با خطرناک ترین وسایل آشپزخانه بیشتر آشنا شوید !

با خطرناک ترین وسایل آشپزخانه بیشتر آشنا شوید !

در آشپزخانه چه وسایل های خطرناکی وجود دارد

 

میخواهیم وسیله هایي رابه شما معرفی کنیم که در آشپزخانه برای کودکان و یا حتی بزرگسالان نا مناسب باشد .

 

وسایل کاربردی زیادی میباشند که د آشپزخانه بهرهگیری میشوند. این وسایل بنظر دقیقا بی خسارت می‌آیند بهمین علت هیچ وقت به خطراتی که می‌توانند داشته باشند فکر نکردیم. ما می‌خواهیم شما رابا خطراتی که در آشپزخانه تهدید میکنند آشنا کنیم.

 

ظروف غذای پلاستیکی

برخی از کارخانه ها برای این‌که ظروف پلاستیکی را تساهل پذیر کنند یک سری مواد شیمیایی ناب به انها افزون می‌کنند که برای سلامتی بسیار زیان آور هست. مطمئنا نمیخواهید این مواد زیان آور وارد غذا یا بدنتان شوند.

 

با خطرناک ترین وسایل آشپزخانه بیشتر آشنا شوید !

یک سری مواد شیمیایی ناب ظروف پلاستیکی دارند که برای سلامتی زیان آور هست

 

سینک ظرفشویی

اگر باقی مانده هاي مواد خوراکی برای مدتی داخل سینک بمانند اساس اي برای پرورش باکتری هایي مانند سالمونلا ایجاد میکنند. پس سینک ظرفشویی میتواند کثیف ترین مکان در آشپزخانه باشد.

 

با خطرناک ترین وسایل آشپزخانه بیشتر آشنا شوید !

ماندن باقی مانده هاي مواد خوراکی برای مدتی داخل سینک اساس اي برای پرورش باکتری میشود

 

چاقو

چاقوی آشپزخانه همه ی وقت باید تیز باشد چون در غیر اینصورت مقدور هست هنگام بریدن چیزی سر بخورد و به دست و یا عضو دیگری از بدنتان آسیب برساند.

 

با خطرناک ترین وسایل آشپزخانه بیشتر آشنا شوید !

چاقوی آشپزخانه همه ی وقت باید تیز باشد

 

اسفنج ظرفشویی

در اسفنج هاي کوچک آشپزخانه باکتریها خیلی زود رشد میکنند. شستن انها باکتریها را از بین نمیبرد. برای کشتن باکتریها اسفنج مرطوب را در مایکروویو قرار دهید یا چند دقیقه داخل مایع سفیدکننده. یا این‌که به مدت طولانی داخل اتومبیل ظرفشویی با دمای بالا قرار دهید.

 

با خطرناک ترین وسایل آشپزخانه بیشتر آشنا شوید !

برای کشتن باکتریها اسفنج مرطوب را در مایکروویو قرار دهید یا چند دقیقه داخل مایع سفیدکننده

 

حوله دستی

حوله هاي آشپزخانه یکی از آلوده ترین وسایل آشپزخانه میباشند. چون دائما انها را لمس میکنید، گذشته از شستن دستها و هنگام آشپزی. بنابر این یکی از راه هاي وارد شدن باکتری به غذای شما میباشند.

 

با خطرناک ترین وسایل آشپزخانه بیشتر آشنا شوید !

حوله هاي آشپزخانه یکی از آلوده ترین وسایل آشپزخانه میباشند

 

خوشبو کننده هوا

خوشبوکننده ها شامل مواد شیمیایی میباشند و به ریه ها آسیب می‌رسانند. حتی مقدور هست باعث سرطان هم بشوند. پس بهتر هست بجای بهرهگیری از انها هوا به آشپزخانه برسانید و دائم زباله ها را بیرون بریزید.

 

با خطرناک ترین وسایل آشپزخانه بیشتر آشنا شوید !

خوشبوکننده ها شامل مواد شیمیایی میباشند و به ریه ها آسیب می‌رسانند

 

اجاق گاز

همه ی وقت گذشته از ترک خانه یا گذشته از خواب اجاق گاز را چک کنید تا از خطر گازگرفتگی در امان بمانید.

 

با خطرناک ترین وسایل آشپزخانه بیشتر آشنا شوید !

همه ی وقت گذشته از ترک خانه یا گذشته از خواب اجاق گاز را چک کنید تا از گاز گرفتگی در امان باشید

 

ظروف نچسب

وقتی ظروف نچسب روی حرارت بالا قرار می‌گیرند از خود دود سمی ساخت میکنند. بنابر این بهتر هست از ظروف قدیمی بهرهگیری کنید.

 

تخته گوشت

همه ی وقت برای سبزیجات و گوشت از تخته هاي جداگانه بهرهگیری کنید. گوشت هاي خام مقدور هست شامل باکتری هایي باشند که منتهی به مریضی هاي جدی و خطرناکی میشود. هرگز از تخته هاي آسیب دیده و شکسته بهرهگیری نکنید چون قسمت هاي آسیب دیده برترین مکان برای رشد باکتریها میباشند.

 

با خطرناک ترین وسایل آشپزخانه بیشتر آشنا شوید !

همه ی وقت برای سبزیجات و گوشت از تخته هاي جداگانه بهرهگیری کنید

 

جدیدترین مطالب سایت