ماجرای شنیدنی تولد یک جزیره نامعلوم

مجموعه : عجیب ترین ها
ماجرای شنیدنی تولد یک جزیره نامعلوم

تصویری ازتولد یک جزیره در برابر چشمان ملوانان

در بین دریا با مشاهده تصویری بر روی آب که از تشکیل شدن جزیره در چند ثانیه خبر داد با ما در سایت تالاب باشید آیا تا به حال شاهد تولد یک جزیره بوده اید؟ اگر نه پای ماجرای شنیدنی این قایقرانان بنشینید.ما ممکن هست به چشم خود نبینیم، اما زمین در حال تغییر مستمر بوده و بقدری کند هست که به چشم نمی آید اما هر از گاهی این تغییرات بسرعت انجام میشوند که آن موقع هست انسان از این همۀ شگفتی انگشت حیرت به دهان میبرد.

 

ماجرای شنیدنی تولد یک جزیره نامعلوم

 

ماجرا از این قرار هست که خدمه یک قایق «میکن» دراقیانوس آرام جنوبی متوجه تغییر رنگ عجیب آب شدند، آن ها جلوتر رفتند تا آن را بررسی کنند، اما زمانی که متوجه دلیل این تغییر رنگ شدند دیگر تقریبا خیلی دیر شده بود تا خود را نجات دهند.

 

ماجرای شنیدنی تولد یک جزیره نامعلوم

ماجرای شنیدنی تولد یک جزیره نامعلوم

 

انها مشغول قایق‌رانی بودند که سایه غیرعادی را در آب میبینند، وقتی نزدیک شدند تصور کردند به تپه‌اي ماسه اي رسیده‌اند اما آن کاملا چیز دیگری بود، مقدار زیادی سنگ‌هاي خارا در سطح آب شناور بودند که در یک نگاه شبیه ساحل بود.آن ها تصمیم گرفتند نزدیک‌تر بروند و مسیر قایق را تغییر دادند.

 

ماجرای شنیدنی تولد یک جزیره نامعلوم

 

خدمه قایق که میخواستند از میان آن عبور کنند، پشت سر خود خطی در بین سنگ برجای گذاشتند و متعجب بودند چه چیزی این انبوه سنگ را به وجود آورده ، هرچه هم جلوتر می‌رفتند میدان سنگی بزرگ‌تر می‌شد و آن ها نگران تر بنابر این سرعت خود را چندان کردند تا وقتی که مفید دور شدند و ناگهان صدای غرشی دقت انها را به خود جلب کرد، به عقب نگاه کردند و دیدند آب می‌جوشد.

 

ماجرای شنیدنی تولد یک جزیره نامعلوم

 

سرچشمه این سنگ‌هاي خارا آتش‌فشان زیرآبی بود که در آن زمان فوران کرده بود،پس لنگر انداختند تا این رویداد عظیم را با چشم خود از نزدیک ببینند، دود انبوهی آسمان را پر کرده بود و زمانی که هوا صاف شد متوجه چیز عجیبی در سطح آب شدند،بله آن خشکی بود!

 

آن ها باور نمی کردند که شاهد تولد یک جزیره اخیر بوده اند بنابر این به قدری نزدیک‌تر شدند تا مطمئن شوند خطای دید نبوده هست و متوجه شدند که رویداد عجیبی که با چشمان خود دیدند یک رویا نبوده، گرچه ناگفته نماند که انها خیلی شانس آورده بودند! نه تنها شاهد یک صحنه عجیب بودند…بلکه توانسته بودند جان خود را هم نجات بدهند.

 

جدیدترین مطالب سایت