تاثیر همراهی مرد در دوران بارداری همسر

تاثیر همراهی مرد در دوران بارداری همسر

تاثیر مفید همراهی مرد در دوران بارداری همسر

احترام گذاشتن، صبر کردن و حضور همیشگی برترین کاری هست که هر مردی طی دوران بارداری میتواند برای همسرش انجام دهد. در دوران بارداری، زایمان و با ورود نوزاد به منزل، مردان همانند پروانه دور همسرشان می‌گردند.

 

به گزارش تالاب  : دوران بارداری، دورانی هست که نه تنها برای زنان بلکه برای مردان نیز ویژگی هاي خاص خود را دارد. مردان طی ۹ ماه بارداری همسرانشان نیاز به آمادگی دارند.

 

در بعضی نقاط جهان گروه هایي به نام گروه پدران وجود دارند که در آن افرادی که قرار هست به زودی پدر شوند ثبت نام می‌کنند و با مواردی همچون نوع رفتار با همسر، گذشته و پس از فارغ شدن و تربیت فرزندان خود آشنا میشوند، اما در اکثر نقاط جهان، هر گاه دکتر مربوطه جلسه اي برای ایجاد آمادگی هاي لازم هنگام زایمان و روزهای پس از آن برای خانم ها برگزار میکند، همسر نیز می‌تواند حضور داشته باشند.

 

نقش مردان در دوران بارداری چیست؟

مردان لنگرگاه یک کشتی میباشند که باید به همسر خود اطمینان و امنیت ببخشند. آن ها باید به همسری که تمام توجهش به خود و جنین دورن رحمش جلب شده کمک کنند تا ارتباطش را با دنیای اطراف حفظ کند.

 

احترام گذاشتن، صبر کردن و حضور همیشگی برترین کاری هست که هر مردی طی دوران بارداری میتواند برای همسرش انجام دهد. در دوران بارداری، زایمان و با ورود نوزاد به منزل، مردان همانند پروانه دور همسرشان میگردند.

 

شاید تنها چیزی که طی سال هاي جدید تغییر کرده، غرق شدن بیش از حد مردان در دنیای کار و بی دقت شدن به تربیت کودک هست. انها پس از فارغ شدن همسرشان عادات سابق را پیش می‌گیرند و هیچ تغییری در ساعات کار خود نمی‌دهند و گمان میکنند تنها مادر وظیفه تربیت فرزند را بر عهده دارد!

 

در حالیکه برای داشتن یک فرزند سالم از نظر روحی، به تربیت هر دو نفر نیاز هست و کودک باید نقش پدر و مادر را به خوبی در زندگی خود احساس کند.

 

 

آنچه دردوران بارداری همسر و حس پدرشدن، مردان را می ترساند

عدم درک زن در دوران بارداری و ایجاد یک رابطه سه گانه موجب ترس و دلهره در مردان می‌شود. انها نمیدانند کودکی که به جهان خواهد آمد، چه تأثیری در روابط زناشویی آن ها خواهد گذاشت.

 

درک این موضوع که همسر آن ها مادر فرزندی هست، برای مردان کمی سخت هست. تعداد زیادی از انها حتی پس از فارغ شدن همسرشان از روابط معمول خود بیمناکند.

 

آیا مردان پس از فارغ شدن همسرشان افسرده می شوند؟

بله، گرچه این موضوع را آشکار نمیکنند، ولی خستگی مفرط، اضطراب، برقرار نکردن یک رابطه صمیمی با نوزاد و حتی فرارهای بی علت از منزل، همگی نشانه هاي این افسردگی هست. مشکل مردان این هست که گمان میکنند با تولد فرزندشان، همسرشان آن ها را تنها می‌گذارد.

 

درک واقعی احساس پدر شدن

مردها با مشاهده فرزندشان هیجان زده می‌شوند و احساس پدری را درک می‌کنند. گرچه این حالت برای هر مردی متفاوت هست. برای بعضی افراد این حس بسیار سریع اتفاق میوفتد و حتی با شنیدن خبر پدر شدن نیز این احساس خوشگل را خواهند داشت. برای بعضی به آغوش کشیدن فرزندشان چنین حسی را در پی خواهد داشت.

 

وظایف مرد در دوران زایمان

حضور مرد در کنار همسر باردارش به او احساس امنیت خاطر می بخشد. به این ترتیب زن می‌داند کسی هست که پس از فارغ شدن انتظارش را بکشد و کلمات محبت آمیز بگوید. نوازش هاي همسر در روحیه یک زن باردار تاثیر بسیاری دارد.

 

اگر مردی پس از شنیدن خبر باردار شدن همسرش یا زایمان وی، باز هم نسبت به زندگی بی تعهد باشد، چه باید کرد؟

هرگز نباید یک مرد را از پدر شدن ترساند. از سوی دیگر، اگر مرد طی دوران بارداری متعهد نشود، پس از زایمان نیز نخواهید شد. باید او را متوجه این موضوع کنید که برای یک کودک، پدر داشتن به چه معناست.

 

زن نباید درمورد تعهد مرد نسبت به خودش حرفی بزند، چون در این زمان مناسب نیست. روی صحبت باید درمورد مرد و کودکش باشد. به طور یقین این حس تنهایی طی ۹ ماه بارداری برای یک زن بسیار مشکل هست، اما او باید این موضوع را تحمل و در داشتن این توانایی به خود اعتماد داشته باشد.

 

وضایف پدران در دوران حاملگی

آیا مردها به طور ذاتی قادرند از فرزند خود مراقبت کنند؟

زن و مرد هر دو به طور ذاتی قادرند فرزند خود را بزرگ نمایند.

 

نقش مرد دردوران شیردهی مادر

مرد با حضورش در تمامی لحظات «شیردهی، عوض کردن کودک، خواباندن و…» میتواند حس امنیت را به همسرش منتقل کند. زن به خاطر زن بودنش نباید تمامی وظایف را به دوش بکشد. مردمی تواند طی این دوران رابطه جدیدی را با همسرش ایجاد کند.

 

جلسات سونوگرافی و حس پدرشدن

در جلسات سونوگرافی یک شوک احساسی به مرد دست می‌دهد. او چیزی را می‌بیند که قادر به حس کردنش نیست. انچه بیش از هر چیزی مرد را شیفته می سازد، حرکات جنین درون رحم هست.

 

آیا زوج هایی وجود دارند که مرد بیش از زن درگیر دوران بارداری باشد؟

گرچه، گاهی پیش می‌آید که زنان علاقه اي به جلسه هاي آمادگی گذشته از زایمان نشان نمیدهند، ولی مردها مدام درمورد آن صحبت میکنند و بسیار هیجان زده میباشند. در اینگونه موارد هرگز نباید زن را متهم کرد. آن ها هم می‌توانند مادران خوشبخت و خوبی باشند.

 

آیا دردوران بارداری کسی می تواند جای مرد را برای زن پر کند؟

هیچکس، حتی وابستگان نزدیک نمی‌توانند احساس امنیتی راکه یک مرد با حضورش به همسرش می‌دهد، به او بدهد.

 

بارداری زنان و چاقی مردان

تعداد زیادی از مردان در دوران بارداری همسرانشان همانند آن ها چاق می‌شوند و تنها چاره آن ورزش هست. گرچه تعداد زیادی از مردها نیز پس از زایمان همسرشان این وزن اضافه را از دست میدهند.

 

پدر شدن و کابوس

بسیار اتفاق میوفتد که مرد نگران زایمان همسر و یا نگرانی طبیعی بودن فرزندش می باشد. به همین علت مشاهده کابوس در این دوران برای مردان کاملاً طبیعی هست.

 

نکته مهم برای پدر شدن

تمامی وقایع زندگی را طی این ۹ ماه مزه مزه کنید، زیرا پدر شدن یکی از مهمترین، بزرگترین و زیباترین اتفاقاتی هست که بعد از تقسیم قلب با همسر، برای هر مردی رخ میدهد.

 

جدیدترین مطالب سایت