سگ عجیب با دو پا در هندوستان

مجموعه : عجیب ترین ها
سگ عجیب با دو پا در هندوستان

سگ عجیب دو پا در هندوستان

پرینس سگی 14 ماهه است که در یکی از زمین‌های غرقابی در هند، زمانی پیدا شده بود که توله بود در صورتیکه مشخص بود دو پای عقبی این سگ بریده شده‌اند.

 

به گزارش پورتال تالاب :سگی که دو پای عقبه او برده شده است با دو پای جلوی خود راه میرود بررسی ها نشان میدهد یک کار آموز دامپزشکی دو پای عقب او را بریده است و این سگالان تنها با دو پای جلو می تواند راه برود .

 

سگ عجیب با دو پا در هندوستان

سگ عجیب دو پا در هندوستان

سگ عجیب با دو پا در هندوستان

سگ عجیب دو پا در هندوستان

سگ عجیب با دو پا در هندوستان

 

سگ عجیب با دو پا در هندوستان

سگ عجیب دو پا در هندوستان

سگ عجیب با دو پا در هندوستان

 

جدیدترین مطالب سایت