قد بلندی و زیبایی با عمل جراحی پلاستیک

قد بلندی و زیبایی با عمل جراحی  پلاستیک

قد زیبا با عمل جراحی پلاستیک

در این روز ها برای قد بلندتر شدن کار هاي عجیبی انجام می‌دهند که در این سایت برای شما عزیزان مشابه از جراح هاي را بیان نمایید یکی از کارهایی که خیلی ها برای قد بلند شدن خود می‌کنند خوردن دارو یا ورزشهای بسیار خاصی می باشد اما این بار جراحی پا مد شده .

 

اگر می‌خواهید قد بلند شوید میتوانید از جراحی پلاستیک بلند کردن پاشنه پا بهرهگیری کنید. پاشنه دار شدن پاشنه پای زنان و دختران با جراحی پلاستیک یکی از اقدامات جدیدی هست که جراحان زیبایی برای خانم هاي علاقه مند به قد بلند شدن انجام میدهند!!

 

در این عمل پاشنه پا همانند یک کفش پاشنه بلند میشود. این عمل ظاهرا محبوب تر از همۀ وقت هست، بنابراین اگر شما فکر می‌کنید فخر فروشی بعضی خانمها به چهره و بینی سر بالا محدود بود، مفید، شما در اشتباه هستید.

 

به گزارش تالاب:عمل جراحی زیبایی پاشنه پا جدید ترین مد جراحی پلاستیک در آمریکاست ! این عمل جراحی برای بلند کردن قد خانمهایی که می‌خواهند در هر حالتی حتی در منزلشان قد بلند تر دیده شوند و به نظر برسد کفش پاشنه بلند دارند مناسب هست !

 

جراحی زیبایی پاشنه پابرای بلندقدتر شدن ایده اخیر برای بلندقدتر شدن که احتمالا بزودی بین خانمها برای بلندقدتر شدن و جذاب شدن مد میشود !در این عملِ کفش کردن پا, استخوان را جراحی و به اندازه دلخواه شخص جهت بلند قدتر کردن فرد صورت می‌گیرد!

 

جدیدترین مطالب سایت