رازهای شگفت انگیز بدن (+ 33 مورد)

رازهای شگفت انگیز بدن (+ 33 مورد)

بـه این فکر می کنید کـه چه چیزی در مورد وجود فیزیکی شـما شگفت انگیز اسـت؟ برای کشف تمام شاهکارهای قابل توجهی کـه هرروز انجام می دهید، بدون این کـه متوجه شوید، ادامه دهید. برای شناختن راز هاي‌ بدن‌تان این 33 چیز شگفت انگیز را در مجله تفریحی تالاب را بخوانید.

 

33 چیز شگفت انگیزی که در مورد بدن خود نمی دانستید

بدن شـما شگفت‌انگیز اسـت. خانه هر خاطره‌اي اسـت کـه تا بـه حال ساخته‌اید، شـما را بـه جایی میرساند کـه هرروز می روید، و این تنها خانه دائمی اسـت کـه واقعاً می‌شناسید. ودر حالی کـه ممکن اسـت یک سری ترفندهای بدن تان را در آستین خود داشته باشید، چه بتوانید پلک هاي‌ خودرا از داخل برگردانید و چه در هنر چرخاندن زبان تسلط داشته باشید، چیزهای باورنکردنی بیشماری در مورد بدن خود نمیدانستید کـه مطمئناً شـما را حيرت زده کند.

 

1. 10 سال دیگر یک اسکلت کاملاً جدید خواهید داشت.

رازهای شگفت انگیز بدن در سال 2023 که کسی نمی داند

سلول هاي‌ سیستم اسکلتی شـما دائماً در حال بازسازی هستند و بـه طور متوسط، استخوان هایي کـه اکنون دارید درحدود یک دهه بـه طور کامل بازسازی خواهند شد. با افزایش سن، این روند شروع بـه کند شدن می کند، اما با طولانی تر شدن بازسازی، باعث می شود کـه استخوان ها بـه طور طبیعی نازک تر شوند. 

 

2. شما صبح ها بلندتر از شب هستید.

رازهای شگفت انگیز بدن در سال 2023 که کسی نمی داند

ممکن اسـت داستان بلندی بـه نظر برسد، اما وقتی صبح از خواب بیدار می‌شوید، در واقع کمی بلندتر از زمانی هستید کـه بـه رخت خواب می رفتید. این بـه دلیل فشار وارد شده بـه مفاصل در طول روز اسـت. در حین انجام فعالیت‌هاي‌ خود، این فشار باعث میشود کـه غضروف ستون فقرات شـما فشرده شود. فقط کسری از اینچ، اما بـه اندازه‌اي اسـت کـه همه ی چیز را پایین بیاورد. همان طور کـه در خواب آرام می‌شوید، فشار روی دیسک هاي‌ ستون فقرات کاهش می یابد ودر نتیجه بـه شـما امکان می دهد بـه قد کامل خود بازگردید.

 

3. بچه ها در تابستان سریعتر رشد می کنند.

رازهای شگفت انگیز بدن در سال 2023 که کسی نمی داند

با افزایش دما، بچه ها هم بالا می‌روند. در حالی کـه ممکن اسـت تصور کنید کـه رشد بـه صورت پیوسته و تدریجی اتفاق می‌افتد،  مانند بسیاری دیگر در دنیای طبیعی، جهش رشد می تواند فصلی باشد، اگر چه ما توضیح خوبی برای ان نداریم، بـه نظر میرسد کـه بچه‌ها در تابستان سریع‌ترین رشد ودر پاییز کندتر رشد میکنند.

 

بیشتر بخوانید: مبهم ترین راز های دنیا را ببینید «+عکس»

 

4. نوزادان کاسه زانو ندارند.

رازهای شگفت انگیز بدن در سال 2023 که کسی نمی داند

شـما فکر می کنید کـه کاسه زانوهای ما بخشی ضروری ازبدن انسان اسـت. نه برای نوزادانی کـه با انها متولد نمی‌شوند. در عوض، غضروف ان‌ها بـه تدریج بـه استخوان تبدیل میشود، زیرا استخوان‌سازی بین دو تا شش سالگی شروع میشود و تا بزرگسالی بـه طور کامل بـه اتمام نمیرسد.

 

5. استخوان های شما قوی تر از فولاد هستند.

رازهای شگفت انگیز بدن در سال 2023 که کسی نمی داند

در حالی کـه اکثر ما در مقطعی از زندگی شکستگی استخوان را تجربه می‌کنیم، واقعیت این اسـت کـه استخوان ماده فوق العاده سختی اسـت. در واقع آن قدر قوی اسـت کـه “اونس بـه اونس، استخوان هاي‌ ما قوی‌تر از فولاد هستند.” یک استخوان تحمل فشار و استحکام باربری بیشتری نسبت بـه میله فولادی با همان عرض دارد. قوی‌ترین استخوان بدن استخوان ران اسـت کـه می تواند 30 برابر وزن یک انسان معمولی تحمل کند. 

 

6. پاهای شما یک چهارم استخوان های شما را شامل می شود.

رازهای شگفت انگیز بدن در سال 2023 که کسی نمی داند

پای انسان دارای 52 استخوان «26 استخوان برای هر پا» اسـت. این تقریبا یک چهارم کل استخوان هاي‌ کل بدن شماست! همچنین هر کدام شامل 33 مفصل و بیش از 100 ماهیچه، تاندون و رباط اسـت. آیا سگ هاي‌ شـما پارس می کنند؟ این همان معنای واقعی پاهای دردناک اسـت.

 

7. کوچکترین استخوان بدن شما در گوش شماست.

رازهای شگفت انگیز بدن در سال 2023 که کسی نمی داند

هیچ استخوان نامگذاری شده در بدن شـما کوچک تر «یا سبکتر» از استخوان رکابی نیست، استخوانی در گوش میانی کـه در واقع شبیه یک رکاب اسـت. با یک پایه و یک پنجره بیضی شکل کامل اسـت کـه با غشایی پوشانده شده اسـت کـه ارتعاشات صدا را اندازه گیری می کند.

 

8. با افزایش سن تقریبا یک سوم استخوان های خود را از دست می دهید.

رازهای شگفت انگیز بدن در سال 2023 که کسی نمی داند

همان طور کـه مشخص اسـت، چیزهای زیادی در مورد بدن خود نمی‌دانستید. از جمله تعداد استخوان هایي کـه دارید. شـما با حدود 300 استخوان بـه دنیا می‌آیید، اما با رشد، عده اي از این استخوان ها با استخوان بندی شدن غضروف بـه هم جوش می‌خورند ودر نهایت تا زمانی کـه رشد شـما متوقف شود «زمانی کـه بـه بزرگسالی رسیدید، 206 استخوان باقی می‌ماند.».

 

9. هیچ ماهیچه ای در انگشتان شما وجود ندارد.

رازهای شگفت انگیز بدن در سال 2023 که کسی نمی داند

انگشتان شـما در طول روز کارهای مهم بی‌شماری انجام می دهند، از باز کردن شیشه‌ها تا باز کردن درها. اما ان شاهکارهای قدرت را بـه انگشتان خود منتقل نکنید. هر حرکتی کـه در انگشتان شـما اتفاق می‌افتد بـه دلیل تاندون‌ها و استخوان ‌ها اسـت، با کمک زیادی از ماهیچه‌هاي‌ کف دست‌ها ودر پایه هر انگشت.

 

10. نیمی از قدرت دست شما در صورتی است.

رازهای شگفت انگیز بدن در سال 2023 که کسی نمی داند

انگشت صورتی ساده بـه نظر می رسد، اما برای قدرت دست شـما بسیار مهم اسـت. بـه انگشت شست کمک می کند تا انگشت خودرا نیشگون بگیرد و قدرت بیشتری بـه انگشت حلقه، وسط و اشاره می دهد. از دست دادن انگشت صورتی بـه این معنی اسـت کـه “شـما 50 درصد از قدرت دست خودرا بـه اسانی از دست خواهید داد.” 

 

بیشتر بخوانید: جراحی بزرگترین تومور در بدن انسان «+عکس»

 

11. زبان شما تنها ماهیچه ای است که دو استخوان را به هم وصل نمی کند.

رازهای شگفت انگیز بدن در سال 2023 که کسی نمی داند

هر ماهیچه در بدن انسان در دو انتها بـه استخوانها متصل میشود و بـه ان اجازه می دهد تا بتواند حرکت کند، بـه استثنای یک استثنای قابل توجه: زبان شـما. از یک طرف، بـه استخوان هیوئید شـما – بخشی از گردن شـما – متصل اسـت، اما از طرف دیگر بـه هیچ چیز دیگری متصل نیست.

 

12. پشت شما بزرگترین عضله شماست.

در حالی کـه بحث هایي در مورد این کـه کدام یک از عضلات شـما قویتر اسـت وجوددارد، عضلات سرینی ماکسیموس شـما بزرگترین هستند. این ماهیچه‌ها بـه شـما کمک می کنند بدن تان را صاف نگه دارید، باسن و ران‌هایتان را حرکت دهید و وقتی در سربالایی یا طبقه بالا راه می روید، باید بر خلاف گرانش کار کنند. این واقعیت کـه آن ها شلوار جین شـما را عالی جلوه می دهند فقط یک امتیاز اسـت.

 

13. ما به اندازه شامپانزه ها در هر اینچ مربع پر مو هستیم.

رازهای شگفت انگیز بدن در سال 2023 که کسی نمی داند

معلوم شد ما هم مثل شامپانزه ها پرمو هستیم. طبق مقاله‌اي کـه درسال 2011 منتشر شد، ما بـه اندازه شامپانزه‌ها مو داریم، حتی اگر موها بـه خودی خود بسیار ظریف‌تر باشند، کـه دیدن ان را سخت‌تر می کند و بـه طور کلی حجم مو کمتری ایجاد می کند. 

 

14. مو می تواند “طعم” داشته باشد.

رازهای شگفت انگیز بدن در سال 2023 که کسی نمی داند

مجرای بینی و ریه ها با مو هاي ظریف یا مژک پوشانده شده اند کـه ناخالصی ها را تشخیص داده و از بین می‌برند. چگونه ان را تشخیص می دهند؟ با احساس طعم تلخ چیزهایی کـه از آن ها عبور می کنند «مانند نیکوتین». بر اساس مطالعه‌اي کـه درسال 2009 منتشر شد، وقتی این موها طعم تلخی می دهند، سرعت حرکت خودرا افزایش می دهند و سعی می کنند چیزهای بد را از بین ببرند.

 

15. مو می داند چه زمانی می خوابید.

رازهای شگفت انگیز بدن در سال 2023 که کسی نمی داند

یک کار دیوانه وار کـه موها میتوانند انجام دهند: الگوهای خواب خودرا پیگیری کنید. درسال 2010؛ محققان دانشگاه یاماگوچی دریافتند کـه فولیکول هاي‌ موی غنی از سلول ما حاوی RNA از “ژن هاي‌ ساعت” اسـت کـه چرخه خواب و بیداری هر فرد را بیان می کند. اگر دیر از خواب بیدار شوید یا زود بخوابید، موهایتان این را نشان می دهد.

 

16. موهای شما به محیط زیست کمک می کند.

رازهای شگفت انگیز بدن در سال 2023 که کسی نمی داند

مو هاي کثیف می‌توانند برای جو مفید باشند: بـه گفته مهندسان محیط زیست، مو ازن آلاینده هوا را جذب می کند. مشخص شد کـه روغن‌هاي‌ پوست سر سهم عمده‌اي دراین امر دارند، بنابر این اگر میخواهید سهم خودرا برای کمک بـه کیفیت هوای محلی خود انجام دهید، شامپو را نادیده بگیرید!

 

17. رشد ناخن‌های انسان امروزه سریع‌تر از گذشته است.

رازهای شگفت انگیز بدن در سال 2023 که کسی نمی داند

اگر احساس می کنید باید بیشتر از گذشته ناخن هایتان را کوتاه کنید، این فقط تخیل شـما نیست. یک مطالعه درسال 2010 منتشر شد کـه رشد ناخن هاي‌ دست و پا رابا دو مطالعه قبلی 70 و 50 سال قبل مقایسه کرد، نشان داد کـه رشد در طول دهه ها تقریبا یک چهارم افزایش یافته اسـت. برای مثال، مشخص شد کـه انگشت شست پا بیش از 2 میلی متر در ماه رشد می کند، در حالی کـه در دهه 1930؛ 1.65 میلی متر در ماه رشد میکرد. دلیل، بـه گفته محققان؟ گسترش رژیم هاي‌ غذایی غنی از پروتئین.

 

18. وضعیت بدن شما بر حافظه شما تأثیر می گذارد.

رازهای شگفت انگیز بدن در سال 2023 که کسی نمی داند

این وضعیت بد فقط باعث ایجاد کمردرد نمی‌شود – مقاله اي درسال 2012 منتشر شد نشان داد کـه نشستن و نگاه کردن بـه پایین یادآوری خاطرات منفی را راحت تر می کند، در حالی کـه ایستاده نشستن و نگاه کردن بـه بالا باعث می شود خاطرات مثبت و نیروبخش را راحت تر بـه خاطر بیاورید.

 

19. انسان ها “درخشند”، شما فقط نمی توانید آن را ببینید.

رازهای شگفت انگیز بدن در سال 2023 که کسی نمی داند

وقتی در مورد کسی صحبت میکنیم کـه در مورد آن ها “درخشندگی” دارد، این اغلب بـه معنای واقعی کلمه درست اسـت. تحقیقات نشان داده اند کـه بدن انسان در واقع نور مرئی ساطع می کند، اما از آنجایی کـه شدت ان حدود 1000 برابر کمتر از سطحی اسـت کـه چشم ما قادر بـه تشخیص ان اسـت، در عمل “قابل مشاهده” نیست.

 

نتایج مطالعه‌اي درسال 2009 کـه در PLOS One منتشر شد نشان میدهد کـه این درخشندگی بدن در طول روز افزایش و کاهش می یابد، با کمترین درخشندگی در انسان‌هایي کـه آزمایش کردند درحدود ساعت 10 صبح و بالاترین ان درحدود ساعت 4 بعد از ظهر «شاید بـه این دلیل کـه انها در حال اتمام کار برای روز».

 

بیشتر بخوانید: خروج عجیب کرم از بدن انسان ! «+عکس »

 

20. پلک زدن یک میکروناپ است

رازهای شگفت انگیز بدن در سال 2023 که کسی نمی داند

احتمالاً فکر می کنید کـه پلک زدن فقط کاری اسـت کـه برای مرطوب نگه داشتن چشم یا دور نگه داشتن گرد و غبار از ان‌ها انجام میدهید. البته این یک سرویس بسیار ارزشمند اسـت، اما ما در واقع بیشتر از آنچه کـه برای ان نیاز اسـت پلک میزنیم – حدود 15 تا 20 بار در دقیقه. در واقع، طبق مطالعه‌اي کـه درسال 2013 توسط محققان دانشگاه واشنگتن انجام شد، پلک زدن می تواند بـه تیزتر شدن توجه کمک کند و بـه بدن ما زمان برای شارژ شدن بدهد.

 

21. چشمان درشت باعث نزدیک بینی می شود.

رازهای شگفت انگیز بدن در سال 2023 که کسی نمی داند

ممکن اسـت برخی چشم هاي‌ درشت را زیبا بدانند، اما می‌توانند باعث نزدیک بینی شوند. همچنین بـه عنوان نزدیک بینی شناخته می شود، این وضعیت کـه باعث می شود اشیاء دور تار بـه نظر برسند، بـه دلیل نرسیدن نور بـه درستی بـه شبکیه ایجاد می شود. اگر کره چشم شـما بیش از حد طولانی شود، نور قبل از این کـه بـه شبکیه چشم برخورد کند خیلی زود متمرکز می شود بنابر این وقتی بـه شبکیه برخورد می کند، تصویر تار می شود.

 

22. غیرممکن است که خودتان را قلقلک دهید.

رازهای شگفت انگیز بدن در سال 2023 که کسی نمی داند

مخچه شـما – ناحیه اي در پشت مغز شـما کـه حرکات را زیر نظر دارد – احساسی را کـه هنگام تلاش برای قلقلک دادن خود احساس خواهید کرد، پیشبینی می کند و با پاسخی کـه در غیر این صورت غلغلک در سایر قسمت هاي‌ مغز شـما ایجاد می کند مقابله می کند.

 

دو بخش مجزا از مغز شـما مسئول ایجاد این احساس غلغلک‌آور هستند: قشر حسی تنی و قشر کمربندی قدامی. ما متوجه شدیم کـه هردو ناحیه در هنگام قلقلک دادن نسبت بـه هنگام قلقلک دادن توسط شخص دیگری فعالیت کمتری دارند، کـه بـه توضیح این کـه چرا وقتی خودرا قلقلک میدهید احساس خوشایندی و گزگز نمی کنید.

 

23. اسید معده تیغ های تیغ را حل می کند.

رازهای شگفت انگیز بدن در سال 2023 که کسی نمی داند

احتمالاً نباید این چیزها را قورت دهید، اما ممکن اسـت تعجب کنید اگر بدانید کـه معده شـما می تواند آسیب جدی بـه تیغ هاي‌ تیز بزند. محققان بیمارستان اثرات شیره معده را بر روی اجسام فلزی آزمایش کردند و دریافتند کـه اسید معده طی 24 ساعت، تیغ‌هاي‌ تیز را بـه 63 درصد وزن اولیه کاهش می دهد «با این حال، پنی‌ها و باتری‌ها بـه سختی تحت تأثیر قرار گرفتند».

 

24. روده شما چهار برابر طولانی تر از شماست.

رازهای شگفت انگیز بدن در سال 2023 که کسی نمی داند

از جمله چیزهایی کـه در مورد بدن خود نمی‌دانستید: روده کوچک شـما حدود 18 تا 23 فوت طول دارد، بـه این معنی کـه اگر ان را باز کنید، تقریبا چهار برابر قد شـما کشیده می شود.

 

25. روده شما «مغز دوم» دارد.

رازهای شگفت انگیز بدن در سال 2023 که کسی نمی داند

همه ی ما احساس “پروانه ها در معده” را داشته ایم «مثلا قبل از نخستین قرار یا ارائه اصلی». دلیل خوبی برای این وجوددارد: شبکه‌اي از نورون‌ها وجوددارد کـه روده را می‌پوشاند، کـه برخی دانشمندان از ان بـه عنوان «مغز دوم» یاد می کنند. روده فقط هضم غذا را بازرسی نمی‌کند، بلکه با رفلکس ها و حواس خاص خود همراه اسـت و بـه طور پیچیده و جدایی ناپذیری با سیستم عصبی شـما در هم تنیده شده اسـت. بنابر این، آره، بـه عقل خود اعتماد کنید.

 

26. صدایی که معده شما هنگام گرسنگی ایجاد می کند «بوربوریگموس» است.

رازهای شگفت انگیز بدن در سال 2023 که کسی نمی داند

بـه گفته بنیاد بین المللی اختلالات گوارشی، دفعه بعد کـه دریک جلسه هستید یا یک مکالمه آرام دارید و شکم شـما صدای شرم آور می دهد، می‌توانید ان را بـه گردن بوربوریگموس بیندازید. این اصطلاح فنی برای صدای غرغر ناشی از حرکت مایع و گاز در روده اسـت.

 

27. عطسه می تواند تا 20 فوت حرکت کند.

رازهای شگفت انگیز بدن در سال 2023 که کسی نمی داند

ممکن اسـت فکر کنید وقتی مردی کـه در تمام مسیر واگن مترو عطسه می کند در امان هستید، اما ممکن اسـت بدون این کـه متوجه شوید در خط آتش باشید. یک مطالعه ویدئویی کـه توسط محققان انجام شد نشان داد کـه عطسه‌ها بسیار دورتر از انچه قبلاً تصور می ‌شد حرکت می کنند، تا 20 فوت.

 

28. جرم گوش برای شما خوب است.

رازهای شگفت انگیز بدن در سال 2023 که کسی نمی داند

برای روشن شدن: شـما نمیخواهید جرم گوش بخورید! اما چیزهای آزاردهنده‌اي کـه برای حذف آن ها استفاده میکنید، هدف مهم روان‌کاری، تمیز کردن و محافظت از گوش‌هاي‌ شـما در برابر عفونت اسـت. این ماده بـه اندازه 50 درصد چربی دارد، گوش را می پوشاند و گرد و غبار و آشغال را جذب می کند، گوش هاي‌ شـما را سالم نگه می دارد، حتی اگر زشت بـه نظر برسد.

 

29. جوانه های چشایی با افزایش سن کسل کننده می شوند.

رازهای شگفت انگیز بدن در سال 2023 که کسی نمی داند

شراب ممکن اسـت با بالا رفتن سنش، طعم بهتری داشته باشد، اما با بالا رفتن سن، قدردانی از ان برای ما سخت تر می شود. همان طور کـه شنوایی و بینایی با گذشت سال ها کاهش می یابد، حس چشایی شـما نیز همین کار را می کند. با افزایش سن، جوانه هاي‌ چشایی پس از آسیب یا درصورت مصرف داروهای خاص، کندتر بازسازی میشوند. و خبر بد برای خانم‌ها: خانم‌ها طبق معمولً در دهه 50 زندگی‌شان کاهش حساسیت طعمی را تجربه میکنند، در حالی کـه آقایان تا 60 سالگی ان را تجربه نمی کنند.

 

30. شما چاپ زبان بی نظیری دارید.

رازهای شگفت انگیز بدن در سال 2023 که کسی نمی داند

بر اساس مطالعه اي کـه درسال 2016 انجام شد، همانگونه کـه اثر انگشت شـما منحصر بـه فرد اسـت، اثر زبان شـما نیز منحصر بـه فرد اسـت. اسکن‌هاي‌ بیومتریک را میتوان برای مقایسه شکل فردی «طول یا کوتاه، پهن یا باریک» و بافت «برآمدگی‌ها، چین و چروک‌ها و نشانه‌ها» با جزئیات خاصی کـه توسط «دستگاه دریافت تصویر زبان» ردیابی و نقشه‌برداری می شود، انجام داد. البته، اگر چه ممکن اسـت این چیزی کـه در مورد بدن خود نمی‌دانستید جالب باشد، اما احتمالاً برای تحقیقات دکتری قانونی چندان مفید نیست.

 

بیشتر بخوانید: دانستنی های ناب در مورد بدن انسان

 

31. کبد شما تقریباً می تواند به طور کامل دوباره رشد کند.

رازهای شگفت انگیز بدن در سال 2023 که کسی نمی داند

کبد انعطاف پذیر اسـت. حتی اگر تا 75 درصد کاهش یابد، می تواند بـه اندازه طبیعی بازگردد. این امر از طریق تکثیر سریع سلول‌هاي‌ کبدی اتفاق می‌افتد، این چیز در عرض یک ماه بـه اندازه اصلی خود «یا بسیار نزدیک بـه ان» می رسد.

 

32. انسان تنها حیوانی است که گریه می کند.

رازهای شگفت انگیز بدن در سال 2023 که کسی نمی داند

در حالی کـه تعداد زیادی از حیوانات اشک را بـه عنوان روان کننده برای چشمان خود تولید می کنند، انسانها تنها کسانی هستند کـه بـه عنوان یک واکنش احساسی گریه می کنند. پیشنهاد کرد کـه اشک‌ها برای انسان‌ها هدفی اجتماعی دارند و حتی برای کسانی کـه فکر می کنند واقعاً برای هیچ‌کس غیر از خودشان گریه نمیکنند. این هنوز هم نوعی اجراست. شـما بـه خود نشان می دهید کـه اوضاع واقعاً بد شده اسـت، یا هر چیز دیگری کـه ممکن اسـت باشد.

 

33. انسان بیش از پنج حواس دارد.

رازهای شگفت انگیز بدن در سال 2023 که کسی نمی داند

در حالی کـه ما بینایی، بویایی، لامسه، چشایی و شنوایی داریم، انسانها «حس عمقی» «حس فضا» و «درد» «حس درد» نیز دارند. بسته بـه این کـه از چه کسی بپرسید، «تعادل حس» «حس تعادل»؛ «حس حرارتی» «حس دما در داخل و اطراف بدن»؛ «ادراک زمانی» «حس زمان» و موارد دیگر نیز وجوددارد. بنابر این، بله، حس ششم ممکن اسـت بـه عنوان جدیدی نیاز داشته باشد. 

 

در پایان

بدن انسانها بسیار پیچیده تر از چیزی اسـت کـه شـما فکر کنید. ما دراین قسمت از مجله تفریحی تالاب شـما رابا عجایب بدن تان کـه تا حالا نشنیده بودید آشنا کرده ایم.

جدیدترین مطالب سایت