خرید و فروش در اینترنت

آموزش تصویری بستن کراوات

آموزش تصویری بستن کراوات

 بستن کروات به روایت تصویر

برای بستن کروات دچار مشکل هستید میتوانید از روش زیر بهرهگیری نمایید جلوی آینه بایستید. دکمه هاي پیراهن خود را تا بالا کامل ببندید «همینطور دکمه یقه پیراهن».انتهای پهنتر کروات در دست غالب شما باشد «اگر راست دستید در دست راست و اگر چپ دستید در دست چپ»

 

آموزش تصویری بستن کراوات

جلوی آینه بایستید. دکمه هاي پیراهن خود را کامل ببندید. انتهای پهنتر کروات در دست غالب شما باشد

 

مراحل بعدی بستن کروات را با تصویر ها دنبال کرده و در آخر با کشیدن انتهای کروات آن را محکم کنید.

 

آموزش تصویری بستن کراوات

آموزش تصویری بستن کراوات

نحوه بستن کروات

 

آموزش تصویری بستن کراوات

آموزش تصویری بستن کراوات

آموزش تصویری بستن کروات

 

آموزش تصویری بستن کراوات

آموزش تصویری بستن کراوات

مراحل بستن کروات

 

آموزش تصویری بستن کراوات

آموزش تصویری بستن کراوات

شیوه بستن کروات

 

برچسب‌ها: