بروزرسانی : 22 اسفند 1395

آیا افراد چاق بیشتر می خورند ؟

آیا افراد چاق بیشتر می خورند ؟

مطالعه روی ده فرد چاق و یازده لاغر داوطلب با همکاری محققان چینی انجام شد . در این مطالعه ابتدا قبل از خوردن غذا ، فشار معده بوسیله یک ابزار خاص بنام barostate الکترونیک اندازه گیری شد .

کاتتر با بالون از طرف دهان بداخل معده عبور داده شده و سپس بالون باد می شود . هنگام پمپ شدن هوا ، فشار وارد بر دیواره معده بر علیه بالون بوسیله کامپیوتر ثبت می شود .  ” در این مطالعه فشار قبل از غذاخوردن در افراد چاق بالاتر بود .

“سپس بعد از اینکه هر فردی غذای یکسانی خورد احساسش بیان می شود .

در هر دو گروه افراد چاق و لاغر معده متسع شده و حجم معده افزایش می یابد .  ولی در افراد چاق حجم معده بیش از افراد لاغر افزایش یافته ، حتی هنگامی که آنها غذای مساوی مصرف می کنند .

از طرفی معده بیماران چاق نسبت به افراد لاغر با میزان غذای بیشتری می تواند تطابق کند . ازطرفی محققان متوجه شدند بعد از اینکه معده افراد لاغر به اندازه مناسب متسع می شود فشار آن افزایش یافته و آنها احساس پری می کنند .

بیماران چاق می توانند قبل از اینکه فشار معده شان بالا رود غذای بیشتری در معده جای دهند ، آنان بدون این فشار احساس پری ( سیری ) نمی کنند . 

قدم بعدی این است که تشخیص دهیم علت این نقص چیست ، مقصر اصلی به نظر می رسد تغییر در اعصابی باشد که عملکرد روده را تنظیم کرده و در نتیجه باعث جلوگیری از متسع شدن مناسب معده می شود .

در صورتیکه این مسئله اثبات شود ، تولید داروهائی که این نقص را برطرف می کنند می توانند به افراد چاق کمک کرده تا اشتهای خود را مهار کنند و بنابراین باعث کاهش شیوع چاقی شوند .

مطالب مشابه مهم !

جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت