مجموعه : تغذیه سالم
بروزرسانی : 24 اسفند 1395

هفته جهانی تغذیه با شیر مادر

هفته جهانی تغذیه با شیر مادر

1 تا 7 آگوست مصادف با 10 تا 16 مرداد ماه “هفته جهانی تغذیه با شیر مادر” نامگذاری شده است.

شعار جهانـی امسال BREASTFEEDING SUPPORT: CLOSE TO MOTHERS ، حمایت از تغذیه با شیر مادر: همراه با مادران تعیین شده است.

اهداف “هفته جهانی تغذیه با شیر مادر” سال 2013:

1ـ جلب توجه به اهمیت حمایت اطرافیان برای کمک به مادران جهت آغاز و تداوم تغذیه با شیر مادر.

2ـ آگاه کردن مردم در مورد فواید بسیار موثر مشاوره و تلاش های واحد برای گسترش برنامه های مشاوره ای.
3ـ تشویق حامیان تغذیه با شیر مادر بدون توجه به سوابق تحصیلی آنان ، برای کسب آموزش جهت حمایت از مادران و شیرخواران.
4ـ شناسایی ارتباطات حمایتی در مناطق و محلات مختلف، جهت مراجعه مادران شیرده پس از زایمان برای دریافت کمک و حمایت.
5ـ فراخوان دولت ها و بیمارستان ها برای اجرای فعالانه ده اقدام دوستدار کودک، به ویژه اقدام دهم (حمایت مادران) به منظور افزایش طول مدت و میزان تغذیه انحصاری با شیر مادر.    

در این راستا، کمیته کشوری تغذیه با شیرمادر شعار سال جاری را به شرح زیر انتخاب نموده است:

“شروع تغذیه نوزاد با شیر مادر از ساعت اول تولد ” و حمایت مادر؛ کلید تداوم شیردهی و سلامت کودک

جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت