آموزش مرحله ای دوخت کیف چرمی رودوشی

مجموعه : هنر در خانه

با این آموزش می توانید یک کیف رودوشی زیبا را بدوزید. آموزش دوخت کیف چرمی رودوشی زیبا که در ادامه مطلب خواهید دید.

 

این کیف رودوشی زیبا را می توانید به عنوان یکی از اولین کارهای چرمی بدوزید . برش و دوخت بسیار ساده ای دارد و می دونم از عهده اش بر می آیید. دوخت این کیف با تریشه (نوارهای نازک بریده شده از چرم) انجام می شود.

 

آموزش مرحله ای دوخت کیف چرمی رودوشی

از الگو پرینت بگیرید و روی قسمت پشت چرم کپی کنیند. (با خودکار ژله ای دور تا دور الگو بکشید)

 

آموزش مرحله ای دوخت کیف چرمی رودوشی

اندازه ها به سانتی متر هستند

 

آموزش مرحله ای دوخت کیف چرمی رودوشی

بعد در آوردن الگو از روی چرم، اول دورتادور کار را سنبه بزنید و سوراخ کنید

الگوی تهیه شده را روی چرم بگذارید و دورتادور آن را با خودکار ژله ای بکشید. بعد از انتقال الگو بر روی چرم شروع به چیدن یا بریدن چرم با قیچی یا کاتر کنید. به دلیل ضخامت چرم  سوزن از آن به آسانی رد نمی شود.

 

بنابراین برای دوخت کارهای چرمی باید اول دورتادور کار را سنبه بزنید و سوراخ کنید. فاصله سوراخ ها را از لبه کار نیم سانت و فاصله هر سوراخ تا سوراخ قبلی را نیم سانت در نظر بگیرید . برای دوخت با نخ تریشه فاصله یک سانت مناسب تر است.

آموزش مرحله ای دوخت کیف چرمی رودوشی

تریشه را از داخل سوزن مخصوص رد کنید و آماده دوخت شوید

 

آموزش مرحله ای دوخت کیف چرمی رودوشی

لبه های دیواره را چرت بزنید تا به راحتی بشود به تکه پشت و جلو آن را وصل کرد

 
بعد از سمبه زنی دیواره کیف با برش های نیم سانتی لبه های دیواره را چرت بزنید تا به راحتی بشود به تکه پشت و جلو آن را وصل کرد.

آموزش مرحله ای دوخت کیف چرمی رودوشی

دیواره را ابتدا به تکه جلو بدوزید

 

آموزش مرحله ای دوخت کیف چرمی رودوشی

این شیوه دوخت را دنبال کنید

 

آموزش مرحله ای دوخت کیف چرمی رودوشی

مراقب باشید تریشه ها پیچ نخورند

 

آموزش مرحله ای دوخت کیف چرمی رودوشی

دوخت پشت کار را ببینید

 

آموزش مرحله ای دوخت کیف چرمی رودوشی

محکم کاری را فراموش نکنید

 

آموزش مرحله ای دوخت کیف چرمی رودوشی

لبه جلو کیف را برگردانید و با یک کوک آن را محکم کنید

آموزش مرحله ای دوخت کیف چرمی رودوشی

قسمت پشت کار را هم به همین شکل بدوزید

 

آموزش مرحله ای دوخت کیف چرمی رودوشی

دوخت تکه نگهدارنده در که البته بیشتر تزئینی است

 

آموزش مرحله ای دوخت کیف چرمی رودوشی

این ها هم تصاویر ساخت و نصب بند روی شانه

 

تهیه و تنظیم : مجله تالاب

جدیدترین مطالب سایت