چگونگی پیشگیری از بارداری

چگونگی پیشگیری از بارداری

چگونگی پیشگیری از بارداری

اگر می خواهید فعلا بچه دار نشوید یا بارداری برای شما خطر دارد از روش های زیر استفاده نمایید.

 

* روشهای موقتی

* قرصهای خوراکی

* قرصهای ترکیبی با مقدار بیشتر هورمون ( HD )

* قرصهای ترکیبی با مقدار کم هورمون ( LD )

 

* قرصهای ترکیبی با مقدار متغیر هورمون (چند مرحله ای)  

* قرصهای تک هورمونی  ( دوران شیردهی)

* روشهای ایجاد مانع ( کاندوم )

 

* وسیله داخل رحمی ( آی . یو . دی – IUD )

* روشهای طولانی مدت جدید

* نورپلانت ( کپسولهای کاشتنی )

 

* آمپولهای تزریقی

* روشهای دائمی

* بستن لوله در زنان ( توبکتومی )

 

* بستن لوله در مردان ( وازکتومی )

* روشهای متفرقه

* مقاربت منقطع

 

* استفاده از دوره مطمئن ( روش ریتم )

* پیشگیری از بارداری به صورت اضطراری

 

*برای انتخاب هر یک از روشهای فوق زوج یا زوجین باید حتماً با پزشک یا کارکنان بهداشتی و درمانی مشاوره کرده، از آنها برای انتخاب روش مناسب یاری بخواهند .

چگونگی پیشگیری از بارداری

 

 تعریف و اهداف

تنظیم خانواده عبارت از آن است که در یک خانواده پدر و مادر به دلخواه خود و بر پایه آگاهی، بینش و تصمیم گیری مسئولانه با به کار بردن یکی از روشهای پیشگیری از حاملگی، تعداد فرزندان خود را با توجه به امکانات اقتصادی و قدرت جسمی و روانی خود تنظیم کنند و بدین وسیله در توسعه اجتماعی کشور نیز سهیم شوند .

 

برای اجرای هر چه بهتر و موفق تر برنامه های تنظیم خانواده مشا رکت زوجین ضروری است. 

 

حتی الامکان زن و شوهر – هر دو – برای کسب اطلاع از روشهای مختلف و اتخاذ تصمیم برای انتخاب مناسبترین آنها بایستی مراجعه کنند.

 

اگر امکان مشاوره با هر دو میسر نبود، در این صورت بایستی با یکی از زوجین مشاوره نمود و به او فرصت داد تا با همسرش مشورت نماید. 

 

در ابتدا مشاور باید از شرایط زوجین در زمینه اجرای برنامه آگاه شود و سپس اطلاعات لازم در مورد روشهای مختلف پیشگیری مناسب برای زوجین و نحوه استفاده، محا سن و عوارض احتمالی آنها را با زبان ساده بیان کند و به زوجین فرصت دهد تا با تبادل نظر با یکدیگر نسبت به انتخاب روش، تصمیم لازم را بگیرند.
 

جدیدترین مطالب سایت