مجموعه : عجیب ترین
بروزرسانی : 15 مرداد 1398

دوستی جالب و دیدنی مرد و گله شیرها

دوستی جالب و دیدنی مرد و گله شیرها

دوستی جالب مرد و گله شیرها

کوین ریچاردسون، 42 ساله، صاحب دو فرزند هست و مدیریت 31 شیر را در یک منطقه محافظت شده در شمال پرتوریا، پایتخت آفریقای جنوبی، بر عهده دارد

کوین ریچاردسون، پژوهشگر رفتارشناسی جانوران اهل آفریقای جنوبی ﺍست. او در آفریقای جنوبی توسط یک گله شیر بعنوان عضوی از گله پذیرفته شده و با انها زندگی می کند. تلاش ﺍصلی ریچاردسون، به تعبیر دﺍنشمندﺍن، فرﺍ‌هم کردن ﺍمکان ﺁشتی بین جانوران وحشی و دنیای ﺍنسان‌ها هست.

دوستی جالب و دیدنی مرد و گله شیرها

به گزارش تالاب در دو دهه جدید جمعیت شیرها در قاره آفریقا با کاهشی 40 درصدی مواجه شده و تعدادشان به 20.000 راس شیر رسیده هست.

دوستی جالب و دیدنی مرد و گله شیرها

کوین ریچاردسون، 42 ساله، صاحب دو فرزند هست و مدیریت 31 شیر را در یک منطقه محافظت شده در شمال پرتوریا، پایتخت آفریقای جنوبی، بر عهده دارد. کوین میگوید بیشتر شیرها در شرایطی نجات داده شدند که قرار بود «هدف تیراندازی مشتری‌ها قرار بگیرند.»

دوستی جالب و دیدنی مرد و گله شیرها

اضافه بر شکار غیر مجاز، بعضی از باورهای سنتی نیز موجب افزایش کشتار شیرهای آفریقایی شده هست. برای مثال، بعضی معتقدند که استخوان شیر در درمان سنتی کاربرد دارد که همین امر موجب افزایش محسوس کشتار شیرها شده هست.

دوستی جالب و دیدنی مرد و گله شیرها

کوین در ادامه میگوید: «باید خیلی مفید مراقب این گربه‌هاي بزرگ بود زیرا احساسشان را آشکارا به شما می گویند. رابطه من با شیرها صرفا برای بهبود کیفیت زندگی آن‌ها هست. تا جایی که بتوانم مواظبشان خواهم بود.»

دوستی جالب و دیدنی مرد و گله شیرها

برچسب‌ها:
جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت