بروزرسانی : 21 شهریور 1402

آشپزخانه خانتان را جزیره کنید !

آشپزخانه خانتان را جزیره کنید !

چگونه بهترین آشپزخانه را داشته باشیم ؟ 

برای داشتن برترین آشپزخانه کافیست که شبیه جزیره کنید . 

برای جزیره آشپزخانه میتوان کارکردهای متفاوتی درنظر گرفت. مقدور هست این کابینت را تنها همچون فضای نگه داری وسایل آشپزخانه و برای چیدمان زیباتر و یا همچون تعیین حریم آشپزخانه در ضلع روبرویی فضا قرار دهید. در این صورت هست که باید هماهنگی سبک و رنگ را با سایر کابینت ها درنظر گرفت. سبک باید با کابینت فضا هماهنگ بوده و دنباله روی سبک چیدمان آشپزخانه باشد. برای انتخاب رنگ کابینت جزیره آشپزخانه میتوانید از رنگ مکمل و متضاد کابینت هاي دیگر بهرهگیری کنید و یا همان رنگ رابه کار ببرید. 

آشپزخانه خانتان را جزیره کنید !

برای گزینه رنگ جزیره آشپزخانه میتوانید از رنگ مکمل و متضاد کابینت ها یا همان رنگ بهرهگیری کنید

میتوانید جزیره آشپزخانه را همچون میز رستوران نیز درنظر بگیرید. در این حالت باید صفحه روی کابینت از بدنه فاصله داشته باشد تا بتوانید صندلی اپن را زیر آن قرار داده و برای صرف غذا فضای مناسبی داشته باشید. 

آشپزخانه خانتان را جزیره کنید !

می‌توانید جزیره آشپزخانه را همچون میز رستوران نیز درنظر بگیرید

یکیدیگر از کاربردهای کابینت جزیره اي نصب سینک ظرفشویی هست. در این حالت باید لوله کشی هاي لازم در زیر کابینت جزیره انجام شود تا بتوان سیک و شیر آب را نصب کرد. در این نوع از جزیره باید حواس تان باشد که نمیتوانید ظروف کثیف و چرب خودرا برای مدت طولانی روی کابینت و یا درون سینک آشپزخانه نگهدارید، این آبرو ریزی از هر نقطه اي دیده میشود!

آشپزخانه خانتان را جزیره کنید !

یکیدیگر از کاربردهای کابینت جزیره اي نصب سینک ظرفشویی هست

در مواردی می‌توان کابینت جزیره را برای نصب اجاق گاز نیز بکار برد. در این حالت نیز باید لوله کشی گاز با اصول و رعایت امنیت انجام شود. در بالا اجاق گاز هم بهتر هست از هود بهرهگیری کنید تا اجازه ورود بوی غذا رابه فضای داخلی منزل ندهد. در جزیره آشپزخانه از اجاق گاز رومیزی بهرهگیری کنید تا چهره زیباتری به چیدمان آشپزخانه شما ببخشد. 

آشپزخانه خانتان را جزیره کنید !

جزیره ای کردن آشپزخانه 

بهتر هست در جزیره آشپزخانه از اجاق گاز رومیزی و هود بهرهگیری کنید

کابینت جزیره متحرک

مضمون جالبی که در مورد جزیره آشپزخانه وجود دارد این هست که می‌توان آن رابه صورت متحرک نیز طراحی کرد ودر این صورت هست که در زیر آن چرخ هایي نصب می‌شود تا جابه جایی به سهولت صورت گیرد. جزیره متحرک را می‌توانید نسبت به فعالیتی که در فضای آشپزخانه دارید، به مکان مورد نظر منتقل کنید. قطعا می‌دانید که جزیره سینک دار یا اجاق گازدار نمی‌تواند متحرک باشد!

آشپزخانه خانتان را جزیره کنید !

جزیره متحرک را میتوانید نسبت به فعالیتی که در فضای آشپزخانه دارید، جابه جا کنید

برچسب‌ها:
جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت