آموزش های اخلاقی

مشخصات خودروهای ایرانی و خارجی
گالری عکس

آموزش های اخلاقی

شعر کارت عروسی | متن کارت عروسی و 50 مدل کارت عروسی جدید

شعر کارت عروسی | متن کارت عروسی و 50 مدل کارت عروسی جدید

متن کارت عروسی و 50 مدل کارت عروسی جدید

بهترین متن برای کارت عروسی و همچنین مدل هاي‌ کارت عروسی و نامزدی برای دعوت میهمانان عزیز به مجلس عروسی و نامزدی را دراین مجموعه نفیس قرار دادیم. همچنین نکات مهم در مورد خرید کارت عروسی و موارد دیگر در آخر برای شما توضیح دادیم.

شعر کارت عروسی | متن کارت عروسی و 50 مدل کارت عروسی جدید

مدل کارت عروسی شیک

اي از عشق پاک من همیشه مست

من تو را اسان نیاوردم به دست

بارها این کودک احساس من

زیر باران هاي‌ اشک من نشست

من تو را اسان نیاوردم به دست

 

شعر کارت عروسی | متن کارت عروسی و 50 مدل کارت عروسی جدید

مدل کارت عروسی فانتیزی

بچه ها این متن کارت منه:
سخن از پیوند سست دو نام و
هم آغوشی در اوراق کهنه ي یک دفتر نیست
سخن از گیسوی خوشبخت من است
سخن از دستان عاشق ماست

شعر کارت عروسی | متن کارت عروسی و 50 مدل کارت عروسی جدید

کارت عروسی به همراه لیوان

خانه کوچک مارویائیست
که دران خاطرها رنگارنگ
یادان روز که با هم باشیم
شاداز آن لحظه با هم بودن
پای کوبان وگل افشان درراه
چشم داریم که شماهم باما

 

شعر کارت عروسی | متن کارت عروسی و 50 مدل کارت عروسی جدید

کارت عروسی گل دار

از دورترین فاصله ها به هم رسیدیم و تا اوج بودن با همیم
بهای عشق چیست بجز عشق
به هم رسیدن یعنی آغاز
با هم ماندن یعنی زندگی
زندگی با عشق یعنی کامیابی

پایان هر رفتن رسیدن است

و ما اکنون به نقطه‌اي رسیده‌ایم که آغاز یک رفتن است

دراین آغاز همسفر ما باشید

شعر کارت عروسی | متن کارت عروسی و 50 مدل کارت عروسی جدید

مدل کارت عروسی طرح چوب

عشق بهانه آغاز بود آغاز قشنگترین صبحدمان زندگی
عشق بهانه سبز با هم زیستن بود
و اینک وصال…
بارش خوشبختی است بر آشیان عاشق ترین دست ها
رونق بهاری ترین ثانیه هاي‌ زندگی ما باشید

 

شعر کارت عروسی | متن کارت عروسی و 50 مدل کارت عروسی جدید

کارت عروسی لوکس جعبه دار

خانه اي میسازیم در بلندای بهار

بر درخت احساس روی گلبرگ گل نسترنی که ازآن عشق خدا می‌روید

از احساس گل سرخ مدد میگیریم.

و دل کوچکمان خشنود ز دیدار شما می‌گردد.

 

شعر کارت عروسی | متن کارت عروسی و 50 مدل کارت عروسی جدید

مدل کارت عروسی قلبی زیبا

 

” باز کن پنچره را من تو را خواهم برد

به سر رود خروشان حیات

آب این رود به سرچشمه نمی گردد باز

بهتر آن است که غفلت نکنیم از آغاز “

 

شعر کارت عروسی | متن کارت عروسی و 50 مدل کارت عروسی جدید

مدل کارت عروسی زیبا

دل نشان شدسخنم تا تو قبولش کردی

آری آری سخن عشق نشانی دارد

در ره عشق نشد کس به یقین محرم راز

هرکسی بر حسب فکر گمانی دارد

شعر کارت عروسی | متن کارت عروسی و 50 مدل کارت عروسی جدید

مدل کارت عروسی زیبا

سخن از پیوند سست دو نام
و هم آغوشی در اوراق کهنه یک دفتر نیست
سخن از گیسوی خوشبخت من است
سخن از دستان عاشق ماست
که پلی از پیغام عطر و نور و نسیم
بر فراز شب ها ساخته اند

 

شعر کارت عروسی | متن کارت عروسی و 50 مدل کارت عروسی جدید

یک نفر آمده دنیای مرا سبز کند
خواب و بیداری و رویای مرا سبز کند
و به یمن نفس سبز و اهورایی عشق
از سرا تا به ثریای مرا سبز کند

شعر کارت عروسی | متن کارت عروسی و 50 مدل کارت عروسی جدید

اي از عشق پاک من همیشه مست

من تو را راحت نیاوردم بدست

بارها این کودک احساس من

زیر باران هاي‌ اشک من نشست

من تو را راحت نیاوردم بدست

شعر کارت عروسی | متن کارت عروسی و 50 مدل کارت عروسی جدید

مدل کارت عروسی ساده

بادا مبارک در جهان سور و عروسیهای ما سور و عروسی را خدا ببرید بر بالای ما

زهره قرین شد با قمر طوطی قرین شد با شکر هر شب عروسیی دگر از شاه خوش سیمای ما

در گردن افکنده دهل در گردک نسرین و گل کامشب بود دف و دهل نیکوترین کالای م

شعر کارت عروسی | متن کارت عروسی و 50 مدل کارت عروسی جدید

مدل کارت عروسی فانتیزی

آری آغاز دوست داشتن است

گر چه پایان راه ناپیداست

من به اتمام دگر نیندیشم

که همین دوست داشتن زیباست

شعر کارت عروسی | متن کارت عروسی و 50 مدل کارت عروسی جدید

خدا هدیه اي به ادم داد
و مهر حوا رابه دل او انداخت
باید آسمان را آذین می بست
ستاره ها را برق می انداخت
خدا لبخند زد
تنهایی فقط زیبنده خودش بود!
در جشن پیوند آسمانیمان، همه ی فرشته ها دعوت دارند!

 


حتما بخوانید:   جملات و متن های زیبا برای کارت عروسی


 

شعر کارت عروسی | متن کارت عروسی و 50 مدل کارت عروسی جدید

آغاز زندگی نوین خودرا جشن میگیریم
با تشریف فرمایی خود دراین جشن خاطره شیرین این پیوند را
باشکوهتر فرمایید

شعر کارت عروسی | متن کارت عروسی و 50 مدل کارت عروسی جدید

زیباترین کارت هاي‌ عروسی

و حالا ما در اغاز سفریم….
سفری تا بینهایت….سفری تا انتهای زندگی…..
به امید با هم رفتن و با هم ماندن….
تا جاییکه هیچ اشکی از چشمی نبارد جز به شوق….
در اغاز این سفر همراهیمان کنید….

شعر کارت عروسی | متن کارت عروسی و 50 مدل کارت عروسی جدید

مرا به رجعت خورشید باور است هنوز

دل بسته‌ایم به صبح سپید، به سپیدی بلندترین تیله خورشید

دل بسته‌ایم به زندگی، با ما باشید

شعر کارت عروسی | متن کارت عروسی و 50 مدل کارت عروسی جدید

معاشران گره از زلف یار باز کنید
شبی خوش است بدین قصهاش دراز کنید
حضور خلوت انس است و دوستان جمعند
و ان یکاد بخوانید ودر فراز کنید

شعر کارت عروسی | متن کارت عروسی و 50 مدل کارت عروسی جدید

بوی بهار می‌آید
صدای باران می‌آید
ترانه ي عاشقانه قلبمان
با خاطرات نگاهمان می‌آید
این وصال عاشقانه ما
تا رسیدن به ستاره ها
میماند.

شعر کارت عروسی | متن کارت عروسی و 50 مدل کارت عروسی جدید

آمده ایم تا باز کنیم، دفتر عشقمان را
آمده ایم آغاز کنیم، ره جاودانمان را
دراین گیتی
کنار هم
عاشقانه با هم می سراییم
شعر وصالمان را

شعر کارت عروسی | متن کارت عروسی و 50 مدل کارت عروسی جدید

روزگار به ما آموخت که عشق ما هدیه آسمانی ست
کنار هم ماندن وفای آسمانی ست
عهد ما تا ابد کنار پرتو ستاره ها
با یاد عشق،
جاودانی ست.

شعر کارت عروسی | متن کارت عروسی و 50 مدل کارت عروسی جدید

بارش عشق بود بر روح ما بارید..
خورشید عشق بود بر جان ما تابید…
اینک سایه ي آرام وصال، چه عاشقانه مارا در برمیگیرد..

شعر کارت عروسی | متن کارت عروسی و 50 مدل کارت عروسی جدید

کنار اشیانه ي تو اشیانه می‌کنم
فضای اشیانه را پر از ترانه می کنم
کسی سوال می کند به خاطر چه زنده اي؟
و من برای زندگی تو را بهانه می‌کنم.

 

شعر کارت عروسی | متن کارت عروسی و 50 مدل کارت عروسی جدید

مدل کارت عروسی طلایی

 

گل در بر و مِي در کف و معشوق به کام است
سُلطان جهانم به چنین روز غلام است
گو شمع میارید دراین جمع که امشب
در مجلس ما ماهِ رُخ دوست تمام است

 

شعر کارت عروسی | متن کارت عروسی و 50 مدل کارت عروسی جدید

چه زیبا گره خورد بخت من با تو..خدایا کورش کن…با دست که هیچ با دندان هم باز نشود……

 

 

شعر کارت عروسی | متن کارت عروسی و 50 مدل کارت عروسی جدید

دعوت کن از سرچشمه ها،گلپونه هارو
از دشت ها از دره ها،بابونه هارو
بسپار بارون رو سر ما گل بریزه
“بادا مبارک” از لب بلبل بریزه
خورشید باشه،ابر باشه،ماه باشه
هر غنچه اي با جشن ما همراه باشه
بفرست این شعرو به هر کس آشناته
باید پر شادی کنیم این خونه هارو

 

شعر کارت عروسی | متن کارت عروسی و 50 مدل کارت عروسی جدید

خانه اي میسازیم در بلندای بهار..
بر درخت احساس، روی گلبرگ گل یاسی که ازآن عشق خدا می‌روید..
ز احساس گل سرخ مدد میگیریم و دل کوچکمان خشنود ز دیدار شما میگردد.

 

شعر کارت عروسی | متن کارت عروسی و 50 مدل کارت عروسی جدید

الهه عشق به انسانها آموخت که عاشقانه زندگی کنند و با پیوند همیشه پایداری که سوگندش را در قلبهایشان جاودانه کرده اند به هم در آمیزند و یکی شوند،چه شادمانه است تکرار فریاد گونه ي این قسم!

 

شعر کارت عروسی | متن کارت عروسی و 50 مدل کارت عروسی جدید

متن کارت عروسی جدید و رمانتیک

کنارآشیان تومن آشیانه می‌کنم
فضای آشیانه راپرازترانه می‌کنم
کسی سوال میکندبه خاطر چه زنده اي
ومن برای زندگی تورابهانه می‌کنم

 

شعر کارت عروسی | متن کارت عروسی و 50 مدل کارت عروسی جدید

یک نفر آمده دنیای مرا سبز کند
خواب و بیداری و رویای مرا سبز کند
تا به یمن نفس سبز و اهورایی عشق
از سرا تا به ثریای مرا سبز کند
با حضورتان شادیمان را دوچندان کنید

 

 

شعر کارت عروسی | متن کارت عروسی و 50 مدل کارت عروسی جدید

عشق بهانه آغاز بود
آغاز قشنگترین صبحدمان زندگی
عشق بهانه با هم زیستن بود
واینک وصال…..
بارش خوشبختی است بر آشیان عاشقانه ترین دست ها
رونق بهاری ترین ثانیه هاي‌ زندگی ما

 

شعر کارت عروسی | متن کارت عروسی و 50 مدل کارت عروسی جدید

خانه کوچک ما رویائیست
ودرآن خاطره ها رنگارنگ
یاد آن روز ها که با هم باشیم
شاد ازآن لحظه با هم بودن
پای کوبان و گل افشان در راه
چشم داریم که با شما باشیم

 

شعر کارت عروسی | متن کارت عروسی و 50 مدل کارت عروسی جدید

متن کارت عروسی جدید و رمانتیک

بهای عشق چیست بجز عشق؟
بهم رسیدن یعنی آغاز
با هم ماندن یعنی زندگی
زندگی با عشق یعنی کامیابی
مارا دراین آغاز همراه باشید

 

شعر کارت عروسی | متن کارت عروسی و 50 مدل کارت عروسی جدید

به سنت عشق گرد هم می آئیم
آنجا که دوست داشتن تنها کلام زندگیست

 

شعر کارت عروسی | متن کارت عروسی و 50 مدل کارت عروسی جدید

پیوندمان نسیم تفاهم و دوستی را
برعرصه ي مصفای زندگی می پراکند
ما آغازین با هم زیستن را
جشن میگیریم.
حضور شما عطر صفا و مهربانی محفل ماست

 

 

شعر کارت عروسی | متن کارت عروسی و 50 مدل کارت عروسی جدید

الهه عشق به انسانها آموخت که عاشقانه زندگی کنند
وبا پیوند همیشه پایداری که سوگندش را در قلبهایشان
جاودانه کرده اند بهم در آمیزند ویکی شوند
چه شادمانه است فریاد گونه این قسم.

 

شعر کارت عروسی | متن کارت عروسی و 50 مدل کارت عروسی جدید

هم قسم شدیم به معراج عشق سفر کنیم
آنجا که نور مهربانی نوید رقص پروانه ها باشد
با مهر حضور خویش درخشش محفل ما باشید…

 

شعر کارت عروسی | متن کارت عروسی و 50 مدل کارت عروسی جدید

کنار اشیانه ي تو اشیانه می کنم
فضای اشیانه را پر از ترانه می‌کنم
کسی سوال می‌کند به خاطر چه زنده اي؟
و من برای زندگی تو را بهانه می‌کنم.

 

شعر کارت عروسی | متن کارت عروسی و 50 مدل کارت عروسی جدید

بارش عشق بود بر روح ما بارید..
خورشید عشق بود بر جان ما تابید…
اینک سایه ي آرام وصال، چه عاشقانه مارا در برمیگیرد..

 

شعر کارت عروسی | متن کارت عروسی و 50 مدل کارت عروسی جدید

متن کارت عروسی جدید و رمانتیک

روزگار به ما آموخت که عشق ما هدیه آسمانی ست
کنار هم ماندن وفای آسمانی ست
عهد ما تا ابد کنار پرتو ستاره ها
با یاد عشق،
جاودانی ست.

 

شعر کارت عروسی | متن کارت عروسی و 50 مدل کارت عروسی جدید

آمده ایم تا باز کنیم، دفتر عشقمان را
آمده ایم آغاز کنیم، ره جاودانمان را
دراین گیتی
کنار هم
عاشقانه با هم می سراییم
شعر وصالمان را

 

شعر کارت عروسی | متن کارت عروسی و 50 مدل کارت عروسی جدید

بوی بهار می‌آید
صدای باران می‌آید
ترانه ي عاشقانه قلبمان
با خاطرات نگاهمان می‌آید
این وصال عاشقانه ما
تا رسیدن به ستاره ها
می‌ماند.

 

شعر کارت عروسی | متن کارت عروسی و 50 مدل کارت عروسی جدید

معاشران گره از زلف یار باز کنید
شبی خوش است بدین قصهاش دراز کنید
حضور خلوت انس است و دوستان جمعند
و ان یکاد بخوانید ودر فراز کنید

 

شعر کارت عروسی | متن کارت عروسی و 50 مدل کارت عروسی جدید

مرا به رجعت خورشید باور است هنوز

دل بسته‌ایم به صبح سپید، به سپیدی بلندترین تیله خورشید

دل بسته‌ایم به زندگی، با ما باشید

 

شعر کارت عروسی | متن کارت عروسی و 50 مدل کارت عروسی جدید

و حالا ما در اغاز سفریم….
سفری تا بینهایت….سفری تا انتهای زندگی…..
به امید با هم رفتن و با هم ماندن….
تا جاییکه هیچ اشکی از چشمی نبارد جز به شوق….
در اغاز این سفر همراهیمان کنید….

متن کارت عروسی 2018

 

شعر کارت عروسی | متن کارت عروسی و 50 مدل کارت عروسی جدید

آغاز زندگی نوین خودرا جشن میگیریم
با تشریف فرمایی خود دراین جشن خاطره شیرین این پیوند را
باشکوهتر فرمایید

 

شعر کارت عروسی | متن کارت عروسی و 50 مدل کارت عروسی جدید

خدا هدیه اي به ادم داد
و مهر حوا رابه دل او انداخت
باید آسمان را آذین می بست
ستاره ها را برق می انداخت
خدا لبخند زد
تنهایی فقط زیبنده خودش بود!
در جشن پیوند آسمانیمان، همه ی فرشته ها دعوت دارند!

 

شعر کارت عروسی | متن کارت عروسی و 50 مدل کارت عروسی جدید

آری آغاز دوست داشتن است

گر چه پایان راه ناپیداست

من به اتمام دگر نیندیشم

که همین دوست داشتن زیباست

.

.

.

بادا مبارک در جهان سور و عروسیهای ما سور و عروسی را خدا ببرید بر بالای ما

زهره قرین شد با قمر طوطی قرین شد با شکر هر شب عروسیی دگر از شاه خوش سیمای ما

در گردن افکنده دهل در گردک نسرین و گل کامشب بود دف و دهل نیکوترین کالای م

 

 

شعر کارت عروسی | متن کارت عروسی و 50 مدل کارت عروسی جدید

اي از عشق پاک من همیشه مست

من تو را راحت نیاوردم بدست

بارها این کودک احساس من

زیر باران هاي‌ اشک من نشست

من تو را راحت نیاوردم بدست

متن کارت عروسی جدید و رمانتیک

 

شعر کارت عروسی | متن کارت عروسی و 50 مدل کارت عروسی جدید

 

یک نفر آمده دنیای مرا سبز کند
خواب و بیداری و رویای مرا سبز کند
و به یمن نفس سبز و اهورایی عشق
از سرا تا به ثریای مرا سبز کند

 

 

شعر کارت عروسی | متن کارت عروسی و 50 مدل کارت عروسی جدید

 

سخن از پیوند سست دو نام
و هم آغوشی در اوراق کهنه یک دفتر نیست
سخن از گیسوی خوشبخت من است
سخن از دستان عاشق ماست
که پلی از پیغام عطر و نور و نسیم
بر فراز شب ها ساخته اند

 

 

شعر کارت عروسی | متن کارت عروسی و 50 مدل کارت عروسی جدید

 

دل نشان شدسخنم تا تو قبولش کردی

آری آری سخن عشق نشانی دارد

در ره عشق نشد کس به یقین محرم راز

هرکسی بر حسب فکر گمانی دارد

 

 

شعر کارت عروسی | متن کارت عروسی و 50 مدل کارت عروسی جدید

 

” باز کن پنچره را من تو را خواهم برد

به سر رود خروشان حیات

آب این رود به سرچشمه نمی‌گردد باز

بهتر آن است که غفلت نکنیم از آغاز “

 

شعر کارت عروسی | متن کارت عروسی و 50 مدل کارت عروسی جدید

متن کارت عروسی جدید

 

خانه اي میسازیم در بلندای بهار

بر درخت احساس روی گلبرگ گل نسترنی که ازآن عشق خدا می‌روید

از احساس گل سرخ مدد میگیریم.

و دل کوچکمان خشنود ز دیدار شما میگردد.

 

 

شعر کارت عروسی | متن کارت عروسی و 50 مدل کارت عروسی جدید

 

عشق بهانه آغاز بود آغاز قشنگترین صبحدمان زندگی
عشق بهانه سبز با هم زیستن بود
و اینک وصال…
بارش خوشبختی است بر آشیان عاشق ترین دست ها
رونق بهاری ترین ثانیه هاي‌ زندگی ما باشید

 

 

شعر کارت عروسی | متن کارت عروسی و 50 مدل کارت عروسی جدید

 

از دورترین فاصله ها به هم رسیدیم و تا اوج بودن با همیم
بهای عشق چیست بجز عشق
به هم رسیدن یعنی آغاز
با هم ماندن یعنی زندگی
زندگی با عشق یعنی کامیابی

پایان هر رفتن رسیدن است

و ما اکنون به نقطه‌اي رسیده‌ایم که آغاز یک رفتن است

دراین آغاز همسفر ما باشید

 

 

شعر کارت عروسی | متن کارت عروسی و 50 مدل کارت عروسی جدید

 

خانه کوچک مارویائیست
که دران خاطرها رنگارنگ
یادان روز که با هم باشیم
شاداز آن لحظه با هم بودن
پای کوبان وگل افشان درراه
چشم داریم که شماهم باما

 

 

شعر کارت عروسی | متن کارت عروسی و 50 مدل کارت عروسی جدید

 

بچه ها این متن کارت منه:
سخن از پیوند سست دو نام و
هم آغوشی در اوراق کهنه ي یک دفتر نیست
سخن از گیسوی خوشبخت من است
سخن از دستان عاشق ماست

 

شعر کارت عروسی | متن کارت عروسی و 50 مدل کارت عروسی جدید

متن کارت عروسی جدید و رمانتیک

 

اي از عشق پاک من همیشه مست

من تو را اسان نیاوردم به دست

بارها این کودک احساس من

زیر باران هاي‌ اشک من نشست

من تو را اسان نیاوردم به دست

 

کارت دعوت عروسی با کمترین هزینه

بطور خلاصه کاغذ هاي‌ پنبه اي و براق هزینه هاي‌ بالاتری را برای شما رقم خواهند زد. کاغذهایی که ضخامت بیشتری دارند گران ترند.

 

استفاده از فونت هاي‌ برجسته می‌تواند هزینه ي ساخت را بالا ببرد و کارت هایي با گوشه هاي‌ گرد بدلیل این که فرایند چاپ بیشتری را طی می‌کنند هزینه ي بیشتری هم دارند. پس برای داشتن یک کارت شکیل و زیبا با یک قیمت مناسب به این مسائل ریز توجه کنید.

 

کارت های عروسی متعدد برای مهمانان مختلف

گاهی ممکن است بر حسب ذوق و سلیقه ي عروس و داماد، برای دعوت از مهمانان مختلف، چند نوع کارت دعوت درنظر گرفته شود.

 

مثلاً کارت هاي‌ فانتزی برای دعوت از دوستان عروس و داماد، کارت هاي‌ ساده و کم زرق و برق برای دعوت از بزرگترهای فامیل و کارت هاي‌ رسمی برای دعوت از مهمانان رسمی. می‌توان برای طراحی هر نوع کارت زمان اختصاص داد. یا می‌توان تمام مهمانان رابا یک کارت هم شکل دعوت کرد.

 

همچنین دعوت لزومی ندارد برای هر فرد کارت دعوت بطور اختصاصی فرستاده شود. طبق معمول عرف بر این است که برای هر خانواده اي که به مجلس عروسی دعوت می‌شوند، یک کارت دعوت، همراه چند کارت ورودی به تالار عروسی ارسال میشود.

 

مدل و متن کارت عروسی 

طبق معمول تمام مغازه هایي که کارت هاي‌ عروسی عرضه میکنند مجموعه اي از متن هاي‌ عروسی را هم در اختیار زن و شوهر جوان قرار میدهند که میتوانید از میان آن ها متن دلخواه تان را انتخاب کنید.

 

اما گاهی پیش می‌آید که عروس و داماد از متن هاي‌ موجود استقبال نمیکنند و ترجیح می‌دهند متن کارت عروسی شان منحصر به فرد و بکر باشد. دراین حالت دو راه پیش رو دارید.

 

اول این که متن دلخواه یا شعر دلخواه تان را از مجموعه هاي‌ شعر شاعران انتخاب کنید و برای چاپ بفرستید یا اگر خودتان اهل ذوق و هنرید دست به قلم شده و متن یا شعری مناسب حال خودتان آماده کنید که هم برای مهمانان جذاب خواهد بود هم خاطره اي خوش برای تمام زندگی تان رقم خواهد زد.

 

کارت دعوت عروسی، نامزدی، حنابندان

شما می‌توانید برای مراسم مختلفی که در پیش دارید، کارت هاي‌ مختلفی تهیه کنید. ارسال کارت به مهمانی شما رسمیت می بخشد.

 

میتوانید برای مراسم نامزدی و حنابندان از کارت هاي‌ ساده و ارزان قیمت استفاده کنید و برای مراسم عروسی کارت هاي‌ دعوت اصلی و دلخواه خودتان را استفاده کنید.

 

طراحی کارت های عروسی تان

اگر جزو آن دسته از عروس داماد هاي‌ خوش ذوقی هستید که، دستی در طراحی و کارهای هنری دارید؛ پس بهتر است خودتان دست بکار شوید و بجای سرک کشیدن در مغازه هاي‌ سطح شهر، کارت عروسی دلخواه تان را خودتان طراحی کنید.

 

اگر در رشته ي گرافیک سر رشته دارید، اینکار به آسانی برایتان امکان‌پذیر خواهد بود. اما اگر سررشته اي دراین امور ندارید، می‌توانید به هنر هاي‌ دستی روی بیاورید.

 

استفاده از هنرهای دستی میتواند برای شما یک کارت عروسی شکیل و زیبا به ارمغان بیاورد. اما باید این نکته را هم درنظر بگیرید که، طراحی و ساخت کارت عروسی زمانی امکانپذیر است که تعداد مهمان هاي‌ شما محدود باشد.

 

چون واقعا ساخت کارهای هنری در ابعاد وسیع زمان زیادی از شما خواهد گرفت. حتی میتوانید برای بخشی از مهمانان از کارت هاي‌ دست ساز خودتان ارسال کنید و برای بخش دیگری، از کارت هاي‌ آماده خریداری نمایید.

 

بهتر است کارت هاي‌ دست ساز رابه آن دسته از مهمانان بدهید که ارزش کارهای هنری را بیش از بقیه می‌دانند و به خوبی از کارت عروسی تان نگه داری خواهند کرد. چرا که متاسفانه تعداد زیادی از مردم پس از منقضی شدن تاریخ عروسی، کارت هاي‌ عروسی را در سطل آشغال می‌اندازند.

 

رنگ کارت های عروسی

طبق معمول از دیرباز رسم بر این بوده که تم عروسی سفید و رنگ هاي‌ نزدیک به سفید باشد. از این رو لباس عروس، دسته گل عروس، کیف و کفش عروس و حتی کارت هاي‌ عروسی با رنگ هایي نزدیک به سفید طراحی می‌شدند.

 

استفاده از رنگ هاي‌ تند برای کارت عروسی جلوه ي خوبی نخواهد داشت. کارت هایي با رنگ هاي‌ مناسب شکیل تر هستند و زیبایی بصری بیشتری دارند.

 

انتخاب مدل کارت عروسی

اگر سری به مغازه هایي که کارت هاي‌ عروسی عرضه میکنند، بزنید، با تنوع فراوانی مواجه خواهید شد. تنوعی که انتخاب رابه مراتب برایتان دشوار خواهد کرد.

 

دیگر مثل زمان هاي‌ قدیم نیست که کارت هاي‌ عروسی منحصر به یک مقوای سفید ساده باشد که تنها اسم خانواده ها و آدرس جشن در آن درج می شد. امروزه کارت هاي‌ عروسی جنس ها و طرح هاي‌ متعددی دارند ودر قالب هاي‌ مختلفی ساخته میشوند.

 

اعم از چوب، کاغذ و مقوا، پارچه هاي‌ مخمل، حصیر و … پس ابتدا باید عروس و داماد به یک تفاهم برسند که چه نوع کارتی باب طبع شان است.جنس و مدل کلی کارت را انتخاب کنند و سپس وارد جزئیات شوند. تعداد زیادی از کارت هاي‌ عروسی، بخش هاي‌ تزئینی دارند که باید پس از خرید ودر منزل سوار کار شوند.کارهایی مانند چسباندن نگین، روبان، اکلیل و غیره.

 

بهترین متن کارت عروسی، بهترین طراحی و بهترین کارت دعوت نامزدی ، میتواند پیک خوبی برای دعوت به مراسم عروسی ما باشد.

 

گروه عقد و عروسی تالاب

برچسب‌ها:

تزئینات عقد و عروسی

بیشتر بخوانید
مدل تزیین شیک آشپزخانه جهیزیه عروس – چیدمان جهیزیه عکس های چیدمان آشپزخانه عروس شیک و زیبای ایرانی مدل تزیین شیک آشپزخانه جهیزیه عروس - چیدمان جهیزیه مدل چیدمان جهیزیه عروس تزیین آشپزخانه عروس مدل سرویس آشپزخانه عروس ایرانی شیک ترین چیدمان جهیزیه ی ...

تفریحی و سرگرمی

جدیدترین مطالب سایت

چگونه توبه کنیم؟
چگونه توبه کنیم؟
مشاهده بیشتر