مدل لباس مردانه «Pitti Uomo 92»

مدل لباس مردانه «Pitti Uomo 92»

تیپ های مدل لباس مردانه «Pitti Uomo 92»

 

مدل لباس مردانه که تیپ هاي خاصی دارد که مد خیابانی هست و در مد خیابانی قوانین متعارف لباس پوشیدن نادیده گرفته شده و میل باطنی، شرط اول گزینه هست. با آمدن مد خیابانی به دنیای لباس ها، هر روز شاهد طرح هاي تازه تری هستیم.

 

به گزارش تالاب: مد خیابانی یا «street style» از آنجایی شروع شد که یک سری از آدم ها تصمیم گرفتند مد را تنها راه گزینش لباس خود قرار ندهند، خلاقیت به خرج داده و مد را از نظر و سلیقه خودشان به تن کردند. اصول رنگ را نادیده گرفته و ترکیب هاي دلخواه شان، سبک پوشش شان شد.

 

با بهرهگیری از عنصری کوچک، ویژگی تازه و منحصر به فردی به سادگی هرروز شان اضافه کردند. این روش آدم هایي هست که ذوق و هیجان هر روز لباسی متفاوت پوشیدن را دوست دارند و چیزهایی از فکر و گزینش و علاقه مندی هایشان دارند تا به لباس پوشیدن هاي روزمره کمی رنگ و لعاب بدهند.

 

مدل لباس مردانه «Pitti Uomo 92»

تیپ های مدل لباس مردانه

 

چیزی که شاید قبلا کمتر دیده می شد. همین باعث شده هست که به تعداد آدم ها، تیپ ها و مدلهای مختلفی از انواع ترکیب بندی هاي لباس ها دیده شود. سبک هر فرد برای لباس پوشیدن، مد او تعریف شده و به این ترتیب مردم، مد را از روی لباس هایي که تن یکدیگر در خیابان میدیدند، یاد میگرفتند.

 

این بار مبنای مد دیگر هیچ برند یا طراح خاصی نیست. این که با چه لباسی در خیابان احساس راحتی بیشتری داریم، معیار گزینش شده هست. خیلی وقت ها این ترکیبات به نظر دیدنی می‌رسند، چیزی که ممکن هست تا به حال به ذهن ما نرسیده باشد. این همان مد خیابانی هست، شکستن اصول همیشگی لباس پوشیدن و گزینه بر زمینه احساس راحتی و سبکی که خود ما دوست داریم.

 

در ادامه کلکسیونی از مد خیابانی «Pitti Uomo 92» راکه در فلورانس ایتالیا برپا شده هست، برایتان آورده ایم.

 

مدل لباس مردانه «Pitti Uomo 92»

تیپ های مدل لباس مردانه «Pitti Uomo 92»

مدل لباس مردانه «Pitti Uomo 92»

مدل لباس مردانه «Pitti Uomo 92»

مدل لباس مردانه «Pitti Uomo 92»

تیپ های مدل لباس مردانه

مدل لباس مردانه «Pitti Uomo 92»

مدل لباس مردانه «Pitti Uomo 92»

مدل لباس مردانه «Pitti Uomo 92»

تیپ های مدل لباس مردانه

مدل لباس مردانه «Pitti Uomo 92»

مدل لباس مردانه «Pitti Uomo 92»

مدل لباس مردانه «Pitti Uomo 92»

تیپ های مدل لباس مردانه

مدل لباس مردانه «Pitti Uomo 92»

مدل لباس مردانه «Pitti Uomo 92»

تیپ های مدل لباس مردانه

مدل لباس مردانه «Pitti Uomo 92»

مدل لباس مردانه «Pitti Uomo 92»

مدل لباس مردانه «Pitti Uomo 92»

مدل لباس مردانه «Pitti Uomo 92»

مدل لباس مردانه «Pitti Uomo 92»

 

مدل لباس مردانه «Pitti Uomo 92»

مدل لباس مردانه «Pitti Uomo 92»

مدل لباس مردانه «Pitti Uomo 92»

مدل لباس مردانه «Pitti Uomo 92»

مدل لباس مردانه «Pitti Uomo 92»

مدل لباس مردانه «Pitti Uomo 92»

مدل لباس مردانه «Pitti Uomo 92»

مدل لباس مردانه «Pitti Uomo 92»

مدل لباس مردانه «Pitti Uomo 92»

مدل لباس مردانه «Pitti Uomo 92»

مدل لباس مردانه «Pitti Uomo 92»

جدیدترین مطالب سایت