فستیوال عجیب و جالب بازی با مار در ایتالیا (+تصاویر)

مجموعه : عجیب ترین ها
فستیوال عجیب و جالب بازی با مار در ایتالیا (+تصاویر)

مراسم مار بازی در ایتالیا 

هر ساله در کشور ایتالیا بازی هایي طبق سنت آنها انجام میشود و این بازی ها در فستیوال هاي جهانی همۀ وقت به یاد مردم آن کشور خواهد ماند ، در ایتالیا هم به همین گونه هست و فستیوال ماربازی هر ساله بین مردم این کشور انجام میشود ، در ادامه شما می‌توانید با فستیوال عجیب و دیدنی بازی با مار در ایتالیا ما را دنبال نمایید .

 

این جشنواره بسیار خطرناک می باشد مارهای سمی را به دور گردن انداخته و در شهر به بازی با مارها میپردازند ولی هیچ کسی از این مارهای سمی نمی ترسند هر دختری در دستش یک مار خطرناک می باشد یا به گردنشان آویزان کرده اند جشنواره عجیبی در ایتالیا برگزار میشود که با مار سر و کار دارد. این مراسم همۀ ساله در این کشور برگزار میشود.

 

شرکت کنندگان در این رماسم مارها را روی سر خود میگذارند و آنها را میگردانند.

 

جشن مارها در ایتالیا هر سال در ماه می در شهر کوچک « کوکولو» در مرکز این کشور با حضور هزاران نفر از اهالی این شهر و گردشگران ایتالیایی و خارجی برگزار می شود.

 

در این جشن ده‌ها مار زنده را بر روی سر مجسمه «سان دومنیکو» یکی از قدیسان مسیحی که به دور کردن مارهای سمی از شهر کوکولو شهرت داشت می گذراند و در نقاط گوناگون این شهر می‌گردانند.

 

فستیوال عجیب و جالب بازی با مار در ایتالیا (+تصاویر)

فستیوال عجیب و جالب بازی با مار در ایتالیا (+تصاویر)

فستیوال مار بازی در ایتالیا 

فستیوال عجیب و جالب بازی با مار در ایتالیا (+تصاویر)

فستیوال عجیب و جالب بازی با مار در ایتالیا (+تصاویر)

جشنواره مار بازی در ایتالیا 

فستیوال عجیب و جالب بازی با مار در ایتالیا (+تصاویر)

فستیوال عجیب و جالب بازی با مار در ایتالیا (+تصاویر)

مراسم مار بازی در ایتالیا 

فستیوال عجیب و جالب بازی با مار در ایتالیا (+تصاویر)

مراسم مار بازی در ایتالیا