آشنایی با ورزش عالی پلایومتریک

آشنایی با ورزش عالی پلایومتریک

پلایومتریک چیست ؟ 

پلایومتریک نام یک ورزش بی مشابه هست که می‌تواند بر روی کل بدن تاثیر خودش را بگذارد.  

 

ورزش برای قوی کردن کل بدن , گاهی نیت ما از ورزش کردن تنها قوی کردن و یا متانسب کردن قسمتی ازبدن نیست،
اگر به دنبال ورزشی برای قوی کردن کل بدن تان هستید، این مقاله را بخوانید.

 

ورزش پلایومتریک چیست؟

اگر تا به حال کسی را در پارک دیده اید که از زمین روی نیمکت ها می پرد و این حرکت را تکرار می‌کند و با خود فکر
کرده اید برای چه این همه ی انرژی برای اینکار بهرهگیری میکند، جوابتان این هست که آن ها در حال تمرین
پلایو متریک میباشند.

 

به ورزش پلایومتریک تمرین پرش نیز می‌گویند و هدف از انجامش اعمال حداکثر انرژی در مدت دوران کوتاه هست.
پلایو متریک برای افزایش قدرت و سرعت بینظیر هست و دقیقا به ارتباطات عصبی – عضلانی مرتبط می‌شود.

 

وقتی میخواهید کل بدن تان را قوی کنید، هیچ چیز بهتر از انجام ورزش هاي پلایومتریک نمی‌تواند کمک تان کند.
اما اگر میخواهید تنها یک قسمت ازبدن را با بهرهگیری از پلایومتریک تقویت کنید بازهم امکانش وجود دارد.
نوع ورزش پلایومتریکی که گزینه میکنید مشخص می‌کند کدامیک از بخش هاي بدن قوی خواهد شد.

 

کجا می‌توانید تمرینات پلایومتریک انجام دهید؟

با این که پلایومتریک را بیشتر در باشگاه هاي کراس فیت انجام می‌دهند، اما تمرین آن در منزل یا پارک هیچ مشکلی
به وجود نمی آورد. میتوانید از اشیاء منزل برای تمرین پلایومتریک بهرهگیری کنید. میتوانید روی یک پله یا
صندلی بپرید و یا چند چیز مثل کفش را دریک خط بچینید و از روی آن ها بپرید.

 

برای انجام تمرینات گوناگون کافیست خلاق باشید. فقط مطمئن شوید چیزهایی که رویشان می پرید محکم باشند
و نلغزند.

 

آشنایی با ورزش عالی پلایومتریک

 

تمرینات پلایومتریک برای قوی کردن بدن

اگرچه پلایومتریک تنها به این معنا نیست که روی جعبه، صندلی یا هرچیز دیگر بپرید. پلایومتریک در واقع هر حرکتی
هست که سریعا ودر دوران کوتاه انجام شود، یعنی با بهرهگیری از جذب و تساهل عضلات نیرو بسازید. پریدن
متوالی از روی یک جعبه یا روی یک صندلی، تاب دادن متوالی کتل بل و حتی جست و خیزهایی که
کودکان انجام میدهند، همگان پلایومتریک به حساب می‌آیند. اصل این هست که سریعا،
سبک و قدرتمند باشید و تمام انرژی مقدور را برای هر تکرار بگذارید.

 

چگونه خودرا گرم و سرد کنیم؟

در مورد گرم کردن و سرد کردن مناسب، این که بدون گرم کردن، سریعا به سراغ انجام حرکات پلایومتریک بروید، اصلا
کار درستی نیست. ابتدا ضربان قلب خودرا با بهرهگیری از حرکات هوازی بالا ببرید. بهرهگیری از دوچرخه اثبات یا
دویدن روی تردمیل روشهای خوبی برای گرم کردن میباشند

 

نحوه انجام تمرینات پلایومتریک

و اگر به چنین وسائلی دسترسی ندارید اندکی پرش پروانه انجام دهید. آنگاه چند حرکت کششی پویا انجام دهید.
جذب پویا یعنی در حال حرکت خودرا بکشید، برای مثال تاب دادن دستها و پاها، خم شدن و دوباره به طرف
بالا برگشتن، درجا زدن و بالا آوردن زانو.

 

خطرات بالفعل پلایومتریک

مثل هر ورزش دیگری «مخصوصا ورزش هایي که شدت شان بالا هست»، همه ی وقت امکان مصدومیت وجود دارد. بنابر این
آگاه بودن از مصدومیت هاي بالفعل مهم هست. آموزش چگونه فرود آمدن مهمتر از آموزش پرش هست، همینطور
فرد باید قدرت، سرعت و تراز پایه اي مناسب نیز داشته باشد. 

 

اگر کسی بدون اطلاع کافی از تکنیک ها و یا قدرت، سرعت و تراز آغاز به انجام حرکات پلایومتریک کند، مسلما ب
یشتر در خطر مصدومیت قرار می‌گیرد. در آخر عوامل خارجی مثل ابزار، قشری که روی آن فرود می‌آیید،
محوطه تمرین و کفشی که بپا می‌کنید در ایمنی شخص نقش به سزایی دارند.

 

جدیدترین مطالب سایت