگاه عاشق شده اند و دختر که دارای قدی 40 سانتی متر بزرگ تر از پسر دارد  بلندترین عروس دنیا می توان نام برد و قد بلندترین نوجوان برزیل بزودی به بلندترین عروس دنیا تبدیل خواهد شد.

الیسانی دا کروز سیلوا در سن 18 سالگی با مردی کوتاه قدتر از خودش نامزد کرده و با این که حدود 40 سانتی متر از او بزرگتر است، هیچ مشکلی برای راه رفتن در کنار او احساس نمی کند!

تصویری از بلندترین عروس دنیا

این دو جوان می گویند که در نگاه اول عاشق همدیگر شده اند و اکنون با نامزدی اولین قدم را به سوی زندگی همیشگی با هم برداشته اند.بنا بر این گزارش،این مدل برزیلی که به سبب وجود غده هیپوفیز در بدنش از رشد غیر عادی رنج می برد 18 سال دارد و امیدوار است پزشکان به او بگویند که برای بچه دار شدن هیچ مشکلی نخواهد داشت.

تصویری از بلندترین عروس دنیا

تصویری از بلندترین عروس دنیا

تصویری از بلندترین عروس دنیا

جدیدترین مطالب سایت