روشی برای کاهش خونریزی در دوران قاعدگی

روشی برای کاهش خونریزی در دوران قاعدگی

روشی برای کاهش خونریزی در دوران قاعدگی

 

به گزارش تالاب مژگان تن‌ساز استادیار دانشکده طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، علل و عوارض خونریزی زیاد دوران قاعدگی از منظر طب سنتی را تشریح کرد.وی درباره غذاهای توصیه شده طب سنتی ایرانی در خونریزی زیاد قاعدگی زنان، اظهار داشت:

 

در طب سنتی افزایش خون ریزی رحمی، کثرت طمث و یا افراط طمث نامیده می‌شود که، با منومتروراژی مطابقت دارد. افزایش خون ریزی رحمی بر دو گونه است در دوران قاعدگی میزان خون ریزی افزایش پیدا می‌کند. دوران قاعدگی به پایان می‌رسد، اما خون ریزی هم چنان ادامه دارد

روشی برای کاهش خونریزی در دوران قاعدگی

و یا این که در غیر از دوره عادت ماهیانه خون ریزی شروع می‌شود و ادامه پیدا می‌کند.در کتب طب سنتی عوارض متعددی برای افراط طمث یا خونریزی دوران قاعدگی برشمرده شده است که، برخی از آنها شامل ضعف اشتها و ضعف هضم، بدی رنگ و رو و ایجاد درد

 

پشت به دلیل خشکی و کشیدگی عصب است، همچنین خون ریزی زیاد می‌تواند موجب غلبه صفرا و در نتیجه بروز تب‌های صفراوی و به دنبال آن افزایش سقوط اشتها شود. با توجه به عوارض درمان‌های طب مدرن و هم چنین عدم پاسخ دهی کامل به درمان در برخی موارد،

روشی برای کاهش خونریزی در دوران قاعدگی

در دهه‌های اخیر توجه به درمان‌های دیگر، در این مورد اضافه شده است. اغذیه و نوشیدنی‌های قابض، خشک کننده و تغلیظ کننده خون، کاربرد چشمگیری در کمک به بیماران در خون ریزی زیاد رحمی دارد. هم چنین اغذیه‌ای که کمک به بازگرداندن قوت می‌کند و استفاد از غذاهای سریع الهضم در افراط طمث

 

در طب ایرانی مورد توجه است. پرهیز از غذاهای بالقوه و بالفعل گرم و قاعده آور نیز مورد اهمیت است.استادیار دانشکده طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، یادآور شد: با توجه به مرور منابع طب سنتی، تغذیه جایگاه ویژه‌ای در کنترل و بهبود علائم این بیماری دارد.

 

جدیدترین مطالب سایت