انتشار ویدئویی جالب راه رفتن نوزاد پس از تولدش

مجموعه : عجیب ترین ها
انتشار ویدئویی جالب راه رفتن نوزاد پس از تولدش

ویدئویی جالب راه رفتن نوزاد پس از تولدش

 

پرستاری که در فیلم دیدن میکنید در مورد این عکس هاي و لحظات باورنکردنی  از راه نوزادی کوچک و با اراده اي که در زمان تول خود شروع به راه رفتن می نمایند!

 

این نامی هست که مردم برزیل برای کارکتر اصلی این کلیپ گزینش کرده اند. انتشار ویدئویی دیدنی و شگفت انگیز نشان میدهد که چطور نوزادی که چند دقیقه از به جهان آمدنش می گذرد با قرار گرفتن روی دست پرستار شروع به راه رفتن می‌کند.

انتشار ویدئویی جالب راه رفتن نوزاد پس از تولدش

پرستاری که در فیلم دیدن می‌کنید در مورد این عکس هاي و لحظات باورنکردنی می‌گوید: نوزاد دختر که تازه متولد شده بود را مانند همۀ وقت و تمام نوزادان دیگر برای شستشو به بخش مخصوص بردم ، وقتی بعد از شستشو دستانم را زیر سینه و کتف هایش گذاشتم نوزاد با حرکتی غیرطبیعی تلاش کرد تا حرکت کند ، برایم باورکردنی نبود که این حرکت از یک نوزاد چند دقیقه اي دیده می‌شود .

 

تلاش او مرا مشتقا کرد تا کمکش کنم و بدانم که هدفش از این فشار و تلاش چیست ، بله او با تکیه بر دست من شروع به راه رفتن کرد ، پاهایش را چنان از زمین بلند میکرد و به سمت جلو می انداخت که انگار چندین ماه بود راه رفتن را آموخته بود.

 

جدیدترین مطالب سایت