بروزرسانی : 12 اسفند 1402

خطرهای جبران ناپذیری استفاده از سوتین برای خانم ها

خطرهای جبران ناپذیری استفاده از سوتین برای خانم ها

عوارض سوتین 

بهرهگیری بیش از حد از سوتین می‌تواند بعد از مدت ها سرطان سینه رابه بار بیاورد در ادامه می‌توانید با خطرهای جبران ناپذیری بهرهگیری از سوتین برای خانم ها ما را دنبال نمایید. 

به گزارش تالاب برای سالهای طولانی، غالباً مقالات به دلایلی از عوامل ایجاد کننده سرطان سینه مانند نا مناسب بودن تغذیه ، ورزش نکردن و……. همچون عوامل اصلی اساس ساز این مریضی که بیشترین میزان مرگ ومیر زنان را در 2 دهه اخیرداشته ،اشاره میکردند.

این مطالعات قاعدتا باید قابل قبول باشند ولی خانمهایی که در پروژه Linda Mccarthey کمپانی کردند، زنانی مذهبی ،گیاهخوارو ورزشکار بودند که شانسی دردوری از سرطان سینه نداشتند. شاید غالباً مقالات متقاعد کننده اي که تا کنون در تماس با سرطان سینه دیده شده مرتبط به پوشیدن سوتین باشد.

درمطالعاتی که در مورد سرطان سینه وارتباطش با سوتین در کشور آمریکا انجام شده ، متوجه شده اند که زنان مبتلا به سرطان سینه پیشینه اي در پوشیدن سوتین هاي تنگ ورزشی وطولانی مدت آن ها داشته اند.

درحقیقت تقریبا تمام افرادی که سرطان سینه داشته اند بیش از 12 ساعت در روز سوتین پوشیده اند.

وقتی یک خانم سوتین تنگ ومحکم میپوشد ،سینه هایش را تحت فشار قرار میدهد،در نتیجه راههای لنفاوی سینه بسته می‌شود ونهایتا در آن ایجاد برجستگی میکند.این عامل باعث می‌شود مایعی که تدریجی انباشته شده هست،,متورم وحساس شده وبه شکل کیست در بیاید . ضمن این‌که سموم نیز باید از طریق عروق لنفاوی به بیرون رانده شوند.

به هرحال دریک سینه با سوتین محکم وتنگ این مراحل به خوبی انجام نمی‌شود ودرنتیجه سموم درسینه ها تجمع می یابند. در واقع سوتین ها عامل ایجاد سینه هاي بیمار میباشند.سوتین ها حمایت ساختگی وغیرواقعی از سینه ها به عمل می آورند و در واقع بدن انسان قدرت نگه‌داری ازسینه ها از طریق خودشان راازدست میدهند و بهمین علت غالباً خانم ها بدون سوتین احساس نا خوشایندی دارند.

پس برای پیش گیری از سرطان سینه نباید سوتین هاي تنگ پوشید و حتی درصورت امکان بدون آن خوابید.

به گزارش تالاب یک مضمون قابل دقت آن هست که میزان موفقیت برای بازگشت از سینه فیبروتیک حتی برای افرادی که 15-10 روز بدون سوتین بوده اند بسیار بالا بوده هست. اثبات شده هست تعداد زیادی از خانمهایی که بدون سوتین بوده اند بطور معجزه آسایی مریضی آن ها بهبودی یافته هست.

جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت