توصیه هایی برای پنیر

مجموعه : تغذیه سالم
توصیه هایی برای پنیر

در مورد پنیر بدانید

 

به توصیه های ما در این زمینه توجه فرمایید :

 

برای برش پنیر می‌توانید از نخ تمیز قرقره استفاده كنید.

 

توصیه هایی برای پنیر

 

اگر پنیر تازه را در ماست تازه چند ساعتی نگاهداری كنید پنیر خوشمزه‌تری به دست می‌آورید.

 

پنیر خشك شده خود را با خواباندن در دوغ غلیظ می‌توانید دوباره تازه كنید.

 

جدیدترین مطالب سایت