خرید و فروش در اینترنت

کار عجیب این گدا (+عکس)

مجموعه : عجیب ترین ها
کار عجیب این گدا (+عکس)

گدایی با سوءاستفاده از دین ها

در یکی از کشورهای اروپایی یک آدم فقیری دست به کار عجیبی زد و با کاسه های دین پرستی ، عاطفه ی مردم را به خود جلب کرد .

 

به گزارش تالاب گدایی کردن یکی از کارهای زشت و ناپسند در هر جامعه ای هست و حتی در جوامع اروپایی هم مورد انتقال قرار می‌ گیرد .

 

امروزه شیوه های پیشرفته و بروزتری را گدایان بکار می‌ برند تا احساسات مردم را به بازی گرفته و از ان به بدترین شکل ممکن سوئ استفاده کنند .

 

حتی از اعتقادات دینی و قلبی مردم نیز سوئ استفاده می‌کنند تا پول بیشتری را به دست اورند.

 

کار عجیب این گدا (+عکس)

گدایی دینی این مرد دیوانه 

 

و مال دنیاست . کاری بسیار زشت و ناپسند که همه ادیان الهی را به بازی گرفته هست .

 

این فرد متکدی برای هر دینی، کاسه مخصوص به آن دین را گذاشته هست.

 

هر کدام از این کاسه ها چندان پول بگیرد و پول زیادی در کاسه جمع شود، یعنی مردم آن دین دقت بیشتری به متکدی دارد.

 

اینطور تلقی می‌ شود که کاسه مخصوص به ان دین اگر پرتر شود و پول بیشتری جمع شود معتقدان ان دین با محبت تر و مهربان تر هستند و کمک به همنوع در ان دین اکثر است .

 

آن گونه با تحریک احساسات مردم برای خود پول و ثروت جمع کرده و روز به روز غنی تر می‌ شود و البته تنبل تر و مفت خورتر می شوند .

 

این فرد با این کار با اعتقادات مردم بازی کرده و خیلی از مردم عامه برای تحریک احساسات و دقت به دینشان پول را میپردازند ، چون پیش خودشان فکر می‌ کنند اگر به این متکدی کمک نکنند یعنی دینشان برایشان اهمیت ندارد و احساس گناه می‌کنند .

 

این شیوه های گدایی کثیف ترین روش برای گدایی محسوب می شوند.

 

منبع :yasinsoft.ir

برچسب‌ها: