زایمان عجیب به دنیا آمدن دوقلوهایی در چند هفته (عکس)

مجموعه : عجیب ترین ها
زایمان عجیب به دنیا آمدن دوقلوهایی در چند هفته (عکس)

به دنیا آمدن دوقلوهای در دو هفته 

یک مادری که میدانست در شکمش دوقلو دارد با اتفاق عجیبی روبرو شد ، در زایمان یک قلو از آن نوزاد به جهان آمد اما دیگری دو هفته دیگر به جهان آمد و به این خبر داغی عجیبی داد .

به گزارش تالاب همۀ مادرانی که دوقلو باردار میباشند انتظار دارند که نوزادانشان را هم زمان و در یک روز به جهان بیاورند اما یک مادر جوان برای حفظ جان یکی از دوقلوهایش 2 هفته اکثر برای او بارداری را تحمل کرد.

 

“لا ترویا” زن جوان که دوقلو باردار بود دچار درد زایمان شد ، صبح خیلی زود و در یک هوای بارانی خود را به بیمارستان رساند.

بعد از رسیدن به بیمارستان اقدامات زایمان به سرعت فراهم شد.

 

نوزاد اول به دنیا آمد. به علت زایمان زودتر از زمان طبیعی نوزاد اول بایستی داخل دستگاه نگه داری می شد.

زایمان عجیب به دنیا آمدن دوقلوهایی در چند هفته (عکس)

زایمان زن باردار دوقلو با 2 هفته فاصله

 

اما نوزاد دوم ضربان نداشت ، پزشکان نا امید شده بودند ولی حرکت ضعیفی در یکی از پاهای نوزاد آن ها را به زنده ماندن او امیدوار کرد.

 

جنین در هفته 24 بارداری بود و هنوز می توانست در رحم مادر باقی بماند. تیم زایمان تصمیم گرفتند تا نوزاد برای 2 هفته دیگر داخل رحم مادر باقی بماند.

 

در این مدت نوزاد و مادر فرصت داشتند تا برای زندگی مبارزه کنند، مادر برای حفظ جان نوزادش و نوزاد برای زنده ماند.

زایمان عجیب به دنیا آمدن دوقلوهایی در چند هفته (عکس)

 

14 روز گذشت و دکتر تصمیم گرفت تا نوزاد را به دنیا بیاورد.

 

همان طور که انتظار می رفت جنین در مدت این 2 هفته بسیار قوی تر شده بود و این بار با حرکت هاي طبیعی یک نوزاد به دنیا آمد.

 

نوزاد دوم هم برای مراقبت چند روز در بخش nicu نگه داری شد .

زایمان عجیب به دنیا آمدن دوقلوهایی در چند هفته (عکس)

زامیان زنی که با فاصله دوقلو زاییید

جدیدترین مطالب سایت