مصرف خامه غیر پاستوریزه خودداری نمایید

مجموعه : تغذیه سالم
مصرف خامه غیر پاستوریزه خودداری نمایید
▪ از مصرف کره غیر پاستوریزه بصورت مستقیم خودداری کنید .
▪ از مصرف هر گونه بستنی با رنگ مصنوعی باید خودداری کرد .
 
▪ بستنی رنگی باید از میوه و یا شربت آن و یا کاکائو و رنگ طبیعی تهیه شود .
ـ نکته : کره بسته بندی شده پاستوریزه تنها به مدت یک هفته در داخل یخچال قابل نگهداری است برای مدت بیشتر باید داخل فریزر نگهداری شود .
 
ـ نکته : کره غیرپاستوریزه و فله را می توان به عنوان کره آشپزخانه مصرف نمود .
ـ نکته : بستنی های سنتی هم باید از شیر پاستوریزه تهیه شوند .
● توصیه های لازم در مورد شیر پاستوریزه :
▪ شیر پاستوریزه را باید حتماً در یخچال بین ۰ تا ۴ درجه سانتی گراد به مدت حداکثر ۴۸ ساعت نگهداری نمود .
▪ از نگهداری شیر پاستوریزه در خارج از یخجال خودداری شود .
 
▪ بعد از مصرف شیر پاستوریزه شیشه خالی را با آب شستشو دهید .
▪ از انداختن درب آلومینیومی ویا سایر اشیاء به داخل شیشه های شیر پاستوریزه خودداری نمایید .
▪ چنانچه شیرپاستوریزه بیش از ۴۸ ساعت در یخچال باقی بماند و علایم فساد و بریدگی در آن مشاهده نشود قبل از مصرف آن راحداقل به مدت ۱ دقیقه بجوشانید .
 
 

مطالب مشابه مهم !

جدیدترین مطالب سایت