خرید و فروش در اینترنت

مردی که روی زغال گداخته می خوابد !+ عکس

مجموعه : عجیب ترین ها
مردی که روی زغال گداخته می خوابد !+ عکس

این مرد با کار عجیبش همه را شگفت زده کرده است. مردی که روی زغال داغ گداخته سینه خیز راه می رود. به گزارش تالاب مردی روشی جدید و عجیبی از راه رفتن روی زغال را نشان داد.

 

 راه رفتن روی زغال که به مدت چندین قرن توسط مردم از فرهنگ های مختلف انجام شده است چیز جدیدی نیست، در نتیجه کار این مرد جدید به نظر نمی آید.

 

این بار در این مراسم گروهی از افراد قصد داشتند همین کار را یک به یک انجام دهند. سه نفر اول به شیوه ی سنتی روی زغال ها دویدند و به سلامت از روی آن ها عبور کردند اما نفر چهارم نقشه دیگری در سر داشت.

مردی که روی زغال گداخته می خوابد !+ عکس

بر اساس این گزارش، نفر چهارم به جای پا گذاشتن روی زغال ها و راه رفتن روی آن ها، روی زغال ها سینه خیز رفت و دست ها و پاها و شکمش با زغال تماس داشت.

 

این فرد پس از عبور از روی زغال ها سالم بود.