خرید و فروش در اینترنت

کشف یک نوع قارچ عجیب در شهر مخروبه چرنوبیل !+ عکس

مجموعه : عجیب ترین ها
کشف یک نوع قارچ عجیب در شهر مخروبه چرنوبیل !+ عکس

کشف یک نوع قارچ عجیب

شهری خالی از سکنه کـه امروزه بعد گذشت چندین دهه تبدیل بـه مکانی برای کنجاوی دانشمندان خاص شده اسـت.

 

فاجعهٔ چرنوبیل یک حادثهٔ هسته‌اي بود کـه در تاریخ ۲۶ آوریل ۱۹۸۶ «۶ اردیبهشت ۱۳۶۵» در رآکتور هسته‌اي عددٔ. ۴ در نیروگاه چرنوبیل کـه در نزدیکی شهر پریپیات ودر شمال اوکراین واقع شده بود، رخ داد.

 

بـه گزارش تالاب محققان بـه تازگی موفق بـه کشف یک اکستریموفیل تشعشعی داخل چرنوبیل شده اند کـه می‌تواند بـه عنوان یک تکنولوژی نو ظهور وارد عمل شود. اکستریموفیل یا شدید دوست بـه گروهی از ارگانیسم ها گفته می شود کـه قادر بـه زندگی در محیط هاي‌ خشن فیزیکی یا شیمیایی هستند.

 

کشف یک نوع قارچ عجیب در شهر مخروبه چرنوبیل !+ عکس

حال موجودی کـه در چرنوبیل یافت شده؛ نوعی قارچ اسـت کـه می‌تواند تشعشعات را جذب و حتی انها را بـه انرژی تبدیل کند. همین ویژگی منحصر بـه فرد باعث می شود کـه بـه پاک‌سازی سایت هاي‌ متحمل حوادث و بـه خصوص انفجارهای هسته اي کمک زیادی شود.

 

این قارچ ها با استفاده از مقادیر بالایی از ملانین «رنگدانه هاي‌ طبیعی موجود در تعداد زیادی از موجودات زنده کـه از اسید آمینه تیروزین مشتق می شود» نه تنها در برابر تشعشعات ویرانگر مقاوم می‌شوند، بلکه می‌توانند آن ها را بـه انرژی نیز تبدیل کنند.

 

رشد قارچ های عجیب در شهر مردگان

کشف یک نوع قارچ عجیب در شهر مخروبه چرنوبیل !+ عکس

بـه نظر می‌رسد کـه مورد کشف شده گونه اي از قارچ ها با عمر طولانی باشد کـه در شهر متروکه پریپیات در نزدیکی نیروگاه هسته اي چرنوبیل زندگی می کند. البته ردیابی چنین قارچی دراین محدوده با توجه بـه فاجعه اي کـه در تاریخ 26 آوریل سال 1986 بـه وجود آمد، محققان را بـه شگفتی وا داشته اسـت.

 

همان طور کـه بارها در مورد این حادثه شنیده اید، بـه دنبال یک آزمایش ایمنی در یکی از رآکتورهای هسته اي متداول شوروی سابق رنجیره اي از واکنش هاي‌ بازرسی نشده ایجاد شد کـه در نهایت انفجار رآکتور هسته اي عدد 4 در نیروگاه اتمی چرنوبیل را بـه همراه داشت.

 

باوجود ان کـه رشد چنین موجودی در منطقه اي متروکه مانند چرنوبیل بسیار دور از انتظار بوده اسـت، اما دانشمندان حداقل از سال 2007 تا کنون مطالعات گسترده خود بر ارگانیسم هاي‌ اکستریموفیلی کـه میتوانند تحت تشعشعات بـه بقای خود ادامه بدهند را آغاز کرده اند.

 

کشف یک نوع قارچ عجیب در شهر مخروبه چرنوبیل !+ عکس

 

طبق مقاله اي از مجله معتبر نیچر کـه درسال 2007 بـه چاپ رسیده اسـت، گونه هایي کـه در چرنوبیل کشف شده اند قادر بـه تجزیه مواد رادیواکتیو مانند گرافیت هاي‌ باقیمانده دراین منطقه هستند.

 

قابل ذکر اسـت کـه این قارچ ها در پر حرارت ترین و همین طور پر تشعشع ترین نواحی چرنوبیل بـه دلیل توکسین هاي‌ کشنده خود رشدکرده اند. درست مانند نوعی گرایش بـه طرف نور اسـت با این تفاوت کـه قارچ هاي‌ چرنوبیل بـه رادیواکتیو تمایل دارند!

 

اما چگونه این موجودات می توانند تابش های رادیواکتیو را بدین ترتیب تجزیه کنند؟

مشخص شده اسـت کـه حجم بالای پیگمنت هاي‌ بسیار تیره ملانین در قارچ هاي‌ مذکور، تشعشعات را جذب کرده و انها را بـه طریقی غیر آسیب زا برای تولید انرژی بـه کار خواهد گرفت. محققان بر این باور اند کـه از مسیر کپی برداری بیولوژیک می‌توان موادی تولید کرد کـه هم مانع از نفوذ پرتوهای ویرانگر شوند و هم آن ها را بـه یک منبع انرژی تجدید پذیر تبدیل کنند.

 

کشف یک نوع قارچ عجیب در شهر مخروبه چرنوبیل !+ عکس

 

قارچ هاي‌ اکستریموفیل هسته اي بـه اسانی دراین ناحیه زندگی می‌کنند و بـه همین دلیل میتوان از انها برای توسعه لباس هاي‌ محافظتی جدیدتر و یا کاهش بار تابشی یک منطقه استفاده کرد.

 

Kasthuri Venkateswaran بیوتکنولوژیست ناسا با بیش از 40 سال سابقه تحقیقاتی بـه تیم بررسی قارچ هاي‌ اکستریموفیل هسته اي پیوسته اسـت.

 

کشف یک نوع قارچ عجیب در شهر مخروبه چرنوبیل !+ عکس

 

تابش محیطی در ایستگاه هاي‌ فضایی در مقایسه با سایر قسمت هاي‌ فضا کمتر اسـت اما همین فاکتور نسبت بـه سطح زمین بسیار بیشتر خواهد بود. از این رو دانشمندان ناسا در تلاش هستند کـه قارچ مذکور را در ایستگاه هاي‌ فضایی پرورش دهند تا ابعاد دیگری از طبیعت ان را نیز آشکار سازند.

 

این مسئله پتانسیلی عالی برای سفر های فضایی آینده دارد زیرا مقادیر بالا و کشنده از تشعشعات کیهانی یکی از موانع بزرگی محسوب می شود کـه قدرت عمل دانشمندان برای ارسال ایمن مردم بـه مسافرت هاي‌ فضایی را محدود ساخته اسـت.

 

در ۲۵ و ۲۶ آوریل ۱۹۸۶ متصدیان رآکتور برای انجام آزمایش قطعی برق سیستم ایمنی رآکتور را غیرفعال کردند «کندکننده‌هاي‌ نوترون را از ان خارج کردند». هدف متصدیان از این آزمایش این بود کـه بدانند آیا توربین‌هاي‌ چرنوبیل در هنگام قطع برق قادر بـه تولید برق کافی برای ادامه کار نیروگاه خواهند بود یا خیر.

 

نتیجه ان رآکتوری بدون کندکننده مناسب و از نظارت خارج شدن ان بود. بدون توانایی در نظارت رآکتور، دمای ان بـه حدی رسید کـه بیشتر از میزان حرارت خروجی طرح‌ریزی شده بود.

 

حادثه زمانی آغاز شد کـه در ۱۰:۱۱ شب ۲۵ آوریل ۱۹۸۶ نیروگاه چرنوبیل دستور کاهش میزان قدرت رآکتور برای تست را دریافت و نیروگاه شروع بـه کاهش قدرت رآکتور عدد چهار تا ۵۰ درصد کرد.

 

چندین اشتباه واقعه مهلک چرنوبیل را رقم زد؛ با بـه تأخیر افتادن زمان آزمایش بـه مدت ۱۰ ساعت و با توجه بـه این کـه نیروگاه با قدرت ۵۰ درصد مشغول بـه کار بود، عنصر زنون در هسته رآکتور تولید گشت «درصورت کار با حداکثر توان، زنون تولید شده قبل از این کـه بتواند مشکلی ایجاد کند می‌سوزد ولی دراین مورد بـه مدت ۱۰ ساعت زنون تولید شده و نمی‌سوزد» و هسته رآکتور بـه نوعی توسط عنصر زنون مسموم گردید. پس از ۱۰ ساعت تأخیر دستور انجام آزمایش صادر شد.

 

کشف یک نوع قارچ عجیب در شهر مخروبه چرنوبیل !+ عکس

انها بـه آرامی شروع بـه کاهش قدرت رآکتور کردند و همچنین نظارت اتوماتیک میله‌هاي‌ کنترلی را نیز بـه حالت دستی بردند. سپس پمپ‌هاي‌ آبی را کـه از برق شهر تغذیه می کرد را قطع کردند.

 

دراین بین با توجه بـه خروج میله‌هاي‌ نظارت‌کننده قدرت رآکتور فقط آب و زنون هستند کـه رآکتور را متعادل نگه داشته‌اند. پس از قطع برق آب باقیمانده در اطراف هسته رآکتور شروع بـه بخار شدن میکند و همچنین با توجه بـه بالا رفتن دمای هسته زنون تولید شده نیز می‌سوزد. پس در نتیجه رآکتوری بدون بازرسی‌کننده «آب سرد، میله‌هاي‌ کنترلی و زنون» باقی می ماند ودر کسری از ثانیه تعادل رآکتور بـه هم ریخته و شروع بـه افزایش دما می کند.

 

متصدیان رآکتور دکمه اي کـه برای توقف کار رآکتور هست را فشار می دهند ولی انها خبر ندارند کـه این دکمه یک نقص ویرانگر دارد. جنس میله‌هاي‌ کنترلی از عنصر بور میباشد ولی سر این میله از جنس گرافیت میباشد، کـه این گرافیت در دماهای بالا باعث افزایش عملکرد رآکتور میشود. پس از فشردن کلید توقف رآکتور، نخستین چیزی کـه بـه هسته رآکتور وارد میشود سر گرافیتی میله‌هاي‌ کنترلی اسـت کـه باعث سر بـه فلک کشیدن فعل و انفعالات داخل رآکتور می شود.

 

منبع: gunsmonitor.com