مجموعه : عجیب ترین
بروزرسانی : 18 آبان 1401

حقیقت های عجیب درباره دوقلوها که ذهن شما را متحیر می کند

حقیقت های عجیب درباره دوقلوها که ذهن شما را متحیر می کند

دوقلوها می‌توانند مانند یک ترفند مهمانی مداوم بـه نظر برسند، چیزی جادویی کـه در شرایط عادی اتفاق میوفتد. کدام یک از ما مجذوب ارتباط بین یک جفت دوقلو، بـه ویژه توانایی انها در برقراری ارتباط بدون گفتن یک کلمه نشده اسـت؟ و بـه سختی میتوانید فردی را پیدا کنید کـه بـه خاطر اختلاط تصادفی خواهر و برادر دریک مجموعه دوقلو همسان مقصر نباشد.

حتی بـه‌عنوان یک دوقلو همسان، اغلب بـه همان دلایلی کـه همه ی افراد دیگر چنین هستند، توسط چندقلوها گیج می شوم. برای توضیح عده اي از شگفتی‌هاي‌ دوتایی، در این جا 17 حقیقت دوقلو دیوانه‌وار آورده شده اسـت کـه بـه شـما کمک می کند تا شباهت‌هاي‌ ما را درک کنید و از انها قدردانی کنید.

16 مطلب دیوانه کننده درباره ی دوقلوها

1. سگ ها می توانند تفاوت بین دوقلوهای همسان را تشخیص دهند.

در حالی کـه دوقلوها ممکن اسـت ما انسانها را گیج کنند، سگ ها میتوانند تفاوت هاي‌ انها را بو کنند. در مطالعه‌اي کـه درسال 2011 انجام شد، سگ‌هاي‌ پلیس ژرمن شپرد با رایحه دوقلوهای همسان معرفی شدند. سپس، ان‌ها توانستند در میان شیشه‌هایي کـه حاوی رایحه‌هاي‌ افراد دیگر بودند، کبریت‌هاي‌ دقیق را پیدا کنند کـه قرار بود حواس آن ها را پرت کند. اگر چه سگ‌ها قبلاً برای ردیابی عطرهای فردی آموزش دیده بودند، اما طبق این گزارش، آن ها توانستند دوقلوها را انتخاب کنند «حتی اگر دریک خانواده زندگی کنند و غذای مشابهی بخورند»؛ دو موردی کـه عطرهای شخصی ما را تشکیل می دهند.

حقیقت های عجیب درباره دوقلوها که ذهن شما را متحیر می کند

2. احتمال اینکه دوقلوها چپ دست باشند بیشتر است.

دو زن بالغ آفریقایی-آمریکایی در 40 سالگی، دوقلوهای همسان، روی عرشه استخر نشسته اند، بی اختیار میخندند و بـه دوربین نگاه می کنند. یکی از آن ها یک دستش را بـه نشانه ایست بالا گرفته ودر حالی کـه می‌خندد با دست دیگرش جلوی دهانش را گرفته اسـت.

دست‌ دوقلوها مدت‌هاست مورد مطالعه و بحث قرار گرفته اسـت، اما اتفاق نظر عمومی این اسـت کـه در حالی کـه حدود 10 درصد از جمعیت عمومی چپ دست هستند، این تعداد در میان دوقلوها بیشتر اسـت. بـه عنوان مثال، دریک مطالعه درسال 2009 روی 30161 فرد فنلاندی بین 18 تا 69 سال منتشر شد، چپ دستی در دوقلوها «8.1 درصد» بیشتر از سه قلوها «7.1 درصد» و مجردها «5.8 درصد» بود.

حقیقت های عجیب درباره دوقلوها که ذهن شما را متحیر می کند

3. چیزی به نام دوقلوهای “نیمه همسان” وجود دارد.

دو نوع دوقلو وجوددارد کـه همه ی آن ها را می شناسند: یکسان کـه تک تخمکی هستند و دوقلوهای برادر کـه دو تخمکی هستند. این نام هاي‌ علمی بـه تعداد زیگوت هاي‌ درگیر اشاره دارد: برای دوقلوهای همسان، یک تخمک بارور شده بـه دو نیمه تقسیم میشود. برای دوقلوهای برادر، دو تخمک بارور میشود. اما در مورد sesquizygotic چطور؟

دوقلوهای تک تخمکی 100 درصد از ژنوم خودرا بـه اشتراک می گذارند، دو تخمی 50 درصد و sesquizygotic عده اي از درصد در وسط. اگر چه نادر اسـت، اما این دوقلوهای سسکوزیگوتیک نتیجه لقاح دو اسپرم دریک تخمک هستند، سپس تخمک شکافته می‌شود، بنابر این انها 100 درصد با ژن هاي‌ مادرشان مطابقت دارند و درصدی عجیب با ژن هاي‌ پدرشان مطابقت دارند. مثل دوقلوهای همسان برادر. 

حقیقت های عجیب درباره دوقلوها که ذهن شما را متحیر می کند

4. برخی از دوقلوهای همسان “دوقلوهای آینه ای” هستند.

بر اساس مقاله اي درسال 2012؛ حدود 25 درصد از دوقلوهای همسان عکسهای آینه اي از یک دیگر هستند. این بـه این معنی اسـت کـه عده اي از ویژگی‌هاي‌ فیزیکی ان‌ها برابر اما متضاد هستند: یکی ممکن اسـت یک خال مادرزادی یا کک و مک در سمت راست صورت خود داشته باشد، در حالی کـه دیگری در سمت چپ خود دارای همان خال اسـت. ممکن اسـت یکی چپ دست باشد، دیگری راست. ممکن اسـت یکی در اطراف گوش راست و دیگری در اطراف گوش چپ خود فر داشته باشد.

علم عمیقی برای توضیح این پدیده وجود ندارد، زیرا همه ی صفات منعکس نشده اند، اما موارد بسیار زیادی وجوددارد کـه نادیده گرفتن ان دشوار اسـت. ثبت دوقلوهای ایالت واشنگتن نشان میدهد کـه دوقلوهای آینه اي را می‌توان بـه شکافتن تخمک بارور شده در رحم ردیابی کرد: وقتی تخمک شکافته میشود، ممکن اسـت از قبل دارای سمت چپ و راست واضح باشد کـه منجر بـه آینه شدن میشود.

حقیقت های عجیب درباره دوقلوها که ذهن شما را متحیر می کند

5. آفریقا بیشترین میزان دوقلوها را دارد.

بر اساس تحقیقی کـه درسال 2011 انجام شد، در سراسر آفریقای مرکزی بیش از هر منطقه دیگری در جهان دوقلوها وجوددارد. در حالی کـه نرخ بین المللی تولد دوقلو 13.1 در هر 1000 تولد اسـت، میانگین در وسط آفریقا بـه بیش از 18 در هر 1000 می‌رسد.

شهر ایگبو اورا، نیجریه، مدت‌ها بـه عنوان شهری با بالاترین میزان دوقلوها درنظر گرفته میشد، بـه طوری کـه بی‌بی‌سی در میان سال‌هاي‌ 1972 تا 1982 بـه ازای هر 1000 تولد، 45 تا 50 دوقلو را ذکر کرد. عنوان اکثر دوقلوها در آفریقا بـه کشور کوچکی بـه نام جمهوری بنین میرسد کـه در هر 1000 تولد، 27.9 دوقلو دیده می‌شود!

حقیقت های عجیب درباره دوقلوها که ذهن شما را متحیر می کند

بیشتر بخوانید: آشنایی با زوج های هالیوودی که دوقلو به دنیا آوردند

6. دوقلوهایی که جدا از هم بزرگ می شوند، احتمالاً شخصیت، علایق و نگرش مشابهی دارند.

طبیعت گاهی بر پرورش برتری دارد. دریک مطالعه برجسته درسال 1990 انجام شد، محققان بیش از 100 مجموعه از دوقلوهایی را کـه جدا از هم بزرگ شده بودند مورد مطالعه قرار دادند. نتایج نشان داد کـه اگر چه آن ها باهم بزرگ نشده اند، اما هنوز دارای تعداد زیادی از ویژگی هاي‌ شخصیتی، خلق و خوی و علایق شخصی و حرفه اي هستند. محققان بـه این نتیجه رسیدند کـه “دوقلوهای تک تخمکی کـه جدا از هم پرورش می‌یابند تقریبا بـه اندازه دوقلوهای تک تخمکی کـه باهم بزرگ میشوند مشابه هستند.”

حقیقت های عجیب درباره دوقلوها که ذهن شما را متحیر می کند

7. دوقلوها در رحم معاشرت می کنند.

اگر تا بـه حال با کسی در ارتباط نزدیک بوده اید، احتمالاً شروع بـه صحبت کرده‌اید. پس تصور کنید کـه 9 ماه دریک فضای کوچک با کسی گیر افتاده اید چه حسی دارد! دریک مطالعه درسال 2010 انجام شد، محققان از فناوری اولتراسوند برای نظارت بر پنج مجموعه از دوقلوها در دوران بارداری استفاده کردند.

در طول تحقیقات انها مشخص شد کـه این دوقلوها بیشتر و بیشتر بـه صورت فیزیکی با همسر خود در تماس بودند. بین هفته هاي‌ 14 تا 18 بارداری، بیشتر حرکات انها بـه سمت همزادشان بود.

حقیقت های عجیب درباره دوقلوها که ذهن شما را متحیر می کند

8. به زبان خودشان صحبت می کنند.

دوقلوها اغلب دیرتر از افراد تک متولد شده زبان خودرا توسعه می دهند. دریک مطالعه درسال 2014 کـه در مجله تحقیقات گفتار، زبان و شنوایی منتشر شد، محققان 473 جفت از دوقلوها را مورد مطالعه قرار دادند تا درک بهتری از نحوه استفاده انها از زبان در سن کمتر از 24 ماه داشته باشند.

پیش‌بینی میشد «اثر دوقلویی» – سطح پایین‌تری از عملکرد زبانی برای دوقلوها نسبت بـه تک‌زادگان – برای هردو نوع دوقلو قابل مقایسه باشد، اما برای دوقلوهای همسان بیشتر بود. این گزارش، در بیانیه اي اعلام شد. یکی از دلایل ممکن اسـت این باشد کـه 40 درصد از دوقلوها یک “زبان مستقل” دارند کـه فقط آن ها می فهمند.

حقیقت های عجیب درباره دوقلوها که ذهن شما را متحیر می کند

9. یک گردهمایی سالانه فقط دوقلوها در توئینزبورگ، اوهایو وجود دارد.

در پایان هر تابستان از سال 1976؛ دوقلوها برای جشنواره سالانه روزهای دوقلوها بـه توئینزبورگ، اوهایو می‌آیند. درسال 2019؛ در بحبوحه رفت و آمد، یک تورنمنت والیبال دوقلوها، یک “Double Take Rade”؛ یک نمایش استعدادیابی دوقلوها، و “twingo” کـه – حدس زدید – یک بینگو برای دوقلوها برگزار شد. همچنین جوایزی بـه دوقلوهایی داده شد کـه در سنین و جنس‌ها شبیه‌ترین یک دیگر بودند و حتی چند جایزه برای دوقلوهایی کـه کمتر شبیه هم بودند، وجود داشت!

در طول سال‌ها، 77000 مجموعه دوقلو برای جشنواره سالانه خودرا در توئینزبورگ پیدا کرده اند. و اگر چه برای شرکت در ان باید دوقلو باشید، این رویداد بـه خوبی مستند شده اسـت تا همه ی از ان لذت ببرند.

حقیقت های عجیب درباره دوقلوها که ذهن شما را متحیر می کند

10. مادران دوقلوها بیشتر عمر می کنند.

دریک مطالعه گسترده درسال 2011؛ محققان پایگاه داده جمعیت یوتا را بررسی کردند و اطلاعات مربوط بـه مادران را از سال 1807 تا 1899 بـه دست آوردند. در مجموع 4603 مادر دارای دوقلو و 54183 مادر دارای نوزاد مجرد بودند. نتایج منتشر شد و نشان داد کـه مادران دوقلو “مرگ پس از یائسگی کمتر… و باروری در طول زندگی بالاتری نسبت بـه همتایان خود کـه فقط تک قلو دارند” نشان دادند.

حقیقت های عجیب درباره دوقلوها که ذهن شما را متحیر می کند

بیشتر بخوانید: تفاوت بسیار جالب چهره دو خواهر دوقلو ! « +عکس»

11. زنان قد بلندتر احتمال بیشتری برای داشتن دوقلو دارند.

از جمله عوامل منحصر بـه فردی کـه ممکن اسـت منجر بـه دوقلو شدن یک زن شود، قد اسـت. بله، زنانی کـه قدشان بالاتر از حد متوسط ​​اسـت بیشتر احتمال دارد چند قلو بـه دنیا بیاورند. در مطالعه‌اي کـه درسال 2006 در مجله دکتری تولید مثل منتشر شد، گری استینمن، دکتر، دکتر مرکز دکتری یهودی لانگ آیلند در نیو هاید پارک نیویورک، نوشت کـه 129 زن دارای دوقلو یا سه قلو را مورد مطالعه قرار داد.

او میانگین قد مادران چند قلو را 5/5 اینچ دریافت کرد کـه بیش از یک اینچ بلندتر از میانگین ملی 5/3.75 اسـت. استینمن این فرضیه را مطرح کرد کـه پروتئینی کـه بیشتر در افراد قد بلندتر یافت میشود – فاکتور رشد شبه انسولین یا IGF – ممکن اسـت تخمدان ها را تحریک کرده و بـه زنده ماندن جنین هاي‌ متعدد کمک کند.

حقیقت های عجیب درباره دوقلوها که ذهن شما را متحیر می کند

12. خوردن لبنیات ممکن است احتمال دوقلو را افزایش دهد.

اگر قدتان از میانگین ملی بلندتر نیست اما همان‌ گونه دوقلو میخواهید، مصرف لبنیات خودرا افزایش دهید. در مطالعه دیگری درسال 2006؛ استینمن دریافت کـه اگر زنان رژیم غذایی خودرا تغییر دهند، ممکن اسـت احتمال دوقلو یا سه قلو شدن را نیز تغییر دهند. دلیل ان دوباره IGF اسـت کـه بـه محصولات حیوانی از جمله لبنیات واکنش نشان می‌دهد. استینمن دریافت کـه زنانی کـه محصولات حیوانی مصرف میکنند، پنج برابر بیشتر از زنانی کـه وگان هستند، دوقلو دارند.

حقیقت های عجیب درباره دوقلوها که ذهن شما را متحیر می کند

13. دوقلوهای برادر از ژن های مادر می آیند.

بـه گفته محققان موسسه تحقیقات دکتری کوئینزلند در بریزبن استرالیا کـه متخصص در مطالعات دوقلوها اسـت، بـه نظر نمیرسد کـه ژن هاي‌ پدر نقشی در تولید دوقلوهای برادر داشته باشند. در واقع، احتمال دوقلوهای برادرانه کاملاً از ژن هاي‌ مادر ناشی میشود.

درسال 2002؛ نیک مارتین و گرانت مونتگومری، محققین مؤسسه کوئینزلند، در بیانیه‌اي گفتند: «بهترین راه برای افزایش شانس داشتن دوقلوهای برادر، اگر زن هستید، داشتن مادر، خواهر یا خاله «از مادر یا خاله» اسـت.

از طرف پدر کـه دارای دوقلوهای برادر بوده اسـت.” بر اساس یافته هاي‌ انها، تمایل زنان بـه تخمک گذاری متعدد، کـه در ان دو یا چند تخمک دریک سیکل قاعدگی آزاد میشود، دلیل اصلی افزایش احتمال دوقلو شدن اسـت.

اما بـه گفته مارتین و مونتگومری عوامل دیگری نیز وجوددارد، از جمله سن مادر. زنان در حاملگی هاي‌ سالمندان بیشتر از زمانی کـه جوان هستند دوقلو دارند.

حقیقت های عجیب درباره دوقلوها که ذهن شما را متحیر می کند

14. نرخ زاد و ولد دوقلو در ایالات متحده به مدت 30 سال در حال افزایش بود، اما در پنج سال گذشته شروع به کاهش کرد.

درسال 1980؛ نرخ تولد دوقلو در ایالات متحده 18.9 در هر 1000 تولد بود. این میزان تا سال 2014 رشد چشمگیری داشت، زمانی کـه دوقلوها 33.9 از هر 1000 تولد را تشکیل می دادند. با این حال، از ان زمان در پنج سال گذشته کاهش ثابتی را تجربه کرده‌ایم و دوقلوها 32.6 از 1000 تولد درسال 2018 را تشکیل میدهند.

چه چیزی باعث شد کـه اعداد قبل از شروع کاهش دو برابر شوند؟ جویس آ. مارتین، آماردان مرکز ملی آمار سلامت، در بیانیه اي گفت: «تغییر در درمان هاي‌ افزایش باروری قطعا بخشی از معادله اسـت. با پیشرفت‌هایي کـه در لقاح آزمایشگاهی «IVF» در طول سال‌ها انجام شد، پزشکان توانستند کیفیت جنین‌هایي را کـه بـه زنان منتقل می کردند، التیام بخشند، بنابر این بدون استفاده از درمان‌هایي کـه خطر حاملگی چندقلویی را بـه همراه دارند، شانس باردار شدن را افزایش دادند.

حقیقت های عجیب درباره دوقلوها که ذهن شما را متحیر می کند

15. دوقلوهای همسان مسئول هزاران پیشرفت علمی هستند.

اساس تعداد زیادی از اکتشافات علمی، یک گروه نظارت و یک گروه آزمایش اسـت و چه کسی برای ان گروه ها بهتر از افرادی کـه دارای ویژگی هاي‌ مشترک هستند، تطابق دارد؟ دوقلوهای همسان در مطالعاتی شرکت کرده اند کـه پسوریازیس و آرتریت پسوریاتیک، سرطان سینه و رشد شناختی و بسیاری دیگر را آزمایش می کند.

حقیقت های عجیب درباره دوقلوها که ذهن شما را متحیر می کند

بیشتر بخوانید: عکس های جالب از فستیوال دوقلو ها در آمریکا

16. حتی یک دوقلو همسان به خاطر علم به مدت یک سال به فضا فرستاده شد!

وقتی ناسا می‌خواست اثرات سفر های فضایی طولانی مدت بر بدن انسان را بهتر درک کند، بـه اندازه کافی خوش شانس بود کـه یک جفت فضانورد دو قلوی همسان را در اختیار داشت. اسکات کلی و مارک کلی، کـه هردو قبلاً بـه فضا رفته بودند، بخشی از یک مطالعه 340 روزه بودند کـه در طی ان اسکات دریک ایستگاه فضایی بین المللی زندگی می‌کرد در حالی کـه مارک زندگی زمینی را بر روی زمین انجام می داد.

نتایجی کـه درسال 2019 انجام شد، نشان داد کـه اسکات پس از گذراندن نزدیک بـه یکسال در فضا، تغییرات قابل توجهی در بدن خود داشته اسـت کـه عده اي از آن ها تا ماه‌ها پس از بازگشت وی ادامه یافت.

حقیقت های عجیب درباره دوقلوها که ذهن شما را متحیر می کند

جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت