نمونه های جدید طراحی داخلی منزل | نکات مهم در دکوراسیون منزل

نمونه های جدید طراحی داخلی منزل | نکات مهم در دکوراسیون منزل

نمونه های جدید طراحی داخلی منزل

اگر میخواهید در طراحی دکوراسیون موفق باشید و نکات مهمخ در طراحی مدرن و جدید در این جا توجه نمایید.

 

جدیدترین دکوراسیون داخلی منزل

نمونه های جدید طراحی داخلی منزل | نکات مهم در دکوراسیون منزل

1- قبل از انجام رنگ‌آمیزی نهایی، از علاقه‌تان بـه رنگ مورد نظر مطمئن شوید.

شاید بد نباشد کـه ان را در جای کوچکی امتحان کنید و زمانی کـه از شدت روشنی، تیرگی و یا درخشش رنگ خاطرجمعی حاصل کردید ان را برای کل دیوارها بـه کار ببرید. بهتر اسـت،امتحان رنگ را در زیر همان نوری انجام دهید کـه بیشترین زمان رابا ان سپری می کنید.

 

نمونه های جدید طراحی داخلی منزل | نکات مهم در دکوراسیون منزل
2- از نصب تابلوهای کوچک روی دیوارهای بزرگ اجتناب کنید.

با اینکار هم از ارزش اثر هنری کم میشود و هم دیوار خانه کوچک بـه نظر می رسد. تابلوهای هنری باید دو‌سوم پهنای دیوار را پوشش دهند تا بشود آن ها را یک عنصر دکوراتیو بـه حساب آورد.

 

انواع دکوراسیون منزل

نمونه های جدید طراحی داخلی منزل | نکات مهم در دکوراسیون منزل
3- اگر میخواهید دیوارهای اتاق‌تان مرتفع بـه نظر بیاید

از چندین تابلوی عمودی درکنار هم استفاده کنید. اگر دوست دارید دیوارهای اتاق‌تان پهن و طولانی بـه نظر آید، چندین تابلوی افقی را درکنار هم قرار دهید.

نمونه های جدید طراحی داخلی منزل | نکات مهم در دکوراسیون منزل

4- نورها می توانند روی رنگ‌ها تاثیر بگذارند.

برای مثال، نورهای زرد مقداری گرما و زردی بـه رنگ اضافه میکنند. در مقابل، نورهای سفید، باعث اضافه شدن کمی رنگ آبی بـه دیگر رنگ‌ها می شوند.

 

نمونه های جدید طراحی داخلی منزل | نکات مهم در دکوراسیون منزل
5- استفاده از تابلوهای نقاشی بـه هماهنگی و زیبایی خانه بسیار کمک می کند،

ولی بـه هنگام نصب این تابلوها باید درنظر داشته ‌باشید کـه در ارتفاعی بالاتر و یا پایینتر از حد تعریف‌شده قرار نگیرند. حد تعریف‌شده نصب تابلوها درحقیقت همان میانگین قد افراد بزرگسال خانواده اسـت، یعنی در فاصله‌اي مابین 157 تا 170 سانتی‌متر از کف زمین. اگر قصد دارید مجموعه‌اي از تابلوها را روی دیوار بـه نمایش گذارید، می توانید این دامنه را بـه 130 تا 185 سانتی‌متر گسترش‌دهید.

نمونه های جدید طراحی داخلی منزل | نکات مهم در دکوراسیون منزل

6- اگر می خواهید اتاق‌ها بزرگتر از حد واقعی بـه نظر برسند،

از رنگ‌هاي‌ روشن و درخشنده استفاده کنید. برعکس، اگر فضای وسیعی در اختیار دارید و میخواهید کـه کوچک تر بـه نظر برسد، رنگ‌هاي‌ تیره بـه کار ببرید.

نمونه های جدید طراحی داخلی منزل | نکات مهم در دکوراسیون منزل

دکوراسیون و چیدمان داخلی منزل

نمونه های جدید طراحی داخلی منزل | نکات مهم در دکوراسیون منزل

دکوراسیون داخلی

نمونه های جدید طراحی داخلی منزل | نکات مهم در دکوراسیون منزل

دکوراسیون داخلی منزل

نمونه های جدید طراحی داخلی منزل | نکات مهم در دکوراسیون منزل

دکوراسیون منزل

نمونه های جدید طراحی داخلی منزل | نکات مهم در دکوراسیون منزل

زیباترین دکوراسیون داخلی منزل

نمونه های جدید طراحی داخلی منزل | نکات مهم در دکوراسیون منزل

دیزاین داخلی منزل

نمونه های جدید طراحی داخلی منزل | نکات مهم در دکوراسیون منزل

دکوراسیون و چیدمان منزل

نمونه های جدید طراحی داخلی منزل | نکات مهم در دکوراسیون منزل

چیدمان خانه

نمونه های جدید طراحی داخلی منزل | نکات مهم در دکوراسیون منزل

دکوراسیون و چیدمان خانه

نمونه های جدید طراحی داخلی منزل | نکات مهم در دکوراسیون منزل

دکوراسیون جدید خانه

نمونه های جدید طراحی داخلی منزل | نکات مهم در دکوراسیون منزل

دکوراسیون داخلی

نمونه های جدید طراحی داخلی منزل | نکات مهم در دکوراسیون منزل

شیک ترین دکوراسیون خانه

نمونه های جدید طراحی داخلی منزل | نکات مهم در دکوراسیون منزل

دکوراسیون داخلی خانه

نمونه های جدید طراحی داخلی منزل | نکات مهم در دکوراسیون منزل

دیزاین منزل

نمونه های جدید طراحی داخلی منزل | نکات مهم در دکوراسیون منزل

جدیدترین دکوراسیون منزل

نمونه های جدید طراحی داخلی منزل | نکات مهم در دکوراسیون منزل

نکات مهم در دکوراسیون منزل