چگونه می‌توان مطمئن شد همسر آینده شما معتاد نیست؟

مجموعه : ترک اعتیاد
چگونه می‌توان مطمئن شد همسر آینده شما معتاد نیست؟
چگونه می‌توان مطمئن شد همسر آینده شما معتاد نیست؟
 
تست‌های مورفین (به تنهایی و بدون حضور موادمحرک) آزمایش غربالگری اعتیاد در کشور ما است.
 
دلواپسی در مورد پاسخ منفی کاذب این تست‌ها و اینکه گاهی روش‌هایی برای مخدوش کردن نتایج این تست‌ها موجود است، بی‌جا نیست. این نکته را هم اضافه کنم که در مراکز تخصصی امکان پیگیری حضور انواع مواد به طور صد در صد وجود دارد که با هیچ ماده‌ای قابل پوشش دادن نیست.
 
چگونه می‌توان مطمئن شد همسر آینده شما معتاد نیست؟
 
 
مشکل در اینجاست که این افراد درست در حوالی انجام آزمایش دست به‌ترک ماده مصرفی به هر روشی می‌زنند که در آن زمان جواب آزمایش به طور درست منفی و به معنای عدم حضور ماده گزارش می‌شود.
 
 
جدیدترین مطالب سایت