بروزرسانی : 22 مهر 1397

ایده هایی مناسب برای جلوگیری از نابینایی دیابتی

ایده هایی مناسب برای جلوگیری از نابینایی دیابتی

کم بینایی دیابتی 

افراد دیابتی متاسفانه نسبت به بقیه افراد کمی متمایز میباشند و اکثر در دسترس خطر میباشند در ادامه میتوانید ما را دنبال نمایید. 

اگر به دیابت نوع 2 مبتلا باشید، تردیدی وجود ندارد که با عوارض ناشی از سطوح بالای قند خون آشنا هستید. یکی از این عوارض رتینوپاتی دیابتی هست.

پیشگیری از نابینایی دیابتی

رتینوپاتی به سبب آسیب مشاهده شبکیه چشم رخ میدهد و رایج‌ترین علت نابینایی در افراد مبتلا به دیابت نوع 2 قلمداد می‌شود.

از نظر جلوگیری و درمان، مهم ترین اقدامی که میتوانید انجام دهید، حفظ سطوح قند خون در محدوده هدف سالم هست. اما فراتر ازآن، تحقیق ها نشان داده اند که چند اقدام دیگر میتوانند پشتیبانی هرچه اکثر را امکان‌پذیر کنند.

تاورین

تاورین «Taurine» فراوان‌ترین اسید آمینه در شبکیه چشم هست و پژوهشگران بر این باورند که کمبود آن به انحطاط گیرنده نور منتهی میشود. بدن میتواند این اسید آمینه را ساخت کند، از این رو هرگز همچون یک ماده مغذی ضروری درنظر گرفته نشده هست.

با این وجود، پژوهشگران کشف کرده اند که سطوح بالای قند خون به صورت مزمن سبب تهی شدن از تاورین در افراد مبتلا به دیابت هاي نوع 1، نوع 2، و بارداری می‌شود.

ایده هایی مناسب برای جلوگیری از نابینایی دیابتی

رتینوپاتی به سبب آسیب مشاهده شبکیه چشم رخ می‌دهد

چندین مطالعه روی حیوانات نشان داده اند که تاورین موزیک توسعه رتینوپاتی را کند می‌کند، واکنش هاي منفی که در سلول هاي شبکیه رخ می‌دهند را تضعیف می‌کند و از انحطاط سلول هاي شبکیه پیش گیری میکند.

در این مرحله، دستکم از نظر رتینوپاتی هیچ گونه مطالعه انسانی صورت نگرفته هست. اما خبر مفید این هست که فراهم سازی تاورین مورد نیاز در بیماران مبتلا به دیابت نشان داده هست که سوخت و ساز گلوکز و حساسیت به انسولین را بهبود می بخشد، از این رو میتواند روشی برد/برد برای شما باشد.

دوز توصیه شده برای بهرهگیری از مکمل از 1.5 تا 3 گرم در روز بوده هست.

لوتئین و زاکسنتین

آسیب اکسیداتیو بخش مرکزی شکل‌گیری و پیشرفت رتینوپاتی قلمداد میشود و این زمانی هست که دو آنتی اکسیدان لوتئین و زاکسنتین بعضی فواید دیدنی دقت خودرا عرضه می‌کنند.

طی یک مطالعه مشخص شد بیماران مبتلا به دیابت که هر روز و به مدت 36 هفته 10 میلی گرم مکمل لوتئین دریافت کرده بودند، بطور قابل توجهی بهبود قدرت بینایی خودرا سنجیدن کردند. در مطالعه اي دیگر، به بیماران ترکیبی از 6 میلی گرم لوتئین و 0.5 میلی گرم زاکسنتین داده شد ودر انتها نتایج مثبت مشابهی کسب شد: بعضی جنبه هاي بینایی بهبود یافت.

این آنتی اکسیدان ها نه تنها به روال درمان کمک میکنند، بلکه بعضی آزمایشات نشان داده اند که در درجه اولیه می‌توانند از ابتلا به رتینوپاتی پیشگیري کنند.

ایده هایی مناسب برای جلوگیری از نابینایی دیابتی

آسیب زدن به چشم افراد دیابتی

آنتی اکسیدان هاي ترکیبی/ کوآنزیم Q10

به گزارش تالاب طی یک مطالعه پژوهشگران به بیماران مبتلا به رتینوپاتی دیابتی یک مکمل آنتی اکسیدانی ترکیبی شامل پیکنوگنول 50 میلی گرم، ویتامین E 30 میلی گرم و کوآنزیم Q10 20 میلی گرم، به شکل یک قرص در روز و طی شش ماه دادند. و نتایج امیدبخش بودند…

هم اضطراب اکسیداتیو و هم ضخامت ماکولای مرکزی بطور قابل توجهی کاهش یافته و قدرت بینایی کلی بیماران بهبود یافت.

مطالعه اي دیگر با حضور سه گروه از بیماران مبتلا به دیابت که به صورت تصادفی دسته بندی شده بودند، انجام شد. به گروه اول هر روز کوانزیم Q10 400 میلی گرم داده می شد؛ به گروه دوم یک مکمل آنتی اکسیدان ترکیبی «لوتئین، ویتامین C، زاکسنتین، ویتامین E، روی» داده می شد و گروه سوم دارونما دریافت می‌کردند. بار دیگر نتایج امیدبخش بودند…

دو گروهی که کوآنزیم Q10 و مکمل ترکیبی مصرف کرده بودند بهبود قابل دقت در توانایی منکوب اضطراب اکسیداتیو و عادی سازی حالات آنتی اکسیدانی را نشان دادند، که به معنای دستیابی به تراز اکسیدان ها/آنتی اکسیدان ها برای جلوگیری از آسیب اکثر بود.

مطالب مشابه مهم !

جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت