مجموعه : ترک اعتیاد
بروزرسانی : 4 دی 1395

کتامین (KETAMIN)

کتامین (KETAMIN)
اسامی عامیانه: K-SPECIAL ، K-VITAMINE ، K-KET

شکل ظاهری: گرد سفید رنگ، بصورت قرص و یا مایع.

نحوه استعمال: خوراکی، استنشاق و تزریق.

اثرات آنی: بی حس کننده قوی میباشد، القاء تجربه خارج از بدن، کـرختــی و توهم زا میباشد.

خطرات: در کوتاه مدت سبب مشکـلات بـیـنـایی، عـدم تـعـادل و هـمـاهنگی، توهمات وحشتناک و در دراز

مدت سبب احساس گم گشتگی و جدایی از واقعیت میگردد.

مطالب مشابه مهم !

جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت