انواع طراحی های ناخن با لاک به شکل حیوانات

مجموعه : ناخن و زیبایی
انواع طراحی های ناخن با لاک به شکل حیوانات

طراحی های ناخن حیوانات

 

با یکسری دیگر از طراحی هاي خوشگل ناخن در خدمت تان هستیم در ادامه می توانید با انواع طراحی های ناخن با لاک به شکل حیوانات ما را دنبال نمایید.

 

اگر به دنبال یک طراحی ناخن بسیار ساده با ظاهری بانمک و غیر متداول هستید،
کشیدن یک روباه کوچک می‌تواند شما رابه هدف تان برساند، همینطور این نوع طراحی ناخن در فصل پاییز
توصیه می‌شود.

 

چطور طراحی ناخن روباهی را انجام دهیم؟

 

لاک بی رنگ پایه را بزنید.

لاک پایه قهوه اي بزنید.

با لاک سفید ، پروژه کلی برگ را مثل عکس راهنما بکشید.

با رنگ هاي قرمز ، نارنجی و زرد برگ هاي پاییزی را شکل کنید.

دور برگ ها رابا لاک مشکی مشخص کنید.

برای کشیدن پروژه روباه ، مرحله اول و دوم را روی یکی از ناخن هایتان تکرار کنید.

با لاک سفید پروژه کلی روباه را عرف کنید.

رنگ سفید رابا رنگ لاک نارنجی دقیقا بپوشانید.

با بهرهگیری از لاکی به رنگ بژ دو چشم بکشید.

بالای چشم ها دو شکل برگی شکل عرف کنید.

با ابزار نقطه گذاری «داتینگ» و لاک مشکی چشم ها و بینی روباه را شکل دهید.

با لاک مشکی دور شکل روباه را خط بکشید.

از لاک بی رنگ مات روی نتیجه نهایی طراحی ناخن خود بهرهگیری کنید.

 

انواع طراحی های ناخن با لاک به شکل حیوانات

طراحی های ناخن به شکل روباه و حیوانات

 

طراحی ناخن روباه برای تازه کارها

لاک پایه را بزنید.

به انگشت هاي کوچک و اشاره لاک ناخن هالوگرافیک «لاک هایي که از ذراتی از رنگ هاي
گوناگون تشکیل شده و حالت اکلیلی دارند» بزنید.

به انگشت هاي وسطی و حلقه لاک سفید بزنید.

با کمک لاک نارنجی شکل روباه را در انگشت وسط طراحی کنید.

با بهرهگیری از لاک رنگ سفید شکم ، گوش ها و چشم هاي روباه را بکشید.

با رنگ مشکی ، دور شکم را بکشید و جزئیاتی مشابه چشم ها و بینی روباه را ترسیم کنید.

با رنگ نارنجی و مشکی روی انگشت حلقه پروژه یک برگ را بکشید.

کمی لاک اکلیلی به پایه سفید ناخن هاي انگشت حلقه و وسطی افزون کنید.

لاک بی رنگ نهایی را بزنید.

 

انواع طراحی های ناخن با لاک به شکل حیوانات

طراحی های ناخن به شکل گرگ

 

طراحی ناخن روباه کوچولو و برگ های پاییزی

لاک پایه را بزنید.

آنگاه از لاک سفید همچون رنگ پایه روی ناخن ها بزنید.

روی انگشت شست ، اشاره و انگشت کوچک ، پروژه هاي متفاوتی از شکل برگ نقاشی کنید.

روی انگشت وسط ، با رنگ نارنجی سر روباه را بکشید.

با ابزار داتینگ دو چشم مشکی و یک بینی در بنگاه طراحی کنید.

با لاک طوسی پنجه ها و گوش هاي روباه را شکل دهید.

اندکی رنگ سفید به انتهای دم روباه افزون کنید.

لاک بی رنگ نهایی را بزنید.

 

انواع طراحی های ناخن با لاک به شکل حیوانات

انواع طراحی های ناخن به شکل گرگ

 

جدیدترین مطالب سایت