یک ورزش بسیار مفید برای سلامتی

یک ورزش بسیار مفید برای سلامتی

یک ورزش بسیار مفید

 

محققان اظهار کردند: انجام ورزش یوگا برای یکبار در هفته می‌تواند برای کاهش کمر درد مفید باشد.

 

مطالعات حاکی از آن است انجام ورزش یوگا برای تسکین کمر درد می‌تواند مفید باشد.

 

این مطالعه در دانشگاه بوستون انجام شده است و در این آزمایش تصادفی 12 هفته‌ای که بر روی 95 فرد بزرگسال انجام شد محققان بر روی افرادی که از ناراحتی کمردرد رنج می‌بردند بررسی‌هایی انجام دادند.

 

آنها اظهار کردند: انجام ورزش یوگا برای یک بار در هفته می‌تواند تسکینی برای کمر درد باشد.

 

جدیدترین مطالب سایت