حكایت آموزنده نیكى به بدان

حكایت آموزنده نیكى به بدان

حكایت آموزنده نیكى به بدان  – حکایات آموزنده از سعدی

 پارسایى در مناجات خود مى گفت: خدایا! بر بدان رحمت بفرست، اما نیكان خود رحمتند و آنها را نیك آفریده اى.

از این رو مى گویند: فریدون (شاه باستانى كه بر ضحاك ستمگر پیروز شد و خود به جاى او نشست) دستور داد خیمه بزرگ شاهى براى او در زمینى وسیع ساختند. پس از آنكه آن سراپرده زیبا و عالى تكمیل شد، به نقاشان چنین دستور داد تا این را در اطراف آن خیمه با خط زیبا و درشت بنویسند و رنگ آمیزى كنند:

اى خردمند! با بدكاران به نیكى رفتار كن، تا به پیروى از تو راه نیكان را برگزینند.

برای خواندن 13 حکایت اموزنده به مقاله قبل تر حکایت های جالب و خواندنی مراجعه نمایید.

حكایت آموزنده نیكى به بدان

فریدون گفت : نقاشان چین را
كه پیرامون خرگاهش بدوزند

بدان را نیك دار، اى مرد هشیار
كه نیكان خود بزرگ و نیك روزند

حكایت آموزنده نیكى به بدان

اگر علاقه مند به خواندن حکایت های بیشتر

هستید سری به مقاله 20 حکایت زیبا و جالب پند آموز بزنید.

منبع: حكایت هایی از سعدی

برچسب‌ها:
جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت