خطرات مواد روانگردان

مجموعه : ترک اعتیاد
خطرات مواد روانگردان

مواد روانگردان به 4 گروه تقسیم بندی میگرند:

 

1- STIMULANT (محرکها): افزایش انرژی، هوشیاری ذهنی و فـعالـیـت جـسـمــانی، کاهش خستگی، سرکوب گرسنگی، افزایش ضربان قبل و فشار خون. مثال: کـوکـائــین و کافئین .

 

2- DEPRESSAN (سرکوبگرها): کاهـش انــرژی، هـوشیـاری ذهـنـی، ضـربـان قـلـب، فعالیت جسمانی و سرعت تنفس، کاهش سرعت عکس العمل،خواب آور و القاء حالت رویا. مثال: الکل ، مرفین و هروئین.

 

3- HALLUCINOGENS (توهم زاها): تغـیـیـر و اخـتـلال در خـلق و خـو، ادراک و حــواس بینایی، شنوایی و احساسات، القاء حالت رویا. مثال: ماری جوآنا و ال اس دی.

 

4- NARCOTICS (مخدرها): القاء بی حسی، کرختی،رخوت و خواب شدید.

 

برچسب‌ها:
جدیدترین مطالب سایت