مجموعه : ترک اعتیاد
بروزرسانی : 6 تیر 1401

زمانی که باید برای ترک مواد ماری جوانا (گل) کمک گرفت

زمانی که باید برای ترک مواد ماری جوانا (گل) کمک گرفت

علائم ترک حشیش «ماری جوانا» در مقایسه با علائم ترک همراه با ترک الکل یا سایر مواد مخدر نسبتاً خفیف اسـت. اما آن ها همچنین میتوانند بـه اندازه کافی ناراحت کننده باشند کـه باعث شوند فردی کـه در تلاش اسـت استفاده از ماری جوانا را متوقف کند در تلاش برای تسکین علائم و ناراحتی چالش برانگیز عود کند.

علائم ترک ماری جوانا تهدید کننده زندگی نیست. خطر اصلی انها این اسـت کـه باعث شوند شخصی کـه واقعاً می‌خواهد یا نیاز بـه ترک این مواد دارد بـه استفاده از قرص هاي‌ خطرناک و الکل برای کاهش این علائم بازگردد. ما دراین مطلب از مجله تفریحی تالاب مطالبی را برای شـما بـه اشتراک گذاشته ایم.

ترک مصرف ماری جوانا چقدر طول می کشد؟

زمانی که باید برای ترک مواد ماری جوانا (گل) کمک گرفت

یک مطالعه تخمین می زند کـه 40 درصد از افرادی کـه بـه صورت تفریحی از حشیش استفاده میکنند، هنگام ترک این دارو علائم ترک را تجربه می کنند. تحقیقات دیگر نشان میدهد کـه این میزان ممکن اسـت برای افرادی کـه وابستگی بـه حشیش تشخیص داده شده اسـت بسیار بالاتر باشد، و این میزان را برای این جمعیت نزدیک بـه 90 درصد می کند.

نسخه پنجم راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی «DSM-5» اکنون سندرم ترک حشیش را بـه عنوان معیاری برای تشخیص اختلال یا وابستگی بـه مصرف حشیش لیست می کند. این کـه آیا علائم ترک ماری جوانا را تجربه می‌کنید یا نه می تواند بـه عوامل مختلفی بستگی داشته باشد.

از جمله این موارد اسـت کـه شـما چند بار از ماری جوانا استفاده می‌کنید و آیا از مواد دیگری مانند تنباکو یا سایر مواد مخدر نیز استفاده می‌کنید، زیرا این امر می تواند احتمال ترک را افزایش دهد.

بیشتر بخوانید: روش های ترک اعتیاد به انواع مواد مخدر

علائم ترک ماری جوانا چیست؟

تحقیقات نشان می دهد کـه علائم ترک ماری جوانا ممکن اسـت بـه دلیل تأثیرات این دارو بر گیرنده هاي‌ کانابینوئیدی بدن رخ دهد. با مصرف منظم ماری جوانا، گیرنده هاي‌ کانابینوئید حساس شده و تنظیم نمی‌شوند. پس از قطع دارو، آن ها شروع بـه ترمیم می کنند ودر این زمان ترمیم اسـت کـه طبق معمولً ترک تجربه می شود.

پس از ترک ماری جوانا بـه مدت یک تا دو روز، یا کاهش قابل توجه مصرف ان؛ ممکن اسـت متوجه علائم ترک ان شوید. این علائم در عرض دو تا شش روز بـه اوج خود می‌رسند، در حالی کـه افراد با سطوح مصرف بالاتر می‌توانند بـه طور بالفعل ترک ماری جوانا را برای چند هفته تجربه کنند.

این می تواند یک مشکل جدی برای افرادی باشد کـه برای حفظ شغل خود باید ماری جوانا را ترک کنند یا بـه دستور دادگاه تحت درمان قرار گرفته اند. همچنین کار را برای افرادی کـه ترک سیگار را انتخاب می کنند، بـه هر دلیلی کـه دارند، دشوار می کند.

موارد زیر عده اي از رایجترین علائم مرتبط با ترک ماری جوانا هستند.

هوس ها

زمانی که باید برای ترک مواد ماری جوانا (گل) کمک گرفت

یکی از علائمی کـه بیشتر توسط افرادی کـه سعی در ترک ماری جوانا یا بیشتر مواد دیگر از جمله کوکائین، هروئین و مواد افیونی دارند گزارش میشود، ولع یا میل شدید بـه مصرف بیشتر اسـت. و شدت این هوس ها می تواند بـه پیشبینی مصرف بعدی مواد مخدر کمک کند.

میل بـه ترک می تواند از «در حال حاضر واقعاً از مصرف ان لذت میبرم» تا «احساس می کنم آن قدر بـه ماری‌جوانا نیاز دارم کـه نمیتوانم بـه چیز دیگری فکر کنم» متغیر باشد. یادگیری نحوه مدیریت این هوس ها بخش مهمی از پیش گیری از عود مصرف ماری جوانا اسـت.

نوسانات خلقی

زمانی که باید برای ترک مواد ماری جوانا (گل) کمک گرفت

یکیدیگر از علائم رایج گزارش شده توسط کسانی کـه سعی در ترک ماری جوانا دارند، نوسانات خلقی اسـت. در مطالعه‌اي درسال 2019 روی 1527 نفر کـه بـه طور منظم از این دارو استفاده میکردند، 76.3 درصد با قطع مصرف ان دچار عصبی شدن یا اضطراب شدند، 71.9 درصد احساس خصومت داشتند و 58.9 درصد خلق افسرده داشتند.

تحریک پذیری و عصبانیت علائم رایجی برای هرکسی اسـت کـه داروی انتخابی خودرا کنار میگذارد، بـه خصوص اگر احساس کند کـه شرایط خود وادار بـه ترک ان شده اسـت. علائم ترک روانی نیز ممکن اسـت در زنان نسبت بـه مردان شیوع بیشتری داشته باشد.

اختلال در خواب

زمانی که باید برای ترک مواد ماری جوانا (گل) کمک گرفت

در مطالعه‌اي درسال 2022 کـه شامل 905 نفر بود، تقریبا نیمی «47%» مشکلات خواب را هنگام توقف مصرف ماری‌جوانا گزارش کردند.پس از قطع مصرف حشیش، بیخوابی می تواند چند روز یا چند هفته طول بکشد. عده اي از افراد ممکن اسـت متوجه شوند کـه گاه بـه گاه تا چند ماه پس از ترک سیگار دچار بیخوابی میشوند.

اما بیخوابی تنها اختلال خواب مرتبط با ترک ماری جوانا نیست. عده اي از افرادی کـه مصرف ماری جوانا را متوقف کرده اند، گزارش میدهند کـه کابوس یا رویاهای بسیار واضح دیده اند کـه خواب آن ها را نیز مختل می کند.گاهی اوقات انها “رویاهای استفاده کردن” را میبینند، کـه خواب هایي اسـت کـه شـما در حال استفاده از ماری جوانا هستید. این تقریبا دریک سوم افراد در حال بهبودی رخ می دهد و بـه طور کلی با گذشت زمان کاهش می‌یابد.

کاهش اشتها

زمانی که باید برای ترک مواد ماری جوانا (گل) کمک گرفت

یکی از مهم‌ترین علائم ترک فیزیکی ماری جوانا گزارش شده دریک تحقیق کاهش اشتها بود. این ممکن اسـت حداقل تا حدی رخ دهد، زیرا ماری جوانا بـه طور معمول اشتها را افزایش می دهد. ان را بردارید و میل بـه خوردن بـه طور طبیعی کاهش می‌یابد.

این علامت ترک ماری جوانا اغلب بلافاصله پس از ترک ظاهر می شود و طبق معمولً بـه همان سرعت از بین می‌رود و باعث می شود اشتهای شـما در مدت زمان نسبتاً کوتاهی بـه حالت عادی بازگردد.

سردرد

زمانی که باید برای ترک مواد ماری جوانا (گل) کمک گرفت

همه ی کسانی کـه مصرف ماری جوانا را متوقف می کنند سردرد را تجربه نمیکنند، اما برای کسانی کـه اینکار را انجام میدهند، درد می تواند بسیار شدید باشد، بـه خصوص در چند روز اول پس از ترک. در برخی موارد، قطع مصرف ماری جوانا می تواند منجر بـه میگرن شود.

یک توضیح برای این موضوع این اسـت کـه نشان داده شده اسـت کـه کانابینوئیدها با کاهش مهار آنزیم، سطح کینورنیک اسید «KYNA» را در بدن افزایش میدهند. هنگامی کـه این کانابینوئیدها برداشته شوند، سطح KYNA کاهش می‌یابد و منجر بـه حملات میگرنی مکرر می شود.

بیشتر بخوانید: تغذيه در بيماران معتاد در حال ترک

سایر علائم ترک ماری جوانا

زمانی که باید برای ترک مواد ماری جوانا (گل) کمک گرفت

اگر چه کمتر رایج اسـت، اما سایر علائم ترک ماری جوانا گزارش شده توسط محققان عبارتند از:

تب یا لرز
کاهش اشتها
لرزش
دل درد

علائم فیزیکی ترک ماری جوانا نسبت بـه علائم روانشناختی همراه با ترک تمایل کمتری دارد، زودتر بـه اوج می‌رسد و سریع تر محو می شود. دفعات و مقدار مصرف ماری جوانا قبل از قطع مصرف می تواند بر شدت و طول مدت ترک تأثیر بگذارد.

دلیل استفاده از ماری جوانا ممکن اسـت تعیین کند کـه چه تعداد از علائم را تجربه میکنید. بـه عنوان مثال، در مطالعه اي بر روی افرادی کـه از این دارو برای کمک بـه کاهش درد خود استفاده می کنند، بیش از نیمی از انها علائم متعدد ترک را گزارش کردند.

بیشتر بخوانید: در 31 روز سیگار را ترک کنید

کاهش ناراحتی در زمان ترک ماری جوانا

اگر شـما یا یکی از عزیزانتان سعی در ترک ماری جوانا دارید و علائم ترک را تجربه می‌کنید، چند کار وجوددارد کـه میتوانید برای کاهش ناراحتی انجام دهید:

زمانی که باید برای ترک مواد ماری جوانا (گل) کمک گرفت

1. فعالیت بدنی داشته باشید. درگیر شدن در فعالیت هاي‌ هوازی با شدت متوسط ​​می تواند بـه التیام مشکلات مربوط بـه خواب در هنگام ترک ماری جوانا کمک کند. دوچرخه سواری کنید، پیاده روی کنید، یا دریک باشگاه ورزشی در کلاس شرکت کنید. ضربان قلب خودرا در طول روز افزایش دهید تا بتوانید در شب بهتر بخوابید.

2. بـه شبکه اجتماعی خود تکیه کنید. هنگامی کـه احساس کردید علائم ترک در حال افزایش اسـت، با یکی از اعضای خانواده، دوست یا شخص دیگری کـه بـه او اعتماد دارید و می تواند حمایت اجتماعی ارائه دهد، تماس بگیرید. با انها در مورد احساس خود صحبت کنید و از قدرت آن ها برای کمک بـه شـما برای عبور از ناراحتی استفاده کنید.

3. چسب نیکوتینی را درنظر بگیرید. تحقیقات نشان داده اسـت کـه استفاده از چسب نیکوتین بـه کاهش علائم ترک در افرادی کـه حداقل پنج بار در هفته بـه مدت یکسال یا بیشتر از حشیش استفاده کرده‌اند، کمک میکند، حتی اگر از محصولات تنباکو هم استفاده نکرده باشند. بنابر این با یک ارائه دهنده مراقبت هاي‌ بهداشتی صحبت کنید تا بدانید کـه آیا این انتخاب مناسب برای شـما اسـت یا خیر.

بیشتر بخوانید: نشانه های اعتیاد به مواد مخدر و مواد روانگردان

چه زمانی باید با یک متخصص مراقبت های بهداشتی مشورت کرد

زمانی که باید برای ترک مواد ماری جوانا (گل) کمک گرفت

اگر میخواهید مصرف ماری‌جوانا را متوقف یا کاهش دهید و پرهیز طولانی‌مدت برایتان دشوار اسـت، لازم نیست اینکار را بـه تنهایی انجام دهید. یک ارائه دهنده مراقبت هاي‌ بهداشتی می تواند گزینه هایي را برای کاهش علائم ترک ارائه دهد. بـه عنوان مثال، عده اي از داروها برای این منظور مفید هستند و عوارض جانبی کمی دارند.

یک متخصص سلامت روان نیز می تواند بـه اثرات روانی ترک ماری جوانا کمک کند. درمان تقویت انگیزه و درمان شناختی رفتاری بـه درمان اختلال مصرف حشیش کمک می کند. حداقل، یک درمانگر می تواند ابزارهایی را بـه شـما آموزش دهد کـه بـه شـما در مقابله بهتر با ترک و علائمی کـه تجربه میکنید کمک می کند.

بیشتر بخوانید: دانستنی هایی در مورد آزمایش اعتیاد

جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت