جستجو در تالاب

هر تنفس شما حتی روی اشتهایتان تاثیر میگذارد !! ( اهمیت و تاثیرات نفس کشین صحیح )

هر تنفس شما حتی روی اشتهایتان تاثیر میگذارد !! ( اهمیت و تاثیرات نفس کشین صحیح )

تنفس عادتی که به گمان ما از کنترل خارج است

نفس کشیدن یک فرآیند خودکار می باشد کـه اهمیت زیادی برای بدن دارد پس حتماً با دانستنی هاي‌ مفید درباره نفس کشیدن صحیح آشنا شوید.

نفس کشیدن یا همان تنفس یک فرآیند خودکار اسـت کـه با اهمیت ان کاملا آشنا هستید و خوب میدانید کـه هر نوع اختلال در ان میتواند تمام اعضای بدن را دچار مشکل سازد. نقش حیاتی سیستم تنفسی و نفس کشیدن صحیح بسیار گسترده اسـت

 

هر تنفس شما حتی روی اشتهایتان تاثیر میگذارد !! ( اهمیت و تاثیرات نفس کشین صحیح )

 

1. با این که تنفس غیر ارادی است میتوانیم آن را کنترل کنیم

تنفس یک سیستم غیر ارادی در بدن اسـت کـه تحت بازرسی هم قرار می‌گیرد. یعنی بدن ان را مدیریت می‌کند اما ما هم می‌توانیم نوع تنفس خودرا نظارت کنیم و تکنیک هاي‌ مختلف را روی ان پیاده کنیم.

 

2. میدانستید اندازه هردو شش هایتان یکی نیست ؟

ریه در قسمت راست بزرگ تر از قسمت چپ اسـت . قسمت چپ ریه از دو لوب تشکیل شده اسـت، در حالی کـه قسمت راست سه لوب دارد. اگر صاف روی زمین دراز بکشید ؛ ریه هاي‌ شـما میتواند سایز یک توپ تنیس با قطر تقریبی 70 متر مربع را پوشش دهند. اي بـه علت وجود معده ایت .

 

3. تفاوت باز بودن سوراخ های چپ و راست بینی در فعالیت های ما

هنگامی کـه نفس میکشیم ؛ یا از سوراخ بینی سمت چپ یا از سوراخ بینی راست اینکار را انجام میدهیم. اگر شصت انگشت خودرا خیس کنید و ان را هنگام تنفس در قسمت راست و بعد در قسمت چپ نگه دارید، میتوانید متوجه شوید کـه کدام قسمت فعال تر اسـت. عقاید بعضی از متخصصان اینگونه اسـت هنگامی کـه قسمت راست بازتر و فعالتر باشد، تنفس آرام تر اسـت.

 

در نتیجه فرد فعال تر می‌باشد اما هنگامی کـه قسمت چپ بازتر باشد، فرد آرامش بیشتری پیدا می‌کند. البته جابجایی بین چپ و راست، هر 20 دقیقه یک‌بار اتفاق میوفتد. تغییر حالت از بین چپ و راست و تعادل بین این دو قسمت، عاملی برای تعادل در سیستم عصبی می‌شود.

 

هر تنفس شما حتی روی اشتهایتان تاثیر میگذارد !! ( اهمیت و تاثیرات نفس کشین صحیح )

4. تنفس چگونه بر روی اشتهای ما تاثیر میگذارد؟

مطالعات نشان میدهد کـه تنفس آرام تر و طولانی تر عاملی برای کاهش اشتها اسـت. در حالی کـه تکنیک هاي‌ ذهن آگاهی مانند تصویر سازی می‌تواند تاثیر زیادی برای مقابله با مصرف غذا و اعتیاد داشته باشد. در نتیجه تمرین هایي برای تنفس آرام وجوددارد کـه اثرگذار خواهد بود.

 

5. تعداد نرمال تنفس در دقیقه چقدر است ؟

حالت نرمال و طبیعی اینگونه اسـت کـه شـما در هر دقیقه 16 بار نفس بکشید. افراد مبتلا بـه آسم یا افرادی کـه زیر دستگاه تنفس میکنند، طبق معمولً سرعت تنفس ان ها دو برابر اسـت. در نتیجه اکسیژن بیشتری استفاده میکنند و کربن دی اکسید زیادی هم خارج می‌کنند. هنگامی کـه کربن دی اکسید کاهش پیدا کند، شـما نمی‌توانید اکسیژن زیادی را وارد چرخه تنفس کنید ودر نتیجه تنفس سریع تر میشود.

 

6. تنفس دv اعتقادات باستانیان : نقش تنفس بر روی طول عمر

در دوران باستان باور و عقیده اینگونه بود کـه ما در زندگی زیاد نفس میکشیم، ان ها عقیده داشتند کـه تنفس نرمال و متعادل برای هر فرد 12 الی 25 بار در دقیقه اسـت کـه بر اساس سطح تناسب اندام انجام میگیرد اما بـه طور دقیق اعلام کردند کـه یک فرد در هر دقیقه 16 بار، در هر ساعت 960 بار ودر روز 23040 بار ودر سال 8409600 بار ودر کل زندگی حدوداً 630 میلیون و 720 هزار بار نفس میکشد. خب پس می‌توان نتیجه گرفت کـه با انجام تنفس هاي‌ عمیق تر و آرام تر، می‌توان طول عمر را نیز افزایش داد.

 

7. ارتباط تنفس و افسردگی

تنفس ما نشان دهنده روحیه و روحیه ما نشان دهنده تنفسمان اسـت. بـه این معنا کـه اگر ما طرز نفس کشیدن را تغییر دهیم ؛ میتوانیم حال و حوصله خودرا نیز تغییر دهیم. هنگامی هم کـه روحیه ما تغییر پیدا می‌کند، شکل تنفس ما متفاوت می‌شود. هنگامی کـه استرس داریم ؛ تمرین هاي‌ تنفس آگاهانه، ابزاری عالی برای کاهش فشار خون ؛ افزایش ظرفیت ریه برای اکسیژن ودر طولانی مدت جلوگیري از بیماری قلبی هستند.

 

هر تنفس شما حتی روی اشتهایتان تاثیر میگذارد !! ( اهمیت و تاثیرات نفس کشین صحیح )

 

مغز ما همیشه بر اساس مکانیسم دفاعی در حال واکنش بـه شرایط مختلف اسـت. در نتیجه ازبدن در شرایط مختلف محافظت می‌کند. دراین جهان مدرن این مکانیسم هنوز هم وجوددارد و مغز تمایل دارد کـه ان را بـه کار بگیرد تا استرس هاي‌ روزانه خطری برای ما نداشته باشند. متاسفانه هنگام استرس کورتیزول بدن افزایش پیدا کرده و میتواند عاملی برای خستگی مزمن، افسردگی و بیماری باشد.

 

افسردگی تنفسی وجود دارد ؟

منظور از افسردگی تنفسی احساس کاهش میل بـه نفس کشیدن اسـت. این میتواند الگویی مانند آه هنگام تنفس ایجاد کند، کـه بـه عنوان تنفس عمیق با مکث طولانی بین آن ها تعریف میشود. در طی افسردگی تنفسی، بدن نمیتواند دی اکسید کربن را بـه اندازه کافی حذف کند. این می‌تواند منجر بـه استفاده ضعیف از اکسیژن توسط ریه ها شود. در نتیجه سطح بالاتری از دی اکسید کربن و اکسیژن بسیار کمی در معرض بدن اسـت.

افسردگی تنفسی، همچنین بـه عنوان سندرم هیپوونتاسیون یا hypoventilatory شناخته میشود، احتباس غیر طبیعی دی اکسید کربن در خون بـه دلیل تبادل ضعیف دی اکسید کربن و اکسیژن در ریه ها اسـت.

اینفوگرافیک افسردگی تنفسی
اینفوگرافیک افسردگی تنفسی

 

هر تنفس شما حتی روی اشتهایتان تاثیر میگذارد !! ( اهمیت و تاثیرات نفس کشین صحیح )

 

تنفس کم عمق تنفس آهسته و کم عمق مشخصه این اختلال تنفسی اسـت، گاهی اوقات حتی 8 تا 10 تنفس در ثانیه. میزان تنفس طبیعی بین 12 تا 20 تنفس در ثانیه اسـت. در طول تنفس طبیعی، خون اکسیژن استنشاقی را بـه تمام بافت هاي‌ بدن می‌رساند در حالی کـه دی اکسید کربن را از طریق ریه ها بـه عنوان یک ماده زائد خارج می‌کند. با افسردگی تنفسی، بدن نمی‌تواند دی اکسید کربن را بـه طور موثر حذف کند، ودر نتیجه، تجمع دی اکسید کربن با اکسیژن کمی در معرض برای عملکرد بدن وجوددارد.

 

تنفس کم عمق شمارا افسرده میکند  

شرایط دکتری کـه بر مغز و عملکرد سیستم عصبی مرکزی تأثیر می‌گذارد، میتواند باعث افسردگی تنفسی شود. شرایط سلامتی مانند سکته مغزی یا آپنه خواب می‌تواند باعث کاهش فشار خون شود. همچنین میتواند ناشی از داروها و سایر موادی باشد کـه عملکرد مغز را مختل میکند. اگر فردی تحت درمان دکتری قرار نگیرد، افسردگی شدید تنفسی میتواند منجر بـه کاهش ضربان قلب، حمله قلبی، حمله تنفسی، آسیب مغزی، کما یا مرگ شود.

مواد مخدررشما را افسرده میکند   

هنگامی کـه مواد افیونی در دوزهای بالا مصرف شوند یا داروها با یک دیگر مخلوط شوند، نتیجه افسردگی تنفسی می‌تواند کشنده باشد. خطر افسردگی تنفسی با افزایش مصرف مواد افیونی افزایش مییابد. این زمانی اسـت کـه فرد شروع بـه از دست دادن هوشیاری می‌کند، بـه کما میرود یا تنفس خودرا متوقف میکند. هنگامی کـه این اتفاق میوفتد، یک فرد شروع بـه آبی شدن میکند ودر تعداد زیادی از موارد، بـه همین دلیل اسـت کـه افراد در اثر مصرف بیش از حد مواد افیونی می میرند.

وقتی مواد افیونی باعث افسردگی تنفسی می‌شوند، افراد چنان آرام و بی‌حال می‌شوند کـه نمیتوانند علائم کمبود اکسیژن را درک کنند. این طبق معمولً زمانی اتفاق میوفتد کـه افراد بیش از حد مواد افیونی مصرف کنند، یا هنگامی کـه انها رابا الکل یا قرص خواب ترکیب میکنند. یکیدیگر از خطرهای مواد مخدر از نظر افسردگی تنفسی زمانی اتفاق میوفتد کـه فردی انها را مصرف کرده و آپنه خواب تشخیص داده نشده اسـت.

از کجا بدانیم افسردگی تنفسی داریم ؟ 

افسردگی تنفسی علائمی شبیه بـه دیگر بیماری هاي‌ تنفسی دارد. در مراحل اولیه این علائم قابل توجه نیستند و عموما نادیده گرفته میشوند. با شدت گرفتن بیماری، علائم نیز شدت بیشتری گرفته و مورد توجه بیمار و همراهان قرار میگیرد. علائم بـه طور کلی عبارتند از

 

هر تنفس شما حتی روی اشتهایتان تاثیر میگذارد !! ( اهمیت و تاثیرات نفس کشین صحیح )

صداهای تنفسی غیرطبیعی

پزشکان اغلب بـه انواع خاصی از صداها کـه ممکن اسـت نشان دهنده تنفس غیرطبیعی باشد بـه تنفس فرد گوش می‌دهند. انواع خاصی از صداها کـه هنگام تنفس فرد ایجاد می‌شود ممکن اسـت نشان دهنده وجود سرکوب تنفسی باشد. این موارد می‌تواند شامل صدای بلند سوت، صداهای ترک خوردن، نفس کشیدن و بازدم هاي‌ آهسته یا کاهش یابد. همچنین دراین رابطه مطالعه مقاله تنگی نفس بعد از ترک سیگار پیشنهاد می‌شود.

مکث های غیر طبیعی بین تنفس ها

هنگامی کـه افراد برای نخستین بار شروع بـه سرکوب تنفسی میکنند، ممکن اسـت آگاهانه سعی کنند سریع تر نفس بکشند، و این ممکن اسـت در واقع انقباضات دیافراگم را کاهش دهد. با بدتر شدن سرکوب تنفسی، افراد طبق معمولً بین استنشاق مکث طولانی غیرعادی خواهند داشت. هنگامی کـه استنشاق ها بیش از 15-20 ثانیه متوقف می‌شوند، بـه این حالت آپنه خواب گفته می‌شود و نشان دهنده یک مشکل بالفعل شدید اسـت.

افزایش ضربان قلب وبی قراری

افزایش ضربان قلب افراد ممکن اسـت با سرکوب تنفس همراه باشد. این یک پاسخ خودکار بـه بدن اسـت کـه سعی در افزایش اکسیژن دارد. افرادی کـه سرکوب تنفسی قابل توجهی را تجربه میکنند ممکن اسـت بیقرار و آشفته شوند.

گیجی و اختلال در گفتار

اغلب، سردرگمی قابل توجهی بـه دنبال دوره هاي‌ بیقراری و بیقراری همراه با افسردگی تنفسی رخ می‌دهد.اختلال در گفتار یا مشکل در صحبت کردن با شدیدتر شدن سرکوب تنفسی، افراد دچار خطا هاي‌ شناختی می‌شوند کـه در الگوهای گفتاری انها منعکس می‌شود. همچنین زمان عکس العمل و هماهنگی حرکتی افزایش مییابد. افراد همچنین ممکن اسـت با هماهنگی و زمان پاسخگویی با کاهش سرعت تنفس خود مشکلاتی را نشان دهند.

 

هر تنفس شما حتی روی اشتهایتان تاثیر میگذارد !! ( اهمیت و تاثیرات نفس کشین صحیح )

 

8. تنفس های غلط

بعضی از عادات تنفسی رایج هستند کـه شاید در مورد ان ها چیزی ندانیم و شامل موارد زیر می باشند:

تنفس فقط از طریق قفسه سینه
تنفس با دم قوی‌تر نسبت بـه بازدم
نگه داشتن نفس
تنفس دهانی
تنفس برعکس «یعنی هنگام دم ؛ دیافراگم بـه سمت بالا بیاید، نه بـه سمت پایین»
تنفس پشت سر هم

 

9. در یوگا چگونه باید تنفس 

هنگامی کـه از داخل یا خارج بینی برای انجام تمرین هاي‌ یوگا تنفس می‌کنیم، چند دلیل برای انجام اینکار داریم . دلیل اصلی این اسـت کـه چنین تنفسی باعث میشود کـه ما هوای زیادی را وارد نکنیم. در نتیجه هوای زیادی هم هنگام بازدم خارج نمی‌شود . وارد کردن یا خارج کردن هوای زیاد هنگام تنفس، عاملی برای افزایش فشار و استرس بـه بدن اسـت.

 

10. اگر تنفس دهانی داشته باشید حتما این بیماری هارا تجربه خواهید کرد

ناقرینگی فک

بدبویی دهان

خروپف

آپنه خواب

شب ادراری

 

هر تنفس شما حتی روی اشتهایتان تاثیر میگذارد !! ( اهمیت و تاثیرات نفس کشین صحیح )

 

11. تنفس و سطح اکسیژن مصرفی

هوایی کـه از طریق تنفس وارد بدن ما میشود، 21 درصد اکسیژن دارد در حالی کـه بدن بـه 5 درصد ان نیاز دارد و باقی هوای وارد شده بـه صورت کربن دی اکسید خارج می‌شود.

چند حقیقت جالب در خصوص تنفس : ریه ها تنها عضو روی مایع
تحقیقات نشان میدهد کـه عادات صحیح تنفسی اهمیت زیادی در سلامت کلی بدن دارند. بـه همین دلیل باید بیش از همیشه بـه نوع تنفس خود دقت کنید. سعی کنید تکنیک هاي‌ تنفسی همراه با آگاهی ذهن را بـه کار بگیرید تا متوجه تغییرات مثبت در جسم و روح و روان خود باشید.

 

هر تنفس شما حتی روی اشتهایتان تاثیر میگذارد !! ( اهمیت و تاثیرات نفس کشین صحیح )

یک فرد بـه طور میانگین تقریبا در هر دقیقه 16 بار تنفس انجام می‌دهد.

سرعت تنفس در کودکان و بعد در خانمها نسبت بـه مردان بالاتر اسـت و یکی از دلایل این مسئله فعالیت هاي‌ متفاوت کودکان و بزرگسالان اسـت. بـه عنوان مثال خنده، کودکان در طول روز تقریبا 300 بار میخندند و افراد جوان طبق معمولً در روز بین 15 الی 100 بار می‌خندند.

ریه ها تنها عضوی ازبدن انسان هستند کـه روی مایع قرار گرفته اند.

درسال 1243 یک متخصص عرب نخستین کسی بود کـه فرایند صحیح تنفس را شرح داد.

مطالب مشابه مهم !

جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت
دیگه اونقدرام احمق نیست (کلیپ دیدنی)
دیگه اونقدرام احمق نیست (کلیپ دیدنی)