آموزش برداشتن رد جای مبل از روی فرش

آموزش برداشتن رد جای مبل از روی فرش

از بین بردن رد پایه مبل روی فرش

قرار دادن وسایل سنگین روی فرش بـه مدت طولانی باعث فرورفتگی فرش می‌شود و الیاف روی زمین را فشرده میکند در حالی کـه این یک ویژگی اذيت دهنده اسـت، اما برگشت ناپذیر نیست.

 

برای بیرون آوردن فرورفتگی فرش و حتی پیشگیری از ایجاد ان میتوانید کارهایی انجام دهید اما روشی کـه برای بیرون آوردن فرورفتگی فرش خود به کار میبرید بستگی بـه نوع فرش دارد تا پایان این مطلب با تالاب همراه باشید راه حل هاي‌ موجود برای رفع این مشکل را برایتان گفته ایم.

 

آموزش برداشتن رد جای مبل از روی فرش

 

رفع فرو رفتگی فرش با الیاف مصنوعی

الیاف فرش مصنوعی متداول شامل نایلون، الفین و پلی استر اسـت. اگر در تلاش برای از بین بردن فرورفتگی فرش یا قالیچه هستید، بهتر اسـت نوع مواد به کار برده شده را از روی برچسب بررسی کنید.

 

اگر یک کف چوبی زیر فرش دارید، چیزی جاذب مانند حوله یا پارچه را در زیر فرش کـه در حال ترمیم هستید قرار دهید زیرا اینکار باعث می‌شود کف زیرین تحت هیچگونه رطوبت آسیب نبیند.

 

استفاده از یخ

پس از جابجایی مبلمان، تکه هاي‌ یخ را روی قسمت هاي‌ فرورفته فرش قرار دهید و برای پر کردن فرورفتگی ها بـه اندازه مورد نیاز از یخ استفاده کنید.

 

آموزش برداشتن رد جای مبل از روی فرش

 

تکه هاي‌ یخ را حداقل چند ساعت یا یک شب روی فرورفتگی فرش قرار دهید تا تکه هاي‌ یخ ذوب و آب جذب فرش شود زیرا جذب آب باعث برگشت الیاف فرش بـه حالت اولیه می‌شود.

 

فرش نباید خیلی مرطوب یا خشک باشد و با حوله یا پارچه آب اضافی ان را بگیرید و حوله اي را کـه در زیر فرش یا قالیچه قرار داده اید را بردارید و با استفاده از چیزی محکم مانند سکه یا کارد و چنگال قوی، قسمت هاي‌ فرورفته فرش رابا حرکت خاراندن بـه جلو و عقب بکشید.

 

این فرایند ساده باید فرش هاي‌ ماشینی را بـه حالت اول برگرداند با این حال ؛ اگر فرورفتگی فرش شـما بسیار سرسخت اسـت، این روند را تا زمانی کـه از نتایج راضی نیستید، تکرار کنید.

 

آموزش برداشتن رد جای مبل از روی فرش

 

رفع فرو رفتگی فرش با الیاف طبیعی

فرورفتگی هاي‌ موجود در فرش هایي با الیاف طبیعی مانند پشم، سیسل، پنبه، جوت، ابریشم یا کتان بهتر اسـت با بخار رفع شود. بنابر این، اگر فرش از الیاف طبیعی ساخته شده اسـت، روش زیر بهترین نتایج را برای شـما بـه همراه خواهد داشت.

 

استفاده از اتو

درصورت امکان ؛ فرش خودرا بلند کرده و حوله یا پارچه اي را در زیر ناحیه اي کـه ترمیم می‌کنید قرار دهید با اینکار از آسیب بخار بـه کفپوش پیش گیری می‌شود.

 

آموزش برداشتن رد جای مبل از روی فرش

 

اتو رابا حرارت کامل گرم کنید و 4 تا 6 اینچ بالای فرش نگه دارید و یک جریان ثابت بخار را بر روی فش آزاد کنید تا مرطوب و گرم شود.

 

درصورت سرسخت بودن فرورفتگی ؛ پارچه یا حوله اي را روی فرورفتگی قرار دهید و اتو را مستقیماًروی ان بکشید. الیاف فرش رابا استفاده از یک حوله یا رول آشپزخانه خشک کنید، سپس با انگشت یا یک جسم سخت مانند یک سکه یا کارد و چنگال ؛ انگشت خودرا بکشید.

 

آموزش برداشتن رد جای مبل از روی فرش

 

روش های دیگر

الیاف فرش کوبیده شده رابا انگشتان خود حرکت دهید تا جایی کـه ممکن اسـت بلند شود. خواب فرش رابا لبه سکه یا برس بالا و پایین کنید و یک بطری اسپری رابا آب پر کرده و فرش را آن قدر اسپری کرده تا مرطوب شود سپس فرش مرطوب رابا سشوار با دمای بالا خشک کنید البته باید سشوار را چند اینچ از فرش دور نگه دارید تا بـه الیاف آسیب نرساند.

الیاف رابا انگشتان خود بالا و پایین و از هم جدا کنید تا بـه حالت اولیه خود بازگردند ودر صورت لزوم روند را تکرار کنید.

 

آموزش برداشتن رد جای مبل از روی فرش

 

چگونه از فرورفتگی فرش جلوگیری کنیم؟

برای پیشگیري از این مشکل میتوانید کارهایی را کـه در ادامه گفته شده اسـت بـه طور منظم انجام دهید.

 

استفاده از پد فرش

پد یا ترمزفرش با جذب وزن مبلمان و سایر وسایل سنگین در برابر فرورفتگی ها از فرش محافظت می‌کنند و مانع لیز خوردن فرش میشود.

 

جابه جایی مرتب مبلمان

در حالی کـه مبلمان شـما بعد از مدت کوتاهی باعث فرو رفتگی فرش می‌شود اما فرورفتگی دائمی نخواهد بودو فرش بـه سرعت دوباره بـه حالت اولیه خود برمی گردد.

 

آموزش برداشتن رد جای مبل از روی فرش

 

استفاده از ضربه گیر

این ضربه گیرها در متعادل کردن وزن مبلمان شـما و کاهش احتمال ایجاد فرورفتگی روی فرش بسیار موثر هستند.

جدیدترین مطالب سایت