راهکارهای مفید رهایی از بوی رنگ

راهکارهای مفید رهایی از بوی رنگ

راهکار جالب رهایی از بوی رنگ

 

با دقت به نوع رنگی که برای نقاشی دیوار منزل خود گزینش کرده اید، مدت زمان از رفع بوی رنگ در منزل متفاوت استاز موادی بهرهگیری کنید که بو را جذب می‌کنند که برترین آن ها زغال استدر روند بازسازی منزل ما، دیوارها به تازگی رنگ شده اند. بوی رنگ دیوار آزار دهنده هست و کمی تحملش برایمان دشوار هست. برای رهایی از بوی رنگ در منزل چه راهکارهایی را توصیه میدهید؟

 

. اگر در این فصل گرم منزل خود را رنگ آمیزی می‌کنید که کار راحت تر هست. پنجره ها را باز کنید! ولی اگر در فصل زمستان دیوار را رنگ می‌کنید، روشهای دیگری وجود دارد.

 

از موادی بهرهگیری کنید که بو را جذب میکنند که برترین آن ها زغال هست. تعدادی زغال را در گوشه هایي از اتاق قرار دهید و آن ها را در طی چند ساعت نو کنید.

 

آمونیاک برای رفع بوی رنگ در منزل مناسب هست. مقداری آب سرد درون ظرفی ریخته و یک قاشق غذاخوری آمونیاک به آن اضافه کنید. گذشته از رفتن به تخت خواب ظرف را برداشته و با تهویه مناسب هوای منزل را متعادل کنید.

 

راهکارهای مفید رهایی از بوی رنگ

از موادی بهرهگیری کنید که بو را جذب میکنند که برترین انها زغال هست

 

پیاز هم از دیگر مواد طبیعی هست که میتواند برای از بین بردن بوی رنگ در منزل و عوارض بوی رنگ یاری رسان باشد. یک ظرف بردارید و پیازهای حلقه شده را درون مقداری آب قرار داده و درون اتاق تازه رنگ شده بگذارید.

 

گرچه که بوی پیاز هم می‌تواند درون فضای منزل اکران شود. دانه هاي قهوه هم می‌توانند بوی رنگ منزل را جذب کنند که در این صورت نیاز به تهویه دارد.